2013. február 26., kedd

BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL 2013.


Idén is világsztárokat lát vendégül a Budapesti Tavaszi Fesztivál

 

Március 22. és április 7. között rendezik meg a 33. Budapesti Tavaszi Fesztivált – mondta el Vitézy Zsófia fesztiváligazgató, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője a rendezvénysorozat idei programját ismertető sajtótájékoztatón 2013. február 26-án. Az 1981-ben alapított fesztivál Magyarország legnagyobb összművészeti seregszemléje, és európai viszonylatban is az egyik legrangosabb kulturális esemény, amelyet idén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 250, az Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen 450 millió forinttal támogat.

 

A sajtótájékoztatón részt vett többek között Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter (NFM), Hammerstein Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkára és Tarlós István főpolgármester.
--
Németh Lászlóné, a fesztiválhoz kormányzati támogatást nyújtó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tárcavezetője beszédében hangsúlyozta, hogy a rendezvénysorozat mára a főváros védjegyévé vált. Mint mondta: „Az ilyen eseményeken keresztül tapasztaljuk meg, hogy Magyarország képes kiemelkedőt, egyedülállót nyújtani, valami olyat, amire csak az európai élvonalba tartozó nemzetek képesek.” A kormányzati segítség fontosságáról szólva elmondta, hogy Magyarország jobb teljesítménye lehetővé teszi a kultúrára fordítható támogatások növelését, a kitartó és következetes országépítésnek köszönhetően hazánk újra egyre nagyobb mértékben tud hozzájárulni a művészeti értékteremtéshez.
--
Hammerstein Judit kultúráért felelős helyettes államtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivál az ország megítélése szempontjából emblematikus jelentőségű rendezvény, amely lehetőséget ad a hazai és külföldi művészek számára művészetük legjavának bemutatására. A kulturális kormányzat az elmúlt években a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is prioritásként kezelte a fesztivál támogatását, sőt a tavalyi évhez képest idén megnövelt összeggel járul hozzá a több művészeti ágat átfogó esemény megrendezéséhez.
--
A fesztivál megrendezését az NFM 250, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 450, míg Budapest Főváros Önkormányzata 144 millió forinttal támogatja, amit közel 105 millió forint szponzori felajánlás egészít ki.
--
A Budapest Tavaszi Fesztivál a hazai művészeti élet kiválóságai mellett idén is olyan világsztárokat lát vendégül, mint Patricia Petibon és a Münchener Kammerorchester, Joshua Bell vagy éppen Claudio Abbado és az Orchestra Mozart.
--
-- 
(Forrás: NFM - Kommunikációs Főosztály)
--
--
--

(Fotó: JulCSIllag-fotó®)
--
--
--
--
(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

 
2013. február 19., kedd

A MAGYAR NEMZET TÜNDÉR ILONÁJA - ZRÍNYI ILONA (ł310)

A nemzet „Tündér Ilonájának”,
Zrínyi Ilona fejedelemasszonynak
emlékére
(310 éve)
 
 
 
 
Méltósággal emlékezhetünk a 310 éve elhunyt, Zrínyi Ilonára, hiszen Ő a nemzet legelismertebb női nagyságaival  - Boldog Gizellával, Árpád-házi Szent Margittal, Árpád-házi Szent Erzsébettel, és még sok magyar kiválósággal - azonos magasságra emelkedett, jeles személyiség.
A horvát Zrínyi gróf és Katalin grófné első gyermeke a Kulpa folyó kanyarulatánál lévő Ozaly várban született. A ragyogó szépségű Ilona nagy műveltségre tett szert. Jól beszélte a francia, az olasz, a német, a latin, majd később a török nyelvet. A szép magyar nyelv tudását Miklós nagybátyjától, a politikus, költő és hadvezértől kapta.
Zrínyi Ilonának, ennek a nemes lelkű, nagy tudású asszonynak - akit származása és házassága révén a grófnő, a hercegnő és fejedelemasszony cím is megilletett - hazaszeretetéért, hűségéért, érdemeiért - a magyar történelmi panteonban - a nemzet legnagyobb asszonyai között a helye. Emlékezzünk erre a nagyszerű, tiszta lelkületű hősre, aki 1643-ban látta meg a napvilágot, és 310 évvel ezelőtt, 1703. február 18-án, Galatában (Nikodémia) tért meg Mindenható Urához. Abban a városban, ahol Pál apostol hirdette, hogy „Ragaszkodjatok a szabadsághoz! A szabadságra Krisztus vezetett minket..”.
A Nikodémiában eltemetett test csak 1906-ban került Kassára, a Szent Erzsébet Székesegyházba, magyar földbe végső nyugalomra.
Családjának tragédiája a leghíresebb felmenőjével Zrínyi Miklóssal a szigetvári hős ismert sorsával kezdődött kinek testvérei is mind a török elleni és a hazát oltalmazó szabadságküzdelmek hős mártírjai lettek. Nagybátyja a politikus, költő és hadvezér a „birodalmi” vadkannak esett áldozatul. Édesapját gróf Zrínyi Péter horvát bánt és anyai nagybátyját gróf Frangepán Ferencet 28 éves korában vesztette el, akiket HABSBURG Lipót császár 1671-ben, Bécsújhelyen lefejeztetett. Ekkor börtönözték be Grácban gróf Frangepán Anna Katalint, édesanyját, aki megőrült és 3 év múlva meghalt. Egyetlen fiútestvérét, gróf Zrínyi Jánost, aki Habsburg katonatiszti szolgálatban állt, a császár elfogatta, nevétől megfosztatta és (Johann) Anton Gnade (kegyelem), névre változtatta. Hosszú ideig Kufstein várbörtönében, majd Grácban tartották fogva, míg 20 év gyötrelem után a börtönben, 1703. november 11-én elhunyt.
Zrínyi Ilonának, ennek a kemény jellemű, de igen meleg szívű asszonynak a sorsa házasságával sem vált könnyebbé. Apósa, II. Rákóczi György fejedelem, a török elleni ütközet során esett el. Férje, I. Rákóczi Ferenc harmadik gyermekük, a későbbi „Nagyságos Fejedelem, a német-római birodalom hercege” II. Rákóczi Ferenc születése után 3 hónappal halt meg. Második házassága gróf Thököly Imrével csak rövid ideig volt szerencsés. Munkács hős védőjeként csodálatos asszonyként vívta „Dávid és Góliát” küzdelmét, ellenállva a Habsburg „divide et impera”! megosztó testvérharcot provokáló politikájának. A veszélybe sodort hazát még jobban, még több önfeláldozással szerette. A Rákóczi hercegségben védte Magyarország függetlenségét, és óvta kisgyermekeinek, Juliannának és Ferencnek az életét, ahol egy láthatatlan, égi gondoskodás felügyelte mindhármukat. „Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett és megmenti őket” (Zsoltárok). Miután valószínű, hogy elárulták a hős védőt, I. Lipót, a véres kezű császár Bécsbe hurcoltatta Zrínyi Ilonát, akitől rövidesen örökre elszakították kisgyermekeit.
Háromévi rabság után Thököly Imre kiváltotta fogoly feleségét, akivel életük végéig - a török birodalomban - örök bujdosás és száműzetés lett a sorsuk. A tragikus sorsú fejedelemasszony soha többé nem látta testvérét, gyermekeit, nem ismerhette meg unokáit. Csak remélhetjük, hogy Thököly és Zrínyi Ilona a nagy délvidéki csaták során nem ütköztek meg a  Zrínyi család  utolsó férfi leszármazottjával,  gróf Zrínyi Ádámmal, az unokatestvérrel - a költő politikus és hadvezér fiával -, aki hősi halált halt a hazáért 1691. augusztus 19-én, a délvidéki Szalánkeménnél. Ha ebben az ördögi politikai és történelmi helyzetben - mint napjainkban is -, ahol külső erők uszítására a magyar a magyart irtotta és pusztította, a magyarság összefog, koncentrálja erejét és tudását, más jogokat vívhatott volna ki hazájának a nagy, európai küzdőtéren.
Ha a gondviselés Ilona fejedelemasszony mellé áll, és a nemzet a magyar „Pragmatica Sanctio"-t valósíthatta volna meg, talán az egyik legnagyobb uralkodónkként tisztelhetnénk a MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAInak királynőjét, hasonlóan -  mint mások népek - Krisztina királynőt, Katalin cárnőt, vagy éppen Viktória királynőt.
Ez az asszony a hazaszeretet, a női és anyai erény legkiválóbbja, a nagy szenvedések részese, a jótékonyság angyala és Isten legnagyobb kitüntetettje.
Imádkozzunk érte, és hirdessük a mi „Szt.” Tündér Ilonánk dicsőségét, mely fennmarad örökre.
 
(MAGYAR-OSZTRÁK-BAJOR TÁRSASÁG)
 


(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

 

BÖJTE CSABA - A SZÉKELY ZÁSZLÓ ÜGYE


Böjte Csaba: Többen is kérték, hogy a székely zászló ügyben szólaljak meg ...
 


Úgy gondolom, hogy Erdélynek, Romániának, de az egész térségünknek tudnia kell, hogy a létünkért küzdünk mindannyian. A legfontosabb kérdés Székelyföldön, de az egész országban, sőt egész Kelet-Európában, hogy meg tudjuk-e állítani a fiatalok és az anyagi javak kiáramlását az országból. A népszámlálási adatok önmagukért beszélnek, de iskoláink, templomaink nyilvántartása nagyon világosan bizonyítja, hogy nagyon sokan elveszítették a szülőföldjükbe vetett bizalmukat és útra kelnek, messzi idegenben keresnek boldogulást. Sajnos nem kell a nagy pénzintézetek adatait kikérni, mert a mindennapi megélhetésért küzdő ember a saját bőrén, zsebén érzi, hogy már rég elkezdődött térségünk kivéreztetése, mindent drága pénzen külföldről hozunk, és a termelés az ország nagy részében leállt. Meddig lehet hitelből fenntartani egy gazdaságot?
--
Számomra döbbenetes, hogy most, mikor a kormány meg kellene tegyen mindent, hogy az emberek megnyugodjanak, bizalommal kipakolják a bőröndjeiket és maradjanak, hogy egymásra figyelve, váll a váll mellett tervezgessenek, alkossanak, termeljenek, akkor egy ilyen buta zászlóügyet ennyire felfúj a hatalom. Félelmetes, a hajó süllyed és a kapitány a függönyöket igazgatja??
--
Most minden értelmes ember a megmaradásunkon kellene fáradozzon! Még nyugodt, békés összefogással is kérdéses, hogy meglehet menteni ezt az örvényben vergődő országot?
--
Döbbenetes, mint kinek nincs jobb dolga, belekötnek a felelőtlen politikusok egy senkit nem sértő zászlóba?? Lassan az ország olyan, mint egy kifacsart citrom, az érettségiző fiatalok töredéke éri el a minimumot a vizsgákon, és ők sem kapnak munkahelyet, mert minden akadozik és bukdácsol, és akkor a meglévő megannyi töréspont mellé egy újabb feszültséget kell mesterségesen szítani? Kinek használ ez??
--
Kisebb testvéri alázattal, bizalommal kérem a felelős politikusainkat, hogy ne feszítsék tovább a húrt, hanem nyugtassák meg az állampolgárokat, mutassák meg, hogy ez a térség is képes gondolkodásban, toleranciában felzárkózni a fejlettebb országokhoz.
--
Bizonyítsák tettekkel, hogy mindenkinek jó román állampolgárnak lenni, hogy ez az ország szeretettel van mindenki iránt, ki becsületes munkával nemcsak megkeresi a maga megélhetését, de adót is fizet azért, hogy közös hazánk felvirágozzon.
--
A székely ruha, az anyanyelv, a népdal, a nép tánca, szokásai, zászlója, himnusza az a nép maga, és egy népet, annak szokásait, értékeit soha senkinek nincs joga becsmérelni, megalázni, ártatlanul meghurcolni!!
 

Szeretettel,

Csaba testvér

2013. február 18., hétfő

ÁLOMÚT - GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT 2012.

 
Á L O M Ú T
 
 
 
 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2012. október végén hirdette meg „Álomút” címmel első országos gyermekrajzpályázatát, amelyre összesen 5440 pályamű érkezett. A hét tagú zsűri végül összesen több mint 260 rajzot díjazott, a kategóriagyőztesek fődíjként egy-egy csoportos kirándulást nyertek a társaság Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteményébe, Közép-Európa legnagyobb úttörténeti múzeumába, emellett több értékes ajándéktárggyal is gazdagodtak a pályázat támogatóinak jóvoltából. A díjazottak 2013. február 13-án vehették át jutalmaikat a cég budapesti központjában.
--
A rajzpályázathoz főtámogatóként csatlakozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, így a 260 díjazott többek között e-bookot, MP3/MP4 lejátszót, könyvvásárlási utalványt és rollert is kapott. Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkár az ünnepségen elmondta: „Tanulságos, sok esetben elgondolkodtató, hogy gyermekeink hogyan is látják, milyennek látják az utakat, amelyeken nap, mint nap közlekedünk. Pedagógusaink példamutatása, aktivitása és egyúttal intelmei egyenként gazdagítják az óvodás és az iskoláskor tudásanyagát, építő módon járulnak gyermekeink fejlődéséhez, megszerzett tapasztalataikhoz”. A Varangy Akciócsoport Egyesület támogatóként természetvédelmi különdíjat ajánlott fel azoknak a pályázóknak, akik az élővilág és a közúti közlekedés harmonikus viszonyát ábrázolták. Az egyesület a legjobb pályamű elkészítőinek tárgynyereményeket, a nyertes iskolájának pedig egy oktatási, nevelési programot ajánlott fel.
--
„A Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára fontos, hogy a gyerekek már fiatalon megismerkedjenek a közlekedéssel, a környezet és az utak kapcsolatával, ezért 2012 őszén első alkalommal meghirdettük „Álomút” című gyermekrajzpályázatunkat óvodás és iskolás gyermekek számára” – mondta az ünnepélyes díjátadáson Mázsi Attila vezérigazgató.
--
A zsűri törekedett arra, hogy olyan alkotásokat díjazzon, amelyek ténylegesen a közúttal, útépítéssel, az út és környezet kapcsolatával foglalkoznak, illetve a jövő útját mutatják be. A zsűri nemcsak a rajzolási technikát értékelte, hanem az egyediséget és az önálló véleményalkotást is. A pályamunkákat beküldők felkészülését segítő pedagógusokat is értékelte a zsűri, mert láthatóan nagyon alapos és odaadó munkát végeztek, hogy tanítványaiknak bemutatkozási lehetőséget teremtsenek.
 
 

 

A több mint 260 díjazott és a külön elismerésben részesült pedagógusok listáját megtalálják a társaság weboldalán, ahol a nyertes rajzok is megtekinthetőek. A győzteseknek nyereményeiket postai úton juttatja el a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

(Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)(Fotó: JulCSIllag-fotó®)


(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI -
gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA -
gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA -
lillatti8@gmail.com))


BORTELEPÜLÉSEK KÖZGYŰLÉSE

Bortelepülések közgyűlése a Záborszky pincében
 
 
 
 
A Magyar Bortelepülések Szövetsége (MBSZ) a magyar borturizmus, borkultúra és a településeken tevékenykedő szőlészetek, borászatok fejlesztéséhez szeretne támogatást nyújtani. Idén Budafok-Tétény volt a házigazda.       
--
Az idén mintegy 29 millió euró - mintegy 8,5 milliárd forint - támogatás érkezik a magyar szőlő- és borágazatba - mondta a közgyűlést követő sajtótájékoztatón a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára Feldman Zsolt jelezte, hogy a támogatásból több mint 22 millió euró lesz felhasználható a szőlőültetvények megújítására, és több mint 4 millió euró jut majd a borászatok beruházási támogatására. A helyettes államtitkár kitért a hegyközségek működési rendszerének megújítására. Mint mondta, erre azért van szükség, hogy a hegyközségek alkalmazkodni tudjanak a változó piaci körülményekhez. A változásokat illusztrálva kifejtette, hogy az egy tag egy szavazat elvét felváltja a korlátozott területalapú rendszer alkalmazása, amely a jelentősebb gazdasági kockázatot vállaló tagoknak nagyobb beleszólást biztosít az ügyek intézésébe. Emellett megváltozik a hegybírók státusa, erősödik a termelőkkel való kapcsolatuk. A hegybírók a továbbiakban a Hegyközségek Nemzeti Tanácsához tartoznak majd.
 

Szabolcs Attila polgármester tudósítónknak nyilatkozva kifejtette, hogy annak idején azért jött létre a Magyar Bortelepülések Szövetsége, hogy önkormányzati szinten is próbálják segíteni „a magyar bor visszatérését a hazai, majd a nemzetközi köztudatba”. Úgy vélte: az elmúlt évek alatt több sikert ért el a szövetség, de még nagyon sok munka és a tennivaló. Maga a borágazat egy elég kényes terület, mert számos összetevőtől múlik egy-egy gazdálkodó sikere, például az időjárástól is, hiszen a fagy, vagy a szárazság is döntően befolyásolhatja az egész éves munka eredményességét. „Reméljük, hogy a szövetség munkájával sokat tudunk segíteni a borágazatnak, és esetleg a politikai döntéshozók felé is közvetítünk olyan információkat, javaslatokat, amelyek nyomán érdemi és jó döntések születnek, ezek pedig hozzájárulnak a borászok sikeres munkájához.” – szögezte le Szabolcs Attila.
--

Kocsis Imre Antal, az MBSZ titkára emlékeztett arra, hogy 1990-ben a helyi borászatok kisgazdaságok és nagyüzemek voltak. Nem létezett a településeken a mai értelemben vett közép-borászat - a két szélső érték szerepelt. A polgármesterek tanácstalanul nézték, hogy mi a teendő ezeken a területeken. Ami az elmúlt 20 évben létrejött, az igazi csoda. Talán nincs az országnak még egy ágazata, ami ilyen hihetetlen fejlődésen ment keresztül, mint a borászat. Területszerzés, feldolgozó- és palackozó-építés, piacra jutás gondjainak megoldása mind a borászok terhe volt. Szinte valamennyien a borból építették fel a gazdaságukat, leginkább saját maguk termelték meg a fejlesztéshez szükséges tőkét.
 Budafoki háttér
A budafoki a világ egyik legnagyobb ma is működő, összefüggő pincerendszere, melynek teljes hossza 100 km-re tehető. Magyarországon egyedülálló, de Európában is ritkaságnak számít a Záborszky Pincészetben tavaly megnyitott Budafoki Borváros. A Borskanzen tíz magyarországi borvidéket jelenít meg az egyes vidékekre jellemző pincehomlokzattal. Ezen kívül a borászati hagyományok ápolása, híres hazai borvidékek sajátosságainak bemutatása, borászathoz kapcsolódó mesterségek megismertetése tartozik célkitűzéseik közé.
--
--
--
(Forrás: MTI)


(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))


 

GYÓGYÍTÓ RÉGIÓK


GYÓGYÍTÓ RÉGIÓK 
 

A „Gyógyító Régiók” olyan projekt, amelyet Svájc az újonnan csatlakozó uniós országoknak szóló támogatási programjából finanszíroz. Megvalósulása esetén az észak-magyarországi és az észak-alföldi régió egészség- és gyógyturizmusa versenyképesebbé válik.
A több mint egymillió svájci frankot 2013. december 31-ig használhatjuk fel. Ezt követően a projektet nemcsak működtetnünk, hanem hasznosítanunk is kell további öt éven keresztül, amit az e fejlesztés segítségével létrehozott szolgáltatáscsomagoktól remélhetünk. Ezáltal ugyanis olyan márkarendszert alakítunk ki, melynek kommunikációs üzeneteit a külföldi és a hazai célcsoportokhoz eljuttatva felkeltjük érdeklődésüket a magyar „Gyógyító Régiók” iránt. Az észak-magyarországi és az észak-alföldi régióban a gazdasági növekedés nemcsak a vendégek és a vendégéjszakák számának emelkedésében, hanem – turisztikai szakkifejezéssel élve – a vendégköltésben is felfedezhető lesz.
--
A projekt élén a Mátrai Állami Gyógyintézet áll. A kezdeményezésüket támogató konzorcium további tagjai a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület, a Dr. Rubovszky Tanácsadó és Turisztikai Bt., a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület, a Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület, a Siroki Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület, és – mint a mofetta tulajdonosa – a Mátraderecskei Községi Önkormányzat.
--
A projekt végső célja a „Gyógyító régiók” védjeggyel fémjelzett, a térség vezető szállodáiban és a Mátrai Gyógyintézetben, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában vagy bárhol a régióban elérhető, orvosi evidenciákra alapozott egészségügyi szolgáltatás-csomagok kialakítása, majd értékesítése, s nemcsak idehaza, hanem külföldön is. Hosszútávon ennek eredményeként jelentősen megnőhet a térség idegenforgalma és az ebből származó bevétele, úgyszintén a projektben hivatalosan résztvevő, minőségi szolgáltatást nyújtó egészségügyi és idegenforgalmi intézmények jövedelme, nem utolsó sorban pedig – presztízse.
--
Az egészségügyi szolgáltatásokon túlmenően minősítjük, és védjeggyel látjuk el a térség hivatalosan „egészségbarátnak” tekinthető különféle élelmiszereit, termékeit, szolgáltatásait mind a vendéglátásban, turizmusban, mind pedig a kulturális programok megszervezésében, az épített örökség illetve a látványosságok bemutatásában.
--
Amikor ezeket a csomagokat kialakítjuk, fokozott mértékben ügyelünk az orvos-szakmai és a kereskedelmi-marketing szempontok egyeztetésére. Figyelünk a korszerű orvoslásra, miközben törődünk azzal, hogy az betegjogi és adatvédelmi szempontból is kifogástalan legyen. Ezeknek a céloknak a megvalósulását magas szintű szakmai testület, minősítési és minőségbiztosítási rendszer, különleges fogyasztói érdekvédelem biztosítja, valamint a márka- és védjegy-használat jogosultságának mindenki számára kötelező, meghatározott időnkénti megújítása.
--
A tervezett „Gyógyító régió” szerves része a „Gyógyító klíma”, az „Orvosi turizmus (Medical tourism)”, az „Egészséghotel (Medhotel)”, a „Gyógyhelyek (medical resort)”, a „Termálfürdő (Spa)” illetve a Mofetta. A bevont orvos-szakmai területek a következők: a légzőszervek, a szív-érrendszer, a mozgásszervek gyógyászata, az onkológia, elsősorban pedig a megelőzés, kockázatfelmérés, szűrés, életmód-és életvezetés-befolyásolás, a betegségek korai felismerése, a rehabilitáció és a krónikus betegségek gondozása.
 
A térség különlegessége egy sajátos geológiai jelenség, a „mofetta”. A széndioxid-kezelést Európában évszázadok óta alkalmazzák, de a széndioxid-szárazfürdő hazánkban egyetlen természetes forrása a Heves megyei Mátraderecskén található. Amióta az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatja a mofetta-kezeléseket, a Mátraderecskén működő MOFETTA Gyógyászati Központ forgalma felpezsdült. A projekt hatására további ugrásszerű növekedésre számítunk – külföldről. Elsősorban a szív- és érrendszeri betegségek tünetenyhítésére alkalmazzák ezt az eljárást, de számos további esetben tapasztalták jótékony hatását.
--
A szakmai program megvalósításához a Mátrai Állami Gyógyintézet és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum szakemberei mellett további kiváló hazai orvosok járulnak hozzá. Kölcsönösen előnyös, hosszú távú szakmai együttműködések, intézményi kapcsolatok, ellátási hálózatok kialakítására törekszünk.
--
A projekt kiemelkedően magas minőség létrehozására törekszik. A benne résztvevők korszerű infokommunikációs eszközöket alkalmaznak a marketingkommunikáció hatékonyságának javítására. On-line foglalási rendszerrel, honlap- és portál-fejlesztéssel, ún. elektronikus turisztikai desztináció-menedzsmenttel törekszünk hasznosítani kínálatunkat, így akár a leghátrányosabb helyzetű kistérségi partnereink ajánlatával is meg tudjuk ismertetni a külföldi érdeklődőt. A kialakított szolgáltatási struktúrát és palettát a környező országok, az EU, az orosz és FÁK-piac mellett a Közép- és a Távol-Keleten is népszerűsíteni kívánjuk. Az egészségügyi-turisztikai piac mellett fontosnak tartjuk, hogy az egyre bővülő hazai egészségpénztári szolgáltatások között szintén szerepeljenek a Gyógyító régió csomag-ajánlatai.
--

A projekt helyi jelentőségén túlmenően az egészségmegőrzést támogató-fejlesztő hosszú távú rendszerek kialakítására is alkalmas. Ez az innováción alapuló, újfajta egészségturizmus nemcsak a munkaerőképzéshez, az egészségtudatosság megszilárdításához, hanem – közvetett módon – a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a vidék megtartó képességének növeléséhez, a vidéki térségek felzárkózásához is hozzájárul.
--
Ún. multiplikátor-hatásánál fogva pedig a „Gyógyító régiók” projektnek további fontos szerepe lesz a tőkebefektetések vonzásában, ráadásul nemcsak a turizmusban érdekelt vállalkozások versenyképességének, hanem várhatóan a terület életszínvonalának a felemelésében is.

(Forrás: Gyógyító régiók - Dr. Urbán László)(Első fotó: JulCSIllag-fotó®)


(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

 

2013. február 17., vasárnap

Megalakult a Nemzeti Művész Klub

Megalakult a Nemzeti Művész Klub
 
 
 
 


 
Budapest belvárosában, Hotel Nemzeti Budapest néven nyitotta meg első magyarországi MGallery szállodáját az Accor Csoport. Az MGallery koncepció alapja a szálloda által nyújtott exkluzív, személyre szabott, felejthetetlen élmény. A Hotel Nemzeti Budapest ennek szellemében szeretné továbbvinni azt a hagyományt, melyet a Nemzeti Szálló, mint a főváros kulturális életének legendás helyszíne folytatott évtizedeken át. Ennek jegyében született meg a Nemzeti Művész Klub, melynek célja, a kultúra különböző területeit képviselők összefogása egy pártolói rendszer keretében.


A Nemzeti Művész Klub nyitó sajtótájékoztatóján a csatlakozó nagy nevű művészek kézjegyükkel látják el a tagsági okiratot, majd a résztvevők tájékoztatják a sajtó képviselőit a Klub céljairól, működéséről.


A sajtótájékoztató résztvevői:
Vaszily Edit – igazgató, Hotel Nemzeti Budapest;

valamint a Nemzeti Művész Klub tagjai:
 
Béres Ilona, Bodrogi Gyula, Frenák Pál, Hernádi Judit, Karafiáth Orsolya, Keleti Éva, Kocsis Zoltán, Sass Sylvia, Szakály György, Szamódy Zsolt;
Bagi Iván, Faragó András, Feke Pál, Földessy Margit, Jávori Ferenc Fegya, Kumin Viktória, Napsugar von Bittera, Serbán Attila, Szilas Rita, Szipál Péter, Szulák Andrea
 
 
 
(Forrás: Accor Csoport - Hotel Nemzeti Budapest)


(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))
 
2013. február 12., kedd

WINTERETNO FESZTIVÁL A VAJDASÁGBAN


                          A vajdasági magyarok a szívükbe fogadták a Winteretno fesztivált
Lezárult a Magyar Teátrumi Társaság és a szabadkai Magyar Művelődési Központ közös szervezésében megrendezett öt napos fesztivál. A színház van a mi utcánkban címmel elindított rendezvényt örömmel és szeretettel fogadta a magyarlakta szerb város.
Szabadka főterén öt napig állt a fehér, látványos sátor, mely információs pontként szolgált. A hidegben Magyar Teátrum újságokkal, a rendezvénnyel kapcsolatos információkkal és forró rumos teával vártunk minden színházkedvelőt.

A koncertek, színházi előadások és gyermekprogramok a Magyar Művelődési Központban találtak otthonra. A Magyar Teátrumi Társaság szakmai partnerként vett részt a szervezésben, lebonyolításban és a korábban az erdélyi Bálványosi Nyári Szabadegyetemen sikert arató kapaszkodó modellt valósítottuk meg a Vajdaságban is. Ennek megfelelően arra törekedtünk, hogy a kisgyermekkortól az aggastyánig mindenkihez elvigyük az igényes hazai kultúrát. A színház világa minden erre nyitott embert megszólít és tárt karokkal vár.

A délelőtti órákban igazi gyermekbirodalom épült, Teátrumi Mocorgó nevű játszóházunkkal és színes előadásainkkal kiegészülve. A szabadkai Gyermekszínház Csipkés mese című előadásával, Bakos Árpád zenei foglalkozásával, a Gózon Gyula Kamaraszínház csecsemőszínházával, Szille és a tavak népe darabbal és a Farsangi mulatsággal minden korosztályt megszólító programot vittünk színre.

Természetesen a szakmai beszélgetések sem hiányozhattak. Szó volt a magyarországi színjátszás jelenéről, múltjáról és jövőjéről Itthon és Külhon címmel. Velünk volt Németh Kristóf, a Játékszín igazgatója, aki a kulisszák mögötti történeteket osztotta meg a jelenlevőkkel.

Az esti órákban a zenéé és a színházé volt a főszerep. A Pusztaszó együttes előadásában, a Sinka István esttel nyitottunk, majd velünk volt Serbán Attila és Csengeri Attila, akik ismert musical slágereket szólaltattak meg. Nagy sikert aratott a Békéscsabai Jókai Színház Sóska, sültkrumpli című darabja és Mikó István főszereplésében a Svejk vagyok című előadás. A záró este bluesosra sikerült a nemzetközi szinten elismert Pribojszki Bandnak köszönhetően.

A szabadkai magyarok szeretettel fogadták és szívükbe zárták a rendezvényt. A csillogó szemek, a pozitív visszajelzések , a visszatapsok megerősítenek minket abban, hogy a magyar kultúrának összetartó ereje van és mindenhol otthonra talál. Jövőre újabb téli kultúrkalandot tervezünk Szabadkán.
 
(Kép- és szövegforrás: Magyar Teátrum Társaság)
 

(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))
 


2013. február 11., hétfő

POLGÁROK EURÓPAI ÉVE - 2013.

Az év eleje egyben azt is jelentette, hogy kezdetét vette a Polgárok Európai Éve. Talán nem túlzás azt állítani, hogy határainkon belül szinte észrevétlenül. S hogy ez ne maradjon így, ezért mi, közvetlenül érintettek sokat tehetünk.
 
 


Az év központi gondolata az állampolgár. Pontosabban az aktív, cselekvő európai állampolgár. A Platform az Európai Integrációért és Civil Párbeszédért 2011 májusában éppen azzal a céllal alakult, hogy elősegítse a magyarországi civil szervezetek részvételét azokban a hazai és európai folyamatokban, mely az aktív állampolgársággal kapcsolatosak. A platformnak jelenleg 59 civil szervezet a tagja, rendezvényei nyitottak, azokon bármely érdeklődő civil szervezet részt vehet.
A Platform következő rendezvényén szó lesz arról is, hogyan is tudnánk a mindennapok nyelvére lefordítani az aktív állampolgárság fogalmát, milyen módon kapcsolódhatnak be a hazai civil szervezetek abba az európai civil összefogásba, mely a 2013-as Polgárok Európai Éve kapcsán jön létre. De szó lesz arról is, milyen konkrét események/rendezvények megrendezésére kerül sor az évhez kapcsolódóan hazánkban és Európában.

A rendezvényen az aktív európai állampolgárság kérdéseiről ,,helyzetbehozó", bevezető előadást tart Tamás Pál szociológus (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
 

 
(Forrás: Civil Európa Hírlevél)(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))


HOGY LELKI(-)BÉKÁNK IS LEHESSEN ...

HOGY LELKI(-)BÉKÁNK IS LEHESSEN ... A 13.  KOCSONYAFESZTIVÁL MISKOLCON

 

 
A 13. Miskolci Kocsonyafesztivál ezúttal különleges helyszínre invitálta a sajtó képviselőit. Február 9-én szombaton délután fél kettőkor  Budapesten, a Városligeti Műjégpályán vitték jégre Brecus Hungaricust, a fesztivál békáját, Bukovenszky Gábor fekvenyomó világbajnokot, Miskolc erős emberét és az Almagyar-Érseki Szőlőbirtok egyik alapítóját, Mészáros Péter grafikust, aki Csernus Imre pszichiáterrel és Csutorás Ferenc borásszal együtt alkotta meg  a fesztivál borát, a Lelkibékét.
--

Míg a nagyérdemű a finom nedüt kóstolgatta, addig Rózsa Edit fesztiváligazgató a február 22-től 24-ig tartó, százezreket vonzó, közösségépítő rendezvényről beszélt. Kiderült, milyen zenei és vizuális élményt kínál majd a Parti-túra, mire készülnek a Csulik találkozóján az Úri muri-ban Csergheőt alakító Gáspár Tibor, Sthol András és Cserhalmi Görgy.
--
A Kocsonyafesztivál hidat ver lélektől lélekig: ebben a zene és a tánc, e két, szavakon túli nyelv segíti az idei program szervezőit. Egyszer mindenkinek el kell jönnie Miskolcra, és bele kell kóstolnia a legendába!

 
(Forrás: Magyar Turizmus Zrt. - Társasági Kommunikációs Iroda)
(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))2013. február 8., péntek

ÖSZTÖNDÍJ ÉS FOGADALOMTÉTEL

SZOCSI SPORTOLÓI ÖSZTÖNDÍJ ÉS TÉLI EYOF-CSAPAT FOGADALOMTÉTEL FEBRUÁR 11-ÉN
 
 
 
A 2014. évi Szocsi Olimpiai Sportolói Ösztöndíj ünnepélyes átadására valamint a Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál ünnepélyes fogadalomtételére 2013. február 11-én, hétfőn, 14 órakor kerül sor a a MOM Kulturális Központ 2. emeleti kupolatermében (1124 Budapest, Csörsz utca 18).
--
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által biztosított „2014. évi Szocsi Olimpiai Sportolói Ösztöndíj”-ra kizárólag azon sportoló lehet jogosult, aki doppingvétséget életében soha nem követett el.
--
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság, az illetékes Nemzetközi Sportági Szakszövetségekkel folytatott konzultációkat követően és a Magyar Olimpiai Bizottság felterjesztése alapján, a következő sportolókat részesítette„2014. évi Szocsi Olimpiai Sportolói Ösztöndíj”-ban: Miklós Edit, alpesi sí; Berecz Anna, alpesi sí; Szőcs Emőke, sífutás és biatlon; Farkas Norbert, alpesi sí; Kékesi Márton, alpesi sí; Heidum Bernadett, rövidpályás gyorskorcsolya; Keszler Andrea, rövidpályás gyorskorcsolya; Darázs Rózsa, rövidpályás gyorskorcsolya; Knoch Viktor, rövidpályás gyorskorcsolya; és Gyarmati Anna, hódeszka.
--
Február 17-22. között rendezik Brassóban a 11. Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, amelyen Magyarország 14 versenyzővel képviseli a piros-fehér-zöld színeket. Brassóban – 8 sportágban - alpesi síben, sífutásban, sílövészetben, jégkorongban, műkorcsolyában, rövidpályás gyorskorcsolyában, síugrásban és hódeszkázásban rendezik az olimpiai versenyt a 14-18 éves korosztály számára. Magyarország 6 sportágban indul.
--
Az első ifjúsági téli olimpiai fesztivált 1993-ban, Aostában rendezték, 2 évvel az első brüsszeli nyári EYOF után. Húsz évvel ezelőtt, Olaszországban, összesen 40 ország vett részt 708 résztvevővel (versenyző+vezető) az első téli viadalon. Abban az évben Magyarország 1 aranyérmet szerzett a gyorskorcsolyázó Vincze Petrának köszönhetően. Legutóbb, 2005-ben nyert érmet a Magyar Téli EYOF-Csapat a svájci Montheyben. Hazánkat mindössze 6 versenyző képviselte. A parányi csapat kiválóan bizonyította felkészültségét és tehetségét: a hat rövidpályás gyorskorcsolyázó (short track) összesen hét érmet hozott haza magával! Darázs Rózsa 2 egyéni aranyérmet szerzett, a 2000m-es váltónk (Darázs-Debreczeni-Heidum) is a legjobbnak bizonyult a kontinensen, Galambos Gábor egy elsőséget és egy bronzérmet, míg Heidum Bernadett 2 ezüstérmet is gyűjtött egyéniben. A résztvevő 41 országból alig kevesebb, mint a fele tudott érmet szerezni. Magyarország a negyedik lett az éremtáblázaton, megelőzve olyan klasszikus téli nemzeteket, mint Norvégia vagy Ausztria. Soha magyar csapat a téli EYOF versenyein nem szerepelt ilyen kimagaslóan.
--
Magyarország az eddigi 10 téli EYOF alapján 15 érmet nyert (7 arany-, 5 ezüst- és 3 bronzérem).
--
Az EYOF a kontinens utánpótlásának kiemelkedő ötkarikás sportrendezvénye, amelyen Magyarország a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében 1991 óta minden egyes alkalommal részt vett. A magyarok hagyományosan jól szerepelnek, mind a nyári, mind a téli versenyeken, a fiatalok közül többen ma már a nemzetközi felnőtt élmezőny tagjai. Az EYOF az első igazi ötkarikás élmény a 14-18 éves generáció számára, amikor is testközelből találkozhatnak az olimpiai eszmével. Az EYOF az olimpiai mozgalom harmadik számú megmérettetése a felnőtt olimpia és az ifjúsági olimpiai játékok után. Kétévente rendezik meg, és ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint a nagy olimpia. A fesztivált ugyanúgy jellemzi az ötkarika, az olimpiai láng, a nyitó és záróünnepség, az olimpiai falu rendszere. A brassói téli EYOF versenyen kb. 1500 sportoló méri össze tudását és erejét 49 tagországból. 2017-ben Győrben rendezik a nyári EYOF versenyét.
--
--
A brassói magyar indulók:
Műkorcsolya: Friesz Bianka Nikoletta (klub: SKSE). Edző: Gór-Sebestyén Júlia
Rövidpályás gyorskorcsolya: Kis Virág (versenyszám: 500m, 1000m, 1500m, váltó, klub: Jászberényi SE), Tóth Tímea (versenyszám: 500m, 1000m, 1500m, váltó, klub: Pécsi Korcsolyázó SE), Cakó Dávid (versenyszám: 500m, 1000m, 1500m, váltó, klub: TUTI Korcsolyázó Közhasznú SE), Farkas Tamás (versenyszám: 500m, 1000m, 1500m, váltó, klub: Szegedi Korcsolyázó Egyesület). Edző/csapatvezető: Belovai József
Alpesi sí: Szöllős Benjámin (versenyszám: óriásműlesiklás/GS, műlesiklás/SL, klub: Nivelco SE), Halmágyi Zoltán (versenyszám: óriásműlesiklás/GS, műlesiklás/SL, klub: Second Wind Snowline), Berecz Réka (versenyszám: óriásműlesiklás/GS, műlesiklás/SL, klub: Fullsport SE), Döme Dóra (versenyszám: óriásműlesiklás/GS, műlesiklás/SL, klub: Rozmaring SE). Edző: Kovács Barna
Biatlon/sílövészet: Panyik Dávid (12,5 km egyéni, 7,5 km sprint; klub: Honvéd Zalka)
Sífutás: Hajdú Alexandr (10 km szabad, 7,5 km klasszikus, 1,2 km sprint; klub: Vasas SC), Juhász Fanni (7,5 km szabad, 5 km klasszikus, 1,2 km sprint; klub: Györse). Edző (sífutás/biatlon): Bereczki Brigitta
Snowboard/hódeszka: Sarkadi Ádám (cross), Csillag Dávid (cross). Edző: Bekényi Ádám
--
Csapatvezető: Dr. Nagy Zsigmond, a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatója, csapatorvos: Dr. Tóth Szabolcs, adminisztrációs és sportszakmai munkatárs: Ali Csilla.
--
A sajtótájékoztatón részt vesz Szabó Bence, a MOB főtitkára és Fábián László sportigazgató is.


(Forrás: MOB)
 
 
(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))


2013. február 7., csütörtök

PÉNZEK A RÉGIÓBAN

PÉNZEK A RÉGIÓBAN

 


A régiók fejlesztésére koncentrál az Európai Unió a következő, 2014-2021-es pénzügyi, támogatási ciklusának fókuszában. A regionális szintű összefogások, társulások, melyben a kkv-knak és az önkormányzatoknak alapvető érdekük és szerepük lehet, a jövőt, a fejlődést jelentik.
--
A Piac & Profit 2013-ban is elinduló Pénz, de honnan? roadshow-ja is a régió fejlesztési lehetőségeivel foglalkozik. Bemutatjuk a regionális fejlesztési és befektetési forrásokat, lehetőségeket, feltételeket, részletes ismertetését adjuk a rendelkezésre álló kedvezményes visszatérítendő és vissza nem térítendő forrásoknak, pályázatoknak, s emellett vonzó, hatékony üzleti ajánlatokkal ismertetjük meg a költséghatékonyságban érdekelt vállalatokat és önkormányzatokat.
A konferenciasorozat rendezőpartnere a Regionális Fejlesztési Holding. A konferencián átadták az Ecospinning 2012 díjat is.
A pénzügyi területen kiváló eligazítást adó program témái és előadói a következők voltak:
1./ Az Új Széchenyi Terv keretében rendelkezésre álló források lehívásának felgyorsítása és az ennek érdekében tett lépések, valamint a 2014-2020-as programozási időszak kihívásai. - Csepreghy Nándor helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2./ Ötlettől a Sikerig! Fejlesztési lehetőségek a régióban, és az ehhez szükséges források, partnerek. - Ilenczfalvi-Szász Gábor a Regionális Fejlesztési Holding vezérigazgatója.
 
3./ MFB finanszírozási termékek - Szuromi Zsolt, az RFH Nonprofit Zrt. Közép-magyarországi régió vezetője.

4./ Egy gonddal kevesebb! Pályázati garancia fedezet nélkül a Start Zrt-tőlZoltán Csaba vezérigazgató, Start Garancia Zrt.

5./ Európai Uniós forrásokhoz jutás az utolsó évben, pályázati feltételek. - Lőrik Andrea szakmai vezető, Unio Tender Európa Kft.

6./ Vállalati finanszírozási lehetőségek az OTP Banktól – Aladics Sándor igazgató, OTP Bank Kereskedelmi Banki Divízió.

7./ Az elektronikus fizetés, mint nélkülözhetetlen elem.  Aki kimarad, biztosan lemaradVáradi János ügyvezető Igazgató, PayU Hungary.

8./ Nézd meg, kivel kötsz üzletet.  Opten Informatikai Kft.

9./ Forex kereskedelem és online kereskedés. Nagy András, ügyfélkapcsolati manager Privátbankár.hu Kft.


(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

(Szerző/Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))


10. BIZTONSÁGOSABB INTERNET NAP 2013

„Net-riszpekt!”
10. Safer Internet Day (SID)
Biztonságosabb Internet Nap 2013
2013. február 5.
 
 
 
 
 
Informatikai vállalatok és civil szervezetek fogtak össze, hogy felhívják a figyelmet a biztonságosabb internetezés fontosságára és alapvető szabályaira.
--
A Biztonságosabb Internet Napot (Safer Internet Day – SID) ma már a világ több mint 100 országában - beleértve az Európai Unió mind a 27 tagállamát, így Magyarországot is – minden évben február elején, ugyanazon a napon rendezik meg.
--
A SID célja, hogy az Európai Unió Safer Internet Plus (SIP) program akciótervének keretein belül felhívja a figyelmet a világháló jelentőségére, egyszersmind az interneten leselkedő veszélyekre, így a zaklatásra, a gyermekpornográfiára és egyéb illegális vagy káros jelenségekre és tartalmakra is. A szervezők ezért fontosnak tartják, hogy tájékoztassák a gyermekeket, a szülőket és a pedagógusokat a veszélyekről és azok lehetséges kezeléséről, valamint az internet használatában rejlő lehetőségekről, a tanulásban és oktatásban betöltött szerepéről is.
2013-ban a SID témája: Jogok és felelősségek az online világban. A nap szlogenje: “Net-riszpekt!”
 
Az Insafe hálózat minden évben számos kreatív anyagot készít, beleértve a szokásos SID videospotot és iskolai SID-csomagot. Ez utóbbi a Safer Internet Day weboldaláról (www.saferinternetday.org) letölthető. Az idei SID-spot a http://www.saferinternet.hu/10-16/videok/92 oldalon tekinthető meg.


A Safer Internet Day (SID) hazai programjai:
 
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ), az Európai Unió Safer Internet Plus (SIP) program hazai konzorciumvezetője a HP Magyarország támogatásával minikonferenciát szervezett erre a napra, amelyen az ipar képviselői, döntéshozók, pedagógusok, a sajtó, illetve a téma iránt érdeklődők vettek részt.
A SID szegedi eseményeként a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az SZTE JGYPK Informatika Alkalmazásai Tanszék szervezésében a Szent-Györgyi Albert Agórában előadások hangzottak el a biztonságosabb internethasználatról, a veszélyek, csalások elkerüléséről.
--
A SID budapesti sajtótájékoztatóján dr. Edvi Péter, az NGYSZ alapító elnöke elmondta, hogy nagyon fontos a biztonságos internethasználatra felhívni a felhasználók figyelmét, hisz nap mint nap kerülünk kapcsolatba a neten adathalászokkal, visszaélőkkel vagy akár zaklatókkal. A SID kapcsán még inkább rá tudunk világítani a hiányokra és a fejlesztésre váró területekre, amit a rendezvényen jelen lévő cégek is támogatnak munkájukkal, információs anyagaikkal vagy akár önkéntes tevékenységükkel. Véleménye szerint a cél az, hogy ne csak ezen az egy napon foglalkozzunk a biztonságos internethasználattal, és tartsuk be az erre vonatkozó íratlan szabályokat, hanem az év minden napján tartsuk ezt szem előtt.
-- 
Ezért is fontos az oktatás, az információk átadása. Nagy öröm számunkra, hogy a SIP oktatói 2012-ben országszerte csaknem 1000 előadást tartottak 9-18 év közötti gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak, tette hozzá.
--
Miszlai Róbert, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Infomédia szabályozási főosztályának vezetője a rendezvényen hangsúlyozta: „Az internet kiváló eszköz arra, hogy teljesebb képünk legyen a világról, hogy tájékozódjunk, szórakozzunk vagy tanuljunk. A világhálón is vannak azonban játékszabályok, amiket be kell tartani, és fontos, hogy a fiatalok, akik már egy digitális világba születnek, ezt is tudják, értsék.”
--
A főosztályvezető elmondta, hogy az NMHH Internet Hotline szolgáltatása többek között ezt a célt is szolgálja. A www.internethotline.hu oldal tanácsokat ad, hogyan kell biztonságosan és felelősségteljesen használni az internetet, valamint itt bárki bejelentheti, ha kiskorúakra veszélyes vagy jogellenesnek vélt tartalmakat észlel, illetve segítséget is kaphat, ha bajba került a világhálón.
--
A HP Magyarország képviselője a rendezvény másik szervezőjeként elmondta, hogy cége a Safer Internet Plus (SIP) konzorciummal együtt tavaly indította útjára azt a programot, amelynek célja az internetes biztonsággal kapcsolatos oktatási program bővítése és fejlesztése.
--
A program kezdeményezője dr. Krasznay Csaba, a HP Magyarország IT-biztonsági szakértője volt - akit korábban az év IT-biztonsági piac “Útmutató szakemberének” választottak. A szakértő, vállalatának teljes támogatásával, arra hívta fel az IT-biztonsági szakma képviselőit, hogy a SID alkalmából vidéki településeken folytatott önkéntes felvilágosító munkával segítsék a programot. A felhívás eredményeként tavaly több mint 50 önkéntes jelentkezett a program támogatására az ország legkülönbözőbb pontjairól. Az önkéntesek egytizedét a HP Magyarország munkatársai tették ki, akik nem csak az iskolai oktatásban vettek részt, hanem a programban részt vevő önkéntes oktatók továbbképzésében is. A kezdeményezés eredményeként a HP Magyarország önkénteseinek szakértői munkájával több iskola diákjainak – mintegy 1000 tanulónak – az internetes biztonsággal kapcsolatos oktatása valósult meg az elmúlt év során.
--
A Microsoft évek óta támogatja a SIP magyarországi programját. "Az előadások és kötetlen beszélgetések során a legtöbb fiatal megnyílik a Microsoft trénerei előtt, és őszintén mesél saját tapasztalatairól. Ezek az esetek gyakran igazolják, hogy nagy szükség van a tájékoztatásra. A velünk megosztott történetek azt mutatják, nagy szükség van figyelemfelhívó munkánkra. A Microsoft mindig is kiemelt kérdésként kezelte ezt a problémát, és YouthSpark programján keresztül mindent megtesz a figyelemfelhívás érdekében, 2012-ben például 30.000 diákot, oktatót, trénert és érdeklődőt fogadtunk, oktattunk. Természetesen 2013-ban is szívesen fogadunk és látogatunk osztályokat, csoportokat, ahol ingyenes tréningeken, szórakoztató formában mutatjuk be az internetezés legfontosabb veszélyeit, illetve az elkerülés módszereit" - mondta Szilágyi Bernadette, a Microsoft programmenedzsere, aki Tarján-emlékérem elismerést kapott, hivatalos munkáján túli elkötelezett oktatói tevékenységéért, a számítástechnika népszerűsítésért, a civil szervezetek munkájának segítéséért.
--
A UPC együttműködik az Insafe anyaszervezetével, a European Schoolnettel, akivel közösen tájékoztató kisfilmet készített a szülők számára a gyermekek internetes biztonságáról. A “Kivel beszélgetnek gyermekeink?” című háromperces rajzos videofilm egy sorozat első része, amely segítséget kíván nyújtani a szülőknek ahhoz, hogy elsajátítsák a gyermekeik internetes biztonságához szükséges ismereteket, és ez alapján támogassák gyermekeiket a lehetséges veszélyek felismerésében és önmaguk jobb védelmében.
 
Az EU Kids Online felmérés tanulságai

Az Európa-szerte 25 ezer gyermek és felnőtt megkérdezésével elvégzett EU Kids Online felmérés tanulságain alapuló animációs film praktikus tanácsokat nyújt nyolc olyan témában, amelyekkel a fiatalok szembesülhetnek az internet használata során (Magánszféra a közösségi oldalakon, Online játékok, Weboldalak blokkolása, Webes veszélyek, Online barátkozás, Idegenekkel való találkozás, A személyes adatok védelme, A netes hírnév). A témakörökről részletesebb leírást és gyakorlati tanácsokat is kaphatnak a szülők a külön letölthető tippgyűjteményekből.
--
A szülői felvilágosító anyagok terjesztésében a UPC együtt kíván működni a hazai Safer Internet Plus konzorciummal, mondta Szűcs László, a UPC kommunikációs igazgatója.


Mácz Ákos, a Magyar Telekom EU-kapcsolatok vezetője az alábbit fűzte hozzá a rendezvényen:

„Az infokommunikáció dinamikus fejlődése folyamatos kihívás elé állítja az online világ szereplőit. A biztonságos internetezés a felhasználók és a szolgáltatók közös érdeke. Ezért örömteli, hogy az elmúlt évek eredményeként Magyarországon is számos biztonsági megoldás elérhető. A biztonságos internetezés feltételeit a Magyar Telekom idén újabb megoldásokkal bővíti.”
--
Rakoncza Zsolt, a Symantec fogyasztói üzletágának, a Nortonnak a vezetője a szülők felelősségéről és lehetőségeiről beszélt az eseményen: „Minden ötödik gyerek bevallottan tesz olyan dolgokat titokban az interneten, amelyekről tudja, hogy szülei nem engednék meg neki. Mivel folyamatosan nő a különböző támadások kockázata, és ezek már a közösségi oldalakon és a mobiltelefonokon keresztül is elérhetik a felhasználókat, nagyon fontos megtanítani a gyerekeket arra, mit kell tenniük az eszközök és saját maguk védelme érdekében. Ehhez számos, ingyenesen elérhető szoftver áll rendelkezésre, ilyen a Norton Family is. A technológiai védelem a családon belüli nyílt és következetes párbeszéddel társítva nagyfokú biztonságot nyújthat a gyerekek és a család számára a digitális eszközeik használata során.”
--
Táler Orsolya, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány ügyvezetője, a SIP program helpline képviseletében elmondta: A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány elsődleges feladata a 116-111 Lelkisegély-vonal és a 116-000 Eltűnt Gyerekek Vonala működtetése, és a bajba jutott gyerekek segítése. Évről évre egyre több vészhelyzeti hívást fogadnak a Kék Vonal szakemberei az internetes zaklatás, internetes tartalommal való visszaélések témában. Éppen ezért fokozott figyelmet fordít az alapítvány a prevencióra, a biztonságos internethasználat megismertetésére és a fiatalok képzésére.
--
Végül Birkás Bence, a PTA Biztonságosinternet Hotline projekt menedzsere hozzátette, hogy a Biztonságosinternet Hotline számos olyan bejelentést kap, amely hiányos adatvédelmi ismeretekre utal, ezért a hotline a jogsértő tartalmak elleni küzdelem mellett hangsúlyt fektet a tudatosabb internethasználat oktatására.
--
A program népszerűsítésére elkészült SID tévéspotot a UPC Magyarország kábelcsatornáin sugározzák februárban, akárcsak tavaly.


A rendezők hazai intézményeket, játékszakértőket, gyermekvédelmi szakembereket, webes biztonsági szakembereket, úgynevezett stakeholdereket (távközlők, internetszolgáltatók, non-profit szövetségek, multinacionális cégek képviselői, tanárok stb.) is meghívtak az eseményre.
 
 
 
(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

(Szerző/Leközlő:
Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))