2017. május 26., péntek

CSALÁD EGYENLŐ ERŐFORRÁS

CSALÁD = ERŐFORRÁS

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnő Tagozata és a Magyar 
Asszonyok Érdekszövetsége a „Család = Erőforrás” című konferenciát 
az Országház Felsőházi termében rendezte meg 2017. május 20-án.


A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége felkérésére Józsa Judit készítette el és mutatta be a Magyar Családokért Díjat, amelyet a rendezvény fővédnöke, Herczegh Anita Asszony, a köztársasági elnök felesége adott át a díjazott kecskeméti védőnőknek.


,,Magyar Családokért Díj

Az „Erősség” – latinul Fortitudo - a négy sarkalatos erény egyike, olyan erkölcsi erény, mely állhatatossá teszi az embert. Aquinói Szent Tamás szerint ez az erényünk az élet legnagyobb veszedelmeiben segít, arra késztet, hogy akarjuk a jót bármilyen veszély vagy akadály ellenére is; képessé tesz a legnagyobb nehézségek elviselésére vagy elhárítására is. A keresztény erősség forrása maga Krisztus. Életünk során az erősség erénye folyamatosan növekszik. Együtt jár a jellem kialakításával, a személyiség nevelésével, s nagyon jelentős a keresztény nevelésben is, különösen az egyéniség alakulásának kritikus időszakaiban. A személyiséget és az igazságos cselekvőképességet csak erkölcsi erősséggel lehet megvédeni. Erre az erkölcsi erősségre különösen az élet nehéz döntéseiben van szükség.

A Magyar Családokért díj „Erősségünk” c. domborművében - magyar népművészeti motívumainkra támaszkodva - sajátos magyar ikonográfiát olvashatunk ki. A kompozíció fő motívuma a láthatatlan körformába írt négyzet és az azt kiegészítő körcikkek. Középen a négyzet a magyar házakat jeleníti meg. Ne felejtsük el, hogy eleink jurtában éltek, amelynek formája kör, középen a füstnyílással, tehát egy pont és ami körülötte van fogalom leképezéséről van szó. A ház a családok lakhelye, és meggyőződésünk, hogy nekünk, magyaroknak, az erősségünk a magyar családokban van. Itt találjuk balra a kis rombusz-formájú motívumból, a női princípiumból kiinduló virágalakot, akinek két kis virághajtása nő, ő nem más, mint az édesanya két kis gyermekkel. A négyzet bal oldalán széttárt erős karokkal álló motívum, a kalotaszegi írásos motívumok közül nyilvánvalóan a férfi princípiumot képviseli, így ő az ölelelő karú, szép, magyar bajszos erős férfi, az édesapa. Ezen túlmenően a kompozíció középpontjában lévő oszlop nem is akármilyen, hanem az az oszlop, amely a négyzet, a ház közepén van, az ún. szelemen-fa vagy bódogasszony-fa, amely az ég boltozatját is tartja. Az ég boltozatának körcikkében szárnyas napkorong, azaz a Teremtő Atyaisten adja áldását a családra. Továbbá, az ,,ahogy fent, úgy lent” elvének megfelelően, a lenti körcikkben szárnyas világkerék utal az élet rendes körforgására, amelyben igencsak nagy szükség van a családok erejére, és lelki erejére is, amelyet a két oldalsó körcikkben húzódó beszélő, éneklő lélekgalambok szimbolizálnak. A körcikkek metszésében a négy palmetta-motívum az ősi felfogás szerint a négy égtáj felé mutat, és ugyanakkor visszavezet az origóhoz, a középpontban lévő családhoz és annak összetartó erejéhez.

A családban öröklődik a hagyomány, itt formálódik a lélek és a nemzettudat is. A magyar nyelv gyönyörű és csodálatosan kifejezi a hazaszeretetet, hiszen a hazaszerető embert a „haza fiának” vagy „hazafinak”, míg a hazát „édesnek hazámnak” nevezzük. A hazaszeretet a családban megélt szeretet kiáradása az egy hazában élők közösségére. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy ha a magyar családokban nem tudják megélni a szeretetet, akkor hiába keressük és kérjük számon a hazaszeretet. Ezért mindent meg kell tennünk a kiegyensúlyozott és harmonikus életkörülmény megteremtéséért, a magyar családokért.

A Magyar Családokért díj Erősség erényének központja és alapja, erősségünk: a magyar család!

Isten áldjon minden édesanyát és édesapát! Isten áldjon minden családot!)


Józsa Judit
kerámiaszobrász, művészettörténész, a Magyar kultúra lovagja”


(Forrás: http://asszonyszovetseg.hu)


--------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

--------------------------------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com)
tag - Magyar Újságírók Közössége - nemzetközi sajtóig. szám: R-1649)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése