2019. november 30., szombat

KÖNYVTÁR – TUDOMÁNY – KUTATÁS

2019. november 26-án, a Ludovikán (Nemzeti Közszolgálati Egyetem),
a szépséges Széchenyi teremben zajlott a ,,Könyvtár mint híd
a tudomány és a kutatás között” című, tudományos konferencia.


Napjainkra a korábbi megőrző szerep mellett a könyvtárakban prioritást kapott a szolgáltató jelleg, a felhasználó-központúság.

Mint az információs társadalom alapintézményének (nemzetközi és hazai jogi dokumentumban rögzítve), a könyvtárnak alapfeladata lett az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása mindenki számára.

A hozzáférés szempontjából hosszú távú feladatként jelentkezett a szellemi örökségek digitalizálása, kiemelt szerepet kapott a tartalomszolgáltatás. A könyvtár az oktatás, a képzés, a kutatás és az innováció nélkülözhetetlen háttérintézménye, az élethosszig tartó tanulás színtere lett.

A felsőoktatási könyvtárak a K+F+I infrastruktúra nélkülözhetetlen szereplői, alapvető feladataik közé tartozik a kutatásfejlesztés és a tudástranszfer támogatása. Innovációt és kutatást támogató tevékenységük a nemzeti versenyképesség növelésének fontos tényezőjévé vált. 

A tartalomszolgáltatás, digitalizálás, a tudás disszeminációja mellett kiemelt tényezőként jelenik meg napjainkban a könyvtár mint harmadik hely, a közösségi tér szerepe.

A könyvtárak a jövőben egyre inkább komplex (hagyományos és digitális tartalmakat egyaránt gyűjtő, feldolgozó és szolgáltató) könyvtárként fognak működni.


(Forrás: www.uni-nke.hu)


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE - lillatti8@gmail.com)
06-30/859-33-35; https://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1r_Julianna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA