2020. szeptember 30., szerda

A NEMZETI GALÉRIÁBAN LÁTHATÓ A FÖLÚJÍTOTT KISSZEBENI FŐOLTÁR

Hetvenöt év után újra teljes pompájában látható 
a fölújított Kisszebeni főoltár a Nemzeti Galériában
 


Több évtizedig tartó felújítási munkálatok után végre újra teljes pompájában látható a Magyar Nemzeti Galériában (MNG) a Kisszebeni főoltár. A középkori Magyar Királyság egyik legnagyobb és leggazdagabb díszű szárnyasoltárát II. világháború idején láthatta utoljára a nagyközönség, felújítása 1954-ben kezdődött el és 2020 nyarán fejeződött be.  A főoltár szeptember 24-től tekinthető meg a Magyar Nemzeti Galéria Későgótikus szárnyasoltárok című kiállításában.

A restaurált főoltárat  Baán László, a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója, Dabronaki Béla restaurátor és Poszler Györgyi a Későgótikus szárnyasoltárok című kiállítás kurátora mutatja be a sajtó képviselőinek 2020. szeptember 23-án, szerdán 11 órakor.

A pompás oltár dúsan aranyozott ünnepi nézetét faragott figurák díszítik, amelyek stílusuk alapján a lőcsei Szent Jakab-templom főoltárát készítő, és a 16. század elején egész Északkelet-Magyarországon nagyon sokat foglalkoztatott Pál mester körébe tartoznak. Oltárunk legközelebbi stiláris rokona a felirattal 1526-ra keltezett, héthársi Szent Márton-főoltár. Kérdéses azonban, hogy e művek egy önálló szobrászműhelynek vagy a Pál mester által vezetett műhely késői tevékenységének a termékei-e.

A porcelánarcú, térdelő Gábriel és Mária alakja fölött az oltárszekrényben a felhőben lebegő Atyaisten zenélő angyalok társaságában jelenik meg. Fölöttük háromkaréjos lezárású, reneszánsz levéldísszel kitöltött záróelem. Az oltárszárnyakon a közkedvelt vértanú szüzeket, Dorottyát, Borbálát, Katalint és Margitot, míg a predellán a Királyok imádását ábrázolták. Az oltárszárnyak becsukásával láthatóvá váló nyolc festmény Mária életének eseményeit ábrázolja a Vizitációtól a Mennybevitelig, Dürer fametszetsorozatát nagy hűséggel követő kompozíciókban.


(Forrás: www.mng.hu)


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))                        

------------------------------------------------------------

Szerző/Leközlő:
 

Polgár Julianna

(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI; 
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR ÖRÖMHÍR MÉDIA; 
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com; 
budapesti tudósító - HUNSOR.SE - lillatti8@gmail.com
06-30/859-33-35; https://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1r_Julianna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA