2020. január 26., vasárnap

ZARÁNDOKVONATOK 2020.

Zarándokvonatok indulnak Csíksomlyóra, Czestochowába és Medjugorjéba

Három zarándokvonatot indít idén a MÁV-START Zrt. a Misszió Tours 
Utazási Irodával közösen - közölték a szervezők 2020. január 23-án, 
csütörtökön, Budapesten, a Nyugati Pályaudvar Királyi Várójában 
tartott sajtótájékoztatón.2020 májusában az erdélyi Csíksomlyóba a Boldogasszony, júniusban a lengyelországi, czestochowai pálos kegyhelyre a Fekete Madonna zarándokvonat megy; október közepén pedig a bosznia-hercegovinai Medjugorjébe roboghatnak a lelkes és reményteli zarándokok.

***

Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke arról beszélt: ezek a zarándoklatok egyszerre vallási és nemzeti, hazafias cselekedetek. A lelki feltöltődés mellett a Kárpát-medencében élő magyarok, illetve a magyar és más népek közötti barátság erősítését szolgálják.

Az MKPK elnöke, aki a csíksomlyói és a czestochowai zarándoklatok egyházi fővédnöke, illetve a lengyelországi zarándoklat lelki vezetője is lesz, az ,,egész Kárpát-medencét átölelő lelki közösség" kialakításának fontosságát hangsúlyozta.

Veres András reményét fejezte ki, hogy - akárcsak az elmúlt években - idén is sokan csatlakoznak majd a zarándokokhoz a kontinensen túlról is.

***

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a trianoni békeszerződés megkötésének 100. évfordulójára utalva kiemelte: ebben az évben különösen fontos a nemzeti összetartozást erősítő csíksomlyói zarándoklat.

Úgy fogalmazott: az évforduló egyrészt ,,a magyarság szívét fájdítja", másrészt azonban ,,a nemzeti összetartozás évét ünnepeljük, mert ha 100 évig ilyen helyzetben meg tudott maradni a magyarság a Kárpát-medencében hittel és összetartozással, akkor ez mégiscsak ünnep".

Az államtitkár szólt arról is, ahogy az elmúlt években, úgy idén is támogatja a kormány fiatalok részvételét a zarándoklatokon. Az elmúlt években 4000 középiskolás, gyermekvédelemben nevelkedő, határon túli, illetve a diaszpórában élő magyar fiatal zarándoklatának költségeit állta kormány.

Hozzátette: a gyermekvédelemből érkező fiatalok ezeken a zarándoklatokon akár életre szóló lelki erőt kaphatnak, illetve segítő kapcsolatokat alakíthatnak ki. A diaszpórából érkező fiataloknak pedig sokszor ezeken az utazásokon alakul ki a kötődésük az anyaországgal, és később is visszatérnek hosszabb-rövidebb időre Magyarországra.

***

A sajtótájékoztatón felolvasták Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a csíksomlyói és a czestochowai zarándoklatok világi fővédnöke levelét.

Azt írta: a mai világban ,,a szélrózsa minden irányába utazhatunk", a legértékesebb utazás azonban ,,változatlanul az, amely önmagunkhoz vezet".

Úgy fogalmazott: ,,Czestochowa és Csíksomlyó a keresztény Európa két lelki fellegvára, ahol a hit, a remény és a szeretet ereje megérinti a nyitott szívvel érkezőket. Mindaz, ami ezeken a megszentelt helyeken történik, messze túlmutat önmagán."

,,Egy olyan korban, amelyben a rombolás erői szét akarják zilálni a természetes emberi önazonosságot és mindazon intézményeket - a családot, a keresztény egyházakat és a nemzeti államokat -, amelyek annak védelmére hivatottak, különösen fontos, hogy megérezzük és megértsük az összetartozásunk jelét, hogy megérkezzünk az önmagunkhoz vezető úton, és abból erőt meríthessünk" - hangzott el.

***

Dr. Kormányos László, a MÁV-START Zrt. vezérigazgató-helyettese arról beszélt: a MÁV célul tűzte ki, hogy minél gyorsabb és színvonalasabb utazást biztosítva összekösse a magyar lakta területeken élőket - határokon innen és túl.

Szólt arról is: 2019-ben a MÁV - 61 különvonattal - több mint 15 ezer belföldi és 250 nemzetközi csoportot szállított, összesen 1,2 millió utas vett részt csoportos utazáson.

Hozzátette: a 2020-as évben kiemelt, csoportos utazás lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus résztvevőinek szállítása, az Erzsébet-táborok résztvevőinek utaztatása, valamint a 9. és 11. osztályos középiskolás diákok eljuttatása az idegen nyelvi kurzusokra, német nyelvterületre.

***

Budai László, a Misszió Tours Utazási Iroda ügyvezető igazgatója felidézte: az első zarándokvonatuk 2011-ben indult Lengyelországba. Azóta 20 ezer zarándokot utaztattak.

Ismertette: a csíksomlyói zarándoklat programjában szerepel a máriaradnai kegytemplom felkeresése, pénteken a Gyimesekbe mennek, szombaton a csíksomlyói búcsún, vasárnap pedig Gyergyószentmiklós főterén szentmisén vesznek részt a zarándokok.

Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újból Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.

A zarándoklatok teljes programja megtalálható missziotours.hu oldalon.(Forrás: MTI)


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE - lillatti8@gmail.com)
06-30/859-33-35; https://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1r_Julianna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJAHIMNUSZ - A MAGYAR NÉP IMÁI

HIMNUSZ - A MAGYAR NÉP IMÁI

Népművészeti és iparművészeti kiállítás
a magyar kultúra napja alkalmából
A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának (MMA NMT) akadémikusai és köztestületi tagjai a Magyar Kultúra Napja alkalmából kiállításon mutatják be azon alkotásaikat, amelyeket nemzeti imádságaink, egyházi himnuszaink és népénekeink inspiráltak.

Nemzeti önazonosságunk megélésében elengedhetetlennek tartjuk azt, ami eleink számára soha nem volt kérdés: a cselekedeteinket meghatározó Istenhitet, örökérvényű törvényeket.

***

„Napjaink társadalmának legnagyobb hiányossága az emberi kapcsolatok gyengesége egymással, a természeti környezettel és Istennel. E kapcsolatok hiánya vagy elégtelen volta miatt az egyén elmagányosodik. Az embert éltető, erősítő kapcsolata a másik emberrel nem más, mint a szeretet, a szeretet működése. Az érzelmet nem lehet ugyan megparancsolni, de a szeretet kinyilvánítását, a másik emberrel szembeni jóindulat kifejezését, ,,gyakorlatát,, igen. … Így lett a szeretet a legfőbb parancs nemcsak a keresztények számára, hanem a tételes és erkölcsi elvárásait tételekben, írásban meg nem fogalmazó természeti vallások híveinek is."

Andrásfalvy Bertalan

***

A megnyitót követően Kósa Klára kurátori tárlatvezetésére került sor.

***

A kiállítást megnyitotta: Dr. Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára

Közreműködtek: Pál Lajos és családja, Petrás Mária, az MMA rendes tagja, a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara (együttesvezető: Mihályi Gábor, az MM A rendes tagja)

Szervező: a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozata

A kiállítás kurátora: Kósa Klára, az MMA levelező tagja

A rendezvény házigazdája: Kékedi László, a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának tagozatvezetője

***

A kiállítás 2020. január 23. és április 5. között látható a Pesti Vigadó V. emeleti kiállítóterében.

Szervező: Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozat(Forrás: MMA)


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE - lillatti8@gmail.com)
06-30/859-33-35; https://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1r_Julianna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA