2018. május 31., csütörtök

MÉLTÓSÁGKERESŐ KONFERENCIA (2018.)

Méltóságkereső Konferenciát rendeztek - több éves hagyomány alapján - 
a Beke Pál Emlékcím alapítói 2018. május 29-én, kedden, Budapesten, 
a TIT Stúdió Egyesület körtermében.A konferencia célja volt, hogy körbejárjuk: mennyire és miképpen reagálnak, tudnak megfelelni a közösségi (és) művelődési terek, intézmények korunk kihívásainak és miképpen lehet a jövő szakembereit felkészíteni minderre. A társadalmi és gazdasági környezetünk megannyi szempontja közül hármat vettünk górcső alá: az információs társadalmat és az információs technológia fejlődését, a fiatalok helyzetét és lehetőségeit, továbbá a társadalmi egyenlőtlenségeket, a társadalmi mobilizáció előtt álló akadályokat.

A konferencia elején a témák kutatói tartottak előadásokat, majd műhelyekben keresték a választ arra, hogy a közösségi (és) művelődési terek, intézmények miképpen tudnak élni az előbbiek adta lehetőségekkel, illetve tudják ellensúlyozni az azokból eredő személyes, közösségi és társadalmi szintű problémákat.

A hagyományokhoz híven a konferencia keretében kerültek átadásra a Beke Pál Emlékcímek. A Beke Pál Emlékcímről itt található bővebb információ: https://bekepalemlekcim.weebly.com.


***


Program

10:00 – 10:05 Köszöntő
Dr. Koncz Gábor, a TIT Stúdió Egyesület igazgatója

10:05 – 10:20 A „Közösség, tér, település” címmel készülő főiskolai jegyzet bemutatása
Beke Márton, a jegyzet szerkesztője

10:20 – 10:40 A „digitális” én az információs társadalomban
Ságvári Bence, PhD, az MTA Társadalomtudományi Központjának tudományos főmunkatársa

10:40 – 11:00 Új nemzedék, új igények – az ifjúság térhasználatáról
Székely Levente, PhD, a Kutatópont kutatási igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatársa

11:00 – 11:20 Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi integráció, közösségek
Dr. Kovách Imre, az MTA Társadalomtudományi Központjának tudományos tanácsadója, az MTA doktora

***

11:40 – 13:00 Műhelyek

1. Műhely: Miként kapcsolhatók össze a virtuális és a valós közösségi terek? Hogyan tudunk lépést tartani az információs technológia fejlődésével és ebben segíteni a polgárokat?
Moderátor: Huszerl József, közösségfejlesztő

2. Műhely: Mi kellene ahhoz, hogy újra ott legyenek a fiatalok a közösségi (és) művelődési terekben, intézményekben? Hogyan fejleszthetjük a társadalmi részvételüket, illetve miképpen építhetünk erre?
Moderátor: Vajda Árpád, az Alapítvány a Közösségi Hálózatokért elnöke

3. Műhely: Közösség? Művelődés? A nyomorban? – A közösségi fejlesztő munka szerepe a társadalmi felzárkózásban és a térségi egyenlőtlenségek kiküszöbölésében. Okos város, okos falu – okos közösségek. Hogyan válhat a közösségi művelődés a társadalmi, gazdasági innováció hajtóerejévé?
Moderátor: Ditzendy Károly Arisztid, a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ igazgatója


14:00 – 14:30 A műhelyek összefoglalói


***


14:30 – 15:30 Hogyan készíthetők fel mindarra, amelyekről a műhelyekben szó volt, a jövő szakemberei?
Kerekasztal-beszélgetés, amelynek résztvevői:
- Ságvári Bence, PhD, az MTA Társadalomtudományi Központjának tudományos főmunkatársa
- Székely Levente, PhD, a Kutatópont kutatási igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatársa
- Dr. Kovách Imre, az MTA Társadalomtudományi Központjának tudományos tanácsadója, az MTA doktora
- Dr. Kleisz Teréz, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának egyetemi docense
- Kárpáti Árpád, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója
Moderátor: Beke Márton, a „Közösség, tér, település” című felsőoktatási jegyzet szerkesztője

***

15:30 – 16:00 A Beke Pál Emlékcímek átadása

A Beke Pál Emlékcím alapítói és a konferencia szervezői: a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Magyar Comenius Társaság, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és a Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete.


A Beke Pál Emlékcím 2018. évi díjazottjai

A Beke Pál Emlékcímet 2018-ban a közösségi művelődési tevékenységéért Hajnal László, az ifjúsági munkájáért Vojtek Edit kapta.


Hajnal László

A városi közösségi művelődési feladatokon túl a falusi munkában is otthonos: egy alig 100 lelkes kis Szolnok megyei faluban, Óballán végez küldetésszerű munkát, többnyire önkéntesként több mint 15 éve. Ezen túlmenően, lakóhelyén, Törökszentmiklóson évekig a fiatalokkal dolgozott kitartóan – egy régi mozit: a Lukács mozgót élesztették újjá, s varázsoltak bele ifjúsági közösségeket. A 2000-es években éppen Beke Pál ajánlotta őt Szolnok város akkori vezetőinek figyelmébe. Néhány éve az NMI Szolnok megyei Irodájának lett munkatársa, majd vezetője: jártas szinte valamennyi településtípus kulturális-közösségi feladataiban. Jelenleg a Cselekvő Közösségek program mentoraként, továbbá Törökszentmiklóson, egy roma integrációs programban is dolgozik, lényegében családmentorként.

A hagyományosabb népművelői/művelődésszervezői feladatokat és a közösségfejlesztést is elkötelezetten, alázattal végzi, ezeket tekinti igazi hivatásának. Különös értéke munkájának és magatartásának, hogy sosem sablonos megoldásokban gondolkodik, hanem nagy élet-igenléssel, érzékenységgel helyben találja meg azokat az ügyeket, hiányokat, lehetőségeket, erőforrásokat, amelyekre aztán reagál, és az általa kezdeményezett folyamatokat mindig egyben egy tanulási-fejlődési folyamatnak is tekinti, folyamatosan csiszolja, finomítja azokat.


Vojtek Edit

A hazai gyermekönkormányzatok indulásának hajnalán egy országos tanulmányban olvasott először a gyermekönkormányzatiságról, majd talált egy pályázatot, amelyet az akkori Ifjúsági és Sportminisztérium írt ki ifjúsági érdekvédelmi szervezetek létrehozására. Ennek a nyertes pályázatnak köszönhetően 1997-ben hozta létre az országban már működő gyermekönkormányzatok mintájára a gyermek- és ifjúsági önkormányzatot Orosházán. A szervezet immár 20 éve folyamatosan és töretlenül működik. Meggyőződése volt, hogy a demokráciát tanulni kell, és ez elsősorban a felnövekvő generációnak lényeges. A gyermekönkormányzat munkájában semmilyen tisztséget nem vállalt (felnőtt segítő stb.), nem szerepelt a rendezvényeken, de a háttérből nyertes pályázatokkal segítette munkájukat és ápolta a kapcsolatot a fiatalok és az önkormányzat között.

Alig volt olyan feladata, amit rutinból végzett volna. Sokszínű munkáját mindig az igényesség, az empátia, a lelkiismeretesség és a legmagasabb elvárásoknak is megfelelni akaró szakszerűség jellemezte. A szó legnemesebb értelmében volt köztisztviselő, aki valóban példaértékű munkát végzett. Mint kulturális vezető főtanácsos ment nyugdíjba 2007-ben. Nyugdíjasként is kedves, közvetlen és változatlanul tevékeny ember. Közösségi kapcsolatai ma is széleskörűek.

***


A konferencia kísérőrendezvénye a Makovecz Imre épületeiről szóló kiállítás volt.

A konferencia támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt.


(Forrás: www.tit.hu)


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com)
tag - Magyar Újságírók Közössége - nemzetközi sajtóig. szám: R-1649)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA