2019. november 15., péntek

A LIBERALIZMUS KUDARCA

A Habsburg Ottó Alapítvány (HOA), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(PPKE) és a Libri Könyvkiadó a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
Kodály-termében rendezte meg 2019. november 15-én A liberalizmus kudarca
című könyv bemutatóval egybekötött konferenciáját.


A közelmúltban jelent meg magyarul Patrick J. Deneen amerikai politológus, a londoni Notre Dame Egyetem professzorának A liberalizmus kudarca c. könyve. A tanácskozás célja az volt, hogy magyar szellem- és politikatörténeti összefüggésbe helyezve ismerjük meg a szerző gondolatait, és írásának tanulságait vessük össze a liberalizmusnak manapság a magyar közéletben gyakran hallható éles kritikájával.


***

A 20. századot három nagy ideológia rendszer jellemezte: a fasizmus, a kommunizmus és a liberalizmus. Közölük mára csak az utóbbi maradt fenn.

E kivételezett helyzetben a liberalizmus képviselői hajlamosak elfelejteni, hogy a liberalizmus is csak egy ideológia, nem pedig a politikai fejlődés végpontja, a demokrácia valamiféle csúcsteljesítménye.

Patrick J. Deneen provokatív könyvében amellett érvel, hogy a liberalizmus eleve ellentmondásos képződmény: egyenlő jogokat hirdet, miközben hihetetlen anyagi különbségeket teremt; legitimitását a kölcsönös anyagi hozzájárulásból nyeri, mégis az egyént és a privatizációt erősíti; a személyes autonómiát tekinti legfőbb értéknek, ennek ellenére a történelem legátfogóbb államapparátusát hozta létre.

A szerző vitára ingerlő, gondolatébresztő kötete arra hívja fel a figyelmet, hogy a politikai kultúrában jelenleg megfigyelhető szélsőséges folyamatok nem csupán a rendszer felszíni repedései, hanem a liberalizmus alaptulajdonságai, amelynek globális sikere egyben a saját kudarcát is előrevetítette.

Patrick J. Deneen konzervatív nézeteket valló amerikai politológus, a Notre Dame Egyetem Politikatudomány Tanszékének professzora. Érdeklődési köre a politikai teológiától kezdve a gazdaságpolitikán át a demokráciaelméletekig széles spektrumot fog át.

Könyveiben és tanulmányaiban kritikus álláspontot fogalmaz meg a liberalizmussal szemben - főként az individualizmus dicsőítését, a hagyományokkal szembeni ellenségességet, valamint a vallási meggyőződés és a társadalmi szolidaritás hiányát kritizálja.


***

Patrick J. Deneen szerint az elmúlt 400 év legjobban teljesítő ideológiája a liberalizmus volt, ám manapság már csak a végnapjait éli. Kezd atomjaira hullni, mivel saját természeténél fogva olyan környezetet teremtett, amely részben saját feltételeit számolja fel. A professzor úgy véli, hogy a liberalizmus alkonya már nemcsak teoretikusan létezik az Amerikai Egyesült Államokban, hanem a napi gyakorlatban is tapasztalható a liberalizmushoz kapcsolható elvek, alaptételek darabokra hullása.

Patrick J. Deneen, a Notre Dame Egyetemen oktató politikatudományok professzora arra figyelmeztet könyvében, hogy a liberalizmus elbukott. Elbukott, mert az alapvető értékei és vezérelvei olyan ellentétes és visszafordíthatatlan változásokat generáltak a társadalomban, amelyek gyökeresen átalakították a politikai és a gazdasági viszonyokat, a technológiát és tudományt, továbbá a társas kapcsolatokba is teljes mértékben belefolytak. A liberalizmus egy homogenizált, sztenderdekre épülő, elszemélytelenedett amerikai társadalmat hozott létre, ahol a végső cél az egyéni elképzelések és érdekek érvényesítése.


Társadalmi paradoxon

Az író négy témakörre építi fel érvelési struktúráját, amelyből az első a társadalmi paradoxon. Érdekességként veti fel, hogy a liberalizmus legfőbb célja az egyének liberalizációja, a saját vágyak elérése és az önmegvalósítás. Ezzel ellentétben a felmérések és kutatások azt bizonyították, hogy ebben a rendszerben a legtöbben úgy érzik, hogy nincs elég erejük kontrollálni a saját sorsukat, ezáltal a vezető politikai eliteket és a kormány cselekedeteit sem. Ehhez hozzájárul még a globalizáció is, amely óriási egyenlőtlenségeket teremt az a társadalmakban, ami szintén feszültséget okoz az egyénben.

A fent említett egyenlőtlenség pedig a hosszan tartó beágyazódás miatt generációkról generációkra száll, s a kitörési esély szinte lehetetlen. Ez megmutatkozik abban is, hogy az elit egyetemekre jelentős vagyon nélkül nem lehet bejutni, amely még jobban ráerősít a nyertes-vesztes toposzra. A társadalmi változások kategóriájában a kultúra elvesztésére is felhívja a figyelmet a professzor. Jelzi, hogy a liberalizmus egyfajta „antikultúrát” hozott létre, mivel a tradicionális értékek és hagyományok háttérbe szorulásával új nemzeti „ünnepnapok” nyertek teret, mint például a Black Friday, a materializált és fogyasztó-orientált modern társadalom lenyomata. A társas viszonyok legújabb dimenziója a közösségi média és az internet világa, ami szintén negatív hatással van a kapcsolatok alakulására. Ez az elszemélytelenedés képes közösségeket és szociális készségeket tönkretenni, továbbá még jobban ráerősít a konzumerizmus, a hedonizmus és a rövid távú gondolkodás elveire.


Politikai színtér

Deneen szerint az efféle társadalmi átalakulás oda vezetett, hogy a túlzott individualizmus csak egy statikus, megfigyelő államot kívánt. Egy olyan államot, amelynek az a fő feladata, hogy állampolgárai számára biztosítsa a személyes szabadsághoz köthető összes jogot, illetve csak egyfajta eszközként létezzen, amely a kereskedelmet, a termelést és a mobilitást irányítja. Ez az igény azonban olyan messzire lökte az egyénektől a vezető politikai elitet, s magukat az állam vezetőit is, hogy szinte elérhetetlenné váltak. A kultúra, tradíciók, stabilitás és értékek biztosítása helyett csak egy jogi és gazdasági keretként működő, láthatatlan szereplővé vált az állam, amely csupán egyfajta mediátorként szolgálja ki lakosait.


Gazdasági viszonyok átalakulása

A demokrácia túlzott terjedése, a néptől eredő kontroll hiányérzete, az individualizálódás folyamata és a globalizálódó világ felerősítette az országhatárokon átnyúló társadalmi és kereskedelmi versenyt, s a kompetitív légkör egyre nagyobb rést ütött az egyes szociális státuszok között. A folyamatos versengés fenntartja a nemzetközi környezetben a feszültséget, továbbá globális méretű gazdasági összeomlásokhoz is vezethet (pl. gazdasági világválság). A radikális individualizmus és autonómia mikroközösségekre bontja le az Egyesült Államok gazdasági szereplőit, s magát az egész társadalmat is. A túlzott liberalizmus kitermeli a gazdasági verseny győzteseit és veszteseit is egyaránt, akik között szinte átugorhatatlan szakadékok keletkeznek és szilárdulnak meg.


Jövőkép és alternatívák

Patrick J. Deneen úgy látja, hogy a liberalizmus a végnapjaihoz érkezett, s manapság már csak a korábbi rendszerek és ideológiák negatív tendenciáit másolja le. A liberalizmusból fakadó végeredmény kettős. Egyrészt olyan társadalmi, politikai és gazdasági kríziseket fog előidézni a jövőben, amilyeneket az amerikai társadalom még nem látott, illetve annyira el fogja mélyíteni az uralkodó problémákat, hogy egyre nehezebb lesz megoldásokat találni az újra és újra felbukkanó nehézségekre. A professzor úgy véli, hogy e tényezők miatt a liberalizmus is elérkezett az alkonyához, s Fukuyama teóriájára reflektálva kifejti, hogy végül ez az ideológia is ugyanúgy el fog bukni, mint a fasizmus és a kommunizmus. A liberalizmust tehát saját alapelveinek következményei fogják felőrölni, s a jövőre nézve a következőket tanácsolja az író: az ideológiák korán túllépve egy közösségi gondolkodásra lenne szükséges, amelyben a jó gyakorlatok, a kultúra újrafelfedezése, a mikroközösségre való támaszkodás tölti be a vezető szerepet, ahol az állam erős, karakteres, jogi lábakon álló, dinamikus aktorként funkcionál.


***

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délután a Karmelita kolostorban fogadta Patrick J. Deneen amerikai politológus professzort, akinek A liberalizmus kudarca című kötetét a napokban mutatták be Budapesten – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A beszélgetésen az amerikai konzervatív tudós elismeréssel szólt a magyarországi családpolitikai intézkedésekről, aláhúzva, hogy a jövő - a sok helyen még ma is uralkodó liberalizmus helyett - a nemzeti és családi értékeken alapuló helyi közösségeké. Egyetértettek abban, hogy az államnak mindenütt feladata ezen közösségek megerősítése.

Deneen professzor megismételte korábban kifejtett gondolatát, mely szerint a nemzet fogalma akkor teljes, ha ,,Isten alatt" helyezkedik el, mert így alázattal és önkritikával tudja ellensúlyozni az emberi intézmények hiányosságait, és méltóvá válik a nemzeti konzervativizmus név használatára - tájékoztatott Havasi Bertalan.


(Forrás: libri.hu; szazadveg.hu, MTI)


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE - lillatti8@gmail.com)
06-30/859-33-35; https://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1r_Julianna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA  


2019. november 4., hétfő

INDUL AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM ORSZÁGFÁSÍTÁSI PROGRAMJA

Elindul az Agrárminisztérium (AM) Országfásítási Program hétfőn,
november 4-én, a most kezdődő ültetési szezonban az állami
erdőgazdaságok saját területeiken több, mint 550 hektár új erdőt
telepítenek, ehhez kétmillió facsemetét és csaknem 100 tonna
makkot használnak fel - közölte az Agrárminisztérium az MTI-vel.

A mintaprogramba 86 település csatlakozik be. A kezdeményezés fontosságára Nagy István agrárminiszter mellett a tárca államtitkárai országszerte közös faültetéseken hívják fel a figyelmet november elejétől.

A közlemény idézi a szakminisztert, aki elmondta, hogy az állami erdőgazdaságok erdőtelepítési mintaprogramjának célja - a figyelemfelhívás mellett - az erdőterület közvetlen növelése.

Az Agrárminisztérium korábban több fásítást ösztönző programot is indított. Nagy István emlékeztetett, hogy a Vidékfejlesztési Program módosításában az erdőtelepítési támogatásokat 80-130 százalékkal növelték meg, ezekre a forrásokra magán földtulajdonosok és az önkormányzatok egyaránt pályázhatnak. Az elhagyott honvédségi, valamint barnamezős területek, illetve az elöregedett gyümölcsösök helyett is ajánlja a fásítást az agrártárca - emelte ki a miniszter.

Az éghajlatváltozás kihívásaira az erdőgazdálkodás hatékony válaszokat adhat. Ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt években az erdőgazdálkodásban paradigmaváltás történt: a klímacélok teljesítése kiemelt feladattá vált - jelezte Nagy István.

A szaktárca közleménye ismerteti: jelenleg Magyarországon az egyetlen szénelnyelő ágazat az erdőgazdálkodás. A hazai erdők évente 4-5 millió tonna szén-dioxid egyenértéknek megfelelő üvegházhatású gázt kötnek meg, ami jelenleg az országos kibocsátás 7-8 százalékát ellensúlyozza. A faanyag energetikai célú hasznosítása további mintegy 5 millió tonna fosszilis eredetű szén-dioxid kibocsátását váltja ki. A becslések szerint az állami erdőgazdaságok által ültetett új erdők egy évtized múlva évente további mintegy 8000 tonna szén-dioxidot kötnek majd meg, így segítve, hogy tisztább legyen a levegő.

A kormány a meglévő erdők fenntartásával segíti a szén-megkötő kapacitás megőrzését, az új erdők telepítésével pedig növeli azt. A szemléletformáló kommunikáció célja, hogy a lakosság minél szélesebb körét megszólítsák és bevonják a témába.

Az elmúlt tíz évben csak az állami erdőgazdaságok 450 millió facsemetét ültettek el, és 9500 tonna makkot vetettek az erdők fenntartása során. Ez a szám is jól érzékelteti, hogy milyen komoly és összehangolt munka folyik évek óta a tárcánál erdeink fenntartásáért. A megkezdett programok 3-5 év alatt 25 000 hektáros erdőterület növekedést eredményezhetnek, és megközelítőleg 100 millió új fa ültetését jelentik.


(Forrás: AM/MTI)


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE - lillatti8@gmail.com)
06-30/859-33-35; https://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1r_Julianna

AZ ÉV GYÓGYSZERÉSZE ÉS KEDVENC PATIKÁM PÁLYÁZAT (2019.)

Az Év Gyógyszerésze és Kedvenc Patikám pályázat (2019.)
kampányának évértékelő sajtótájékoztatóját Budapesten,
a Sofitel Budapest Chain Bridge szállodában tartották.A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége koordinálásával a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magyar Gyógyszerészi Kamara - a Roche Magyarország Kft. támogatásával - célkitűzéseiknek megfelelően, immár kilencedik alkalommal pályázati felhívást tettek közzé az „Év Gyógyszerésze” és a „Kedvenc Patikám” cím elnyerésére.

A pályázatok célja: Az „Év Gyógyszerésze” díjat és kitüntető címet elnyert gyógyszerésznek országos nyilvánosságot és kiemelkedő szakmai rangot adni munkájához, elismerve annak követésre méltó minőségét. A kiírók olyan gyógyszerészt kívántak elismerésben részesíteni, aki példát mutat kiemelkedő szakmai teljesítményével, hatékony megoldások alkalmazásával és betegközpontú szemléletével a gyógyszerészi gondozásban, a gyógyszerellátásban és a gyógyszerfejlesztésben egyaránt. A „Kedvenc Patikám” pályázat keretében pedig a betegek véleményt tudtak formálni a patika munkájáról szavazatukkal, mellyel nem kizárólag egy gyógyszerészt, hanem az egész patikában dolgozók munkáját ismerik el.

Torjai Gábor a Nero Solution Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az immár 9. alkalommal megrendezett Év Gyógyszerésze és Kedvenc patikám pályázatok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, és egyre több patika csatlakozik a pályázathoz. Az Év Gyógyszerésze pályamunkák színvonala - ha lehet az mondani - tovább emelkedett, ezzel is megnehezítve a zsűri dolgát a döntésben, ezt mi sem jelzi jobban, minthogy az idén nem 3, hanem 6 főt részesített elismerésben a bizottság.

Dr. Mikola Bálint Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke tájékoztatta a sajtó résztvevőit, hogy a bíráló bizottság összetételében történt némi változás az elmúlt időszakban: Dr. Mike László, volt tiszti főgyógyszerész helyett Halmos Gábor professzor került a bizottságba. Fontos tudni róla, hogy a Debreceni egyetem professzora, ahol megalapította a Biofarmáciai Tanszéket, előtte - több mint egy évtizedig - Amerikában, egy Nobel-díjas professzor munkatársa volt. A pályázatok elbírálása - szokás szerint - anonim módon történt, a díjazottak nevét borítékban kapta meg a zsűri a XXIX. Gyógyszerész Kongresszuson, Tihanyban, az október 18-ai eredményhirdetésen.

Örömét fejezte ki, hogy az ország egyre több részéről érkeznek be pályázatok, szavazatok. A pályázat sikerességét mutatja, hogy egyre több gyógyszerész kerül látótérbe, hiszen nem titkolt céljuk volt, hogy a háziorvos-hiányt a gyógyszerészek térnyerésével próbálják meg kipótolni. A pályázat létjogosultsága rendkívül fontos, mivel nem csak háziorvos-hiány van, hanem hiány mutatkozik a közvetlen gyógyszer-ellátásban is, hiszen a pályakezdő gyógyszerészek közül nagyon kevesen mennek el gyógyszertárba dolgozni. Ennek az az oka, hogy szűkek a források, sok az adminisztráció, és nehéz megfelelő, szakmai szintet teljesíteni a betegellátásban, mert nincs elég idő egy-egy betegre. Emiatt sokan vagy külföldre mennek, vagy a gyógyszergyártásban, laboratóriumokban kezdenek dolgozni.

A XXIX. Gyógyszerész Kongresszuson volt egy projektjük, amelyben egyetemi hallgatókat hívtak meg Debrecenből, Szegedről, és őket faggatták ki, hogy hol szeretnének majd dolgozni, mik az elképzeléseik. Csoportba rendezték őket a hasonló elképzeléseik alapján, és összehozták őket a pályázatban már részt vett gyógyszerészekkel. A pályázókban lévő elkötelezettségi és hivatásfejlesztési vágytól remélik, hogy ez a pályakezdőkre is hatással lehet.

Torjai Gábor, a Nero Solution Kft. ügyvezetője arról mesélt, hogy sokan érdeklődnek, hogy mi történik a pályamunkákkal a későbbiekben, mi az utóéletük. Létrehozták immár 4. éve az Év Gyógyszerésze szemináriumot, ahol a gyógyszerészek egymástól egy kis csoportos workshop jellegű napon tudnak tanulni, ahol ezeknek a pályamunkáknak az utóélete zajlik. Ezeken a workshopokon nem csak a már pályázatot leadott gyógyszerészek tudnak részt venni, hanem azok is, akik későbbiekben szeretnének majd pályázatot készíteni, vagy akik a mások által készített pályamunkákra és azok mindennapokba való átültetésére kíváncsiak.

***

Az idei év díjazottai a következők lettek:

Kedvenc Patikám pályázat idei helyezettjei:
1. Szent Katalin Gyógyszertár, Budapest
2. Sas Patika, Debrecen
3. Viktória-Med., Budapest

Torjai Gábor elmondta, hogy ez egy különleges év, mert idén 2 budapesti patika is a helyezettek között volt, ugyanis eddig többnyire a vidéki gyógyszertárak voltak szavazattöbbségben. Nagyon örülnek, hogy ezek szerint Budapesten is kezdenek a szolgáltatások kicsit személyesebbek lenni, hiszen eddig az emberek nem kötődtek annyira egy patikához, mint ahogy vidéken ez jellemző.

Az Év Gyógyszerésze idei helyezettek:

1. helyezett: Dr. Juhász Klaudia, Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Gyógyszertára

2. helyezett:
A.: Ekésné Dr. Kretovics Júlia, Halmy-telepi Patika;
B.: Dr. Csaba Miklós, Benu Gyógyszertár, Kőszeg Küttel

3. helyezett: Dr. Gyermán Anna, Szent György Gyógyszertár, Budapest

Különdíjak: Patakiné Dr. Karancsi Anna, Elixír Gyógyszertár; Dr. Dér Péter, Kígyó Gyógyszertár

***

Dr. Spiránszki Henrikné, a debreceni Sas Patika képviselője, aki a Kedvenc Patikám pályázat 2. helyezettje lett, elmesélte, hogy a Sas Patika egy történelmi múltú, több, mint 100 éves gyógyszertár, ami még a II. világháború alatt is működött. A patika 100. évfordulójára, 2013-ban, egy Patika Múzeumot rendeztek be az officinába, az egyetem is közreműködött ebben. A gyógyszertár két részből áll alapvetően, van egy reformház rész, ahol a gyógytermékek, diabetikus, gluténmentes termékek vannak, és vércukor-, vérnyomásméréssel is segítik a lakosság egészségmegőrzését, és számítógépes program van az utánkövetésre. A másik fele az officina, ahol a prevenciós, homeopátiás és gyógyszeres rész van. Felolvasott a vendégkönyvükből, amiben a betegek örömmel nyilatkoznak a patika munkájáról és szépségéről.

Dr. Juhász Klaudia, az „Év Gyógyszerésze” pályázat 1. helyezettje, nagy örömmel fogadta a jelölést. Szeretné pályázatával megmutatni, hogy ők - mint kórházi gyógyszerészek - a gyógyszerellátás mellett, kimennek a betegekhez is, és osztályos munkát is végeznek. Pályamunkája az ehhez fűződő tapasztalatairól szólt. Másfél éve a kórházban azt a feladatot kapta, hogy a Krónikus Belgyógyászati Osztályon vezesse be a gyógyszerelést. Elkezdték a gyógyszer-anamnézis felvételét, ami az osztályos orvosoknak is nagy segítség a kezelésben, és számtalan gyógyszerelési hibát megelőztek már ezzel. Az idős betegek esetében nagyon fontos, mert több betegség, és több gyógyszerszedés fordul elő, és egyre jobban fog nőni a gyógyszerek kölcsönhatásainak kockázata is. Örül, hogy az orvosokkal egyre jobb az együttműködés, annak ellenére, hogy kezdetben nehezen fogadták ezt az újfajta szimbiózist. Ennek köszönhetően a gyógyszerészek egyre több kompetenciát kapnak náluk a kórházban.

Dr. Mikola Bálint, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke szerint Dr. Juhász Klaudia pályamunkájával kapcsolatban nagyon megfogta a zsűrit az, hogy saját, alaposan kidolgozott témáról és azok napi tapasztalatairól szólt, nem pedig szakmai irodalmi kutató munka volt. Fontos az üzenete a pályamunkájának, hogy milyen lényeges az előrehaladás akkor, ha az orvos és a gyógyszerész együtt működik a betegek kezelésénél. Szeretné, ha az alapellátásban is meg lehetne ezt valósítani a praxisközösség útján, de ott sajnos annyival nehezebb a helyzet, hogy a beteg, az orvos és a gyógyszerész nem egy helyen van. Az orvosok már elfogadják valamelyest ezt az együttműködést, és beismerik, hogy gondokat tudnak levenni a vállukról, viszont a betegek még mindig ingáznak, változó, hogy az orvosban bíznak vagy a gyógyszerészben, vagy az interneten olvasottakban. Sajnos, emiatt az alapellátásban a gyógyszeres kezelések fele nem jár egészségnyereséggel, ez több mint 200 milliárd forint veszteség évente.

Dr. Hodossy Lajos - ROCHE Magyarország Kft. - elmondta, hogy azért elkötelezett támogatói ennek az ügynek, mert hisznek a személyre szabott gyógyításban, hogy hosszú távon az lesz a megoldás. Szerencsére egyre jobban személyre tudják szabni a terápiákat, a kórképek alapján, és ezzel remélhetőleg ki lehet majd küszöbölni, hogy a jelenlegi gyógyszerelés nagy része nem hatékony. A személyre szabottság alatt főleg azt értjük, hogy a diagnózistól kezdve a gyógyítás végéig az egész kezelést a betegre szabják, ennek fontos része a gyógyszerészi gondozás. Abban hisznek, hogy a patika egy egészségügyi egység, és emellett van valami gazdasági vonzata, fontos szemmel tartani, hogy épp ezért a gyógyszerészek inkább szakmailag elhivatottak, mint gazdaságilag. Ha egy patika egy vízióért dolgozik, ott gazdasági fellendülés is várható, hiszen a betegek szívesen járnak vissza olyan helyre, ahol törődnek velük, mint ahogy ezt a díjazott debreceni patika vendégkönyvéből is megismerhettük. Ez a pályázat erre a vízióra mutat rá, és segít a gyógyszerészeknek utat mutatni, hogy a kihívásokkal teli hétköznapokban is lássák a helyes utat.


(Forrás: Nero Solurion Kft.)


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE - lillatti8@gmail.com)
06-30/859-33-35; https://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1r_Julianna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA