2015. augusztus 22., szombat

FREE-PRESSZIONISTÁK

FREE-PRESSZIONISTÁK


Free-presszionisták: egy képzőművészeti album címe, amelyet az azonos néven futó kiállítás keretében mutattak be az alkotók. Balogh Tibor, Káli-Horváth Kálmán, Borkó Marianna és Kiss Sándor izgalmas, megrendítő világba hív.Balogh Tibor, a diplomás képzőművész; Káli-Horváth Kálmán, az eredetileg porcelánfestőként az iparművészet felől induló kortárs alkotó; Borkó Marianna, a hatásukat magán viselő, de egyéni ízlés- és kifejezésmóddal alkotó művésznő; valamint Kiss Sándor, a kortárs irányzatok felé is egyre nyitottabb ikonfestő.
 
A Free-Presszionista Kortárs Művészcsoport gyökerei az 1980-as évek közepéig nyúlnak vissza. Három árva fiú az intézeti falak gyerekektől zsibongó magányában ceruzával és ecsettel a kezében elkezdte megteremteni saját világát. A számukra lehetetlent kívánták valósággá álmodni. A roma származású, a kortárs egyetemes művészeti áramlatokba csatlakozó művészekhez egy hölgy is csatlakozott, így ők négyen lettek a művészet felszabadító hatását hirdető Free-presszionisták ikonikus alakjai.
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával Franciaország, Anglia és Dánia után itthon is bemutatkozik szakrális, kortárs művészeti anyagával a formáció.
 
A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósult meg.
 


(Forrás: vigado.hu)


-------------------------------------


(Fotó: JulCSIllag-fotó®)               

---------------------------------
(Szerző/Leközlő:

 

Polgár Julianna

(szerkesztő- és fotóriporter - volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))---------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
 
 
 
 

2015. augusztus 19., szerda

43. TOKAJI ÍRÓTÁBOR (2015.)

43. TOKAJI ÍRÓTÁBOR

A hazai irodalmi élet egyik legfontosabb rendezvényének számító, 43. Tokaji Írótábor 
 2015. augusztus 12-14. között tartotta meg idei, irodalmi találkozóját Tokajon,
a Tisza-parti kisvárosban;
a tanácskozás során ,,NEMZETI KULTÚRA ÉS MÍTOSZ
A GLOBÁLIS ÁTALAKULÁS KORSZAKÁBAN"
címmel a nemzeti identitás és a globalizáció egymáshoz való viszonyát
vizsgálják meg a résztvevők. Azáltal, hogy a szervezők és a résztvevők
végre a mindig is MÍTOSZTEREMTŐ, MAGYAR IRODALOMRÓL
és társtudományokról beszélgethettek végre, valamint megemlékezhettek
a költészeti mítosz hatalmas képviselője, Nagy László születésének 90.,
valamint az írói mítikum öncsalás-mentes képviselője, Németh László halálának 40. évfordulójáról is, sokak szerint az egyik legméltóbb írótábor volt.Az írótábor kezdettől fogva identitásképző és -erősítő szerepet töltött be, nem csupán az írók, de általuk a társadalom életében is - fogalmazta meg a konferencia lényegét Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke a hagyományos helyszínen, a Rákóczi-pincében megtartott megnyitón.

Az először 1972-ben megrendezett találkozó történelmét felidézve elmondta, hogy az első évek óvatos rendszerkritikai, a legsúlyosabb társadalmi problémákra rámutató konferenciái után - főként a 80-as években - újra lehetőség nyílt az ,,elhallgatás és elhallgattatás" felszámolására, az igazság nem veszélytelen keresésére, a nemzeti önismeret és önbecsülés visszaszerzésére, s mindezzel Tokaj ,,sok-sok birodalmi hazugság falán" ütött jól látható rést.

Az írótábor jelentősen hozzájárult a diktatúra felszámolásának előkészületéhez, a változások és azok szükségességének megfogalmazásához, és töretlenül teszi a dolgát a rendszerváltás óta is - tette hozzá az Írószövetség elnöke.

Szentmártoni János jelezte, hogy a jó irányt igazolják az időként heves viták viharai, de ,,Tokaj bárkája ellenáll a magasra csapó hullámoknak, menti tovább az értékes gondolatokat, egy jobb és nemesebb világ fogantatásához".

Az idei tanácskozással kapcsolatban Szentmártoni János hangsúlyozta: a mítoszt, az idők méhéből fakadó eredettörténetet nem lehet kiradírozni egy nemzet kollektív tudattalanjából, annak ellenére sem, hogy a 20. század második felében jelentős kísérletek történtek, hogy a magyarok az emlékét is elfelejtsék annak, ,,honnan jöttünk, kik vagyunk és hová tartunk".

Szavai szerint a rombolás mértékét ma még nehezen lehet felmérni, mivel a rendszerváltozás nem vetett véget a folyamatnak, csak új mederbe, a globalizáció medrébe terelte azt. Ezzel, ha tetszik, ha nem, kezdeni kell valamit, mert úgy tűnhet, hogy szellemi értelemben ez a végső csapás a magyarság lelki-spirituális erejének végső kioltására - fogalmazott az elnök.

,,Mítosztalan korban élünk, újabban múltunkat, történelmünket, hőseinket is igyekszünk mítosztalanítani, (...) a rideg számok, a virtuális valóságok és a nihilizmus szülte céltalan élethabzsolás a reneszánszát éli, mintha azt hinnénk, hogy a valósággal való szembenézésnek ez az egyetlen formája" - mondta Szentmártoni János, hozzátéve, éppen a Tokaji Írótábor gazdag hagyománya és jövője a garancia arra, hogy ne legyen ok a pesszimizmusra.

Az írótábor résztevői ezért idén arra keresték a választ, hogy tisztában van-e a magyarság a kulturális és hitbéli gyökereivel, képes lesz-e hagyományait átmenteni a 21. századba, illetve milyen mértékű szervezőerővel bír még a művészet és a vallás, a közös múlt tanulmányozása napjainkban - mutatott rá Szentmártoni János.

A témát az irodalom mellett a néprajz, a történettudomány, az antropológia nézőpontjából, társadalmi és lélektani szempontból vizsgálják meg több mint negyven előadó és számos civil érdeklődő részvételével. A tábor vendége volt például Jókai Anna, író; Balázs Géza, nyelvész és Hoppál Mihály, néprajzkutató. A délelőtti és délutáni plenáris üléseken nyelvészeti, a határon túli és a filozófiai munkacsoportokban számos kiselőadást tartottak.

A Tokaji Esték sorozat keretében alkotóműhelyek, folyóiratok bemutatkozása, felolvasóest, kiállítás és hangverseny várta az érdeklődőket, a kísérő rendezvényeken fiatal alkotók mutatkoznak be, emellett a résztvevők megemlékeznek Nagy László születésének 90. és Németh László halálának 40. évfordulójáról is

------------------------------------------------------------------

A Tokaji Írótábor zárónapján Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a magyar íróknak népvándorlásról és civilizációs küzdelemről beszélt, de arra is figyelmeztetett, hogy az írók nem politikusok.

Az íróknak és az írótársadalomnak az a feladata, hogy a művészet és a kultúra nyelvén mondják el nekünk, olvasóknak, hogy kik vagyunk mi és kik lehetnénk - jelentette ki Balog Zoltán a 43. Tokaji Írótábor pénteki zárónapján.

Az emberi erőforrások minisztere a tanácskozás résztvevői előtt elmondott záróbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az írók elsősorban az olvasóknak alkotnak, ezért nem szabad politikusként tekinteni rájuk.

,,Azt várjuk el, hogy az általunk nem beszélt művészet és kultúra nyelvén mondják el, kik vagyunk és kik lehetnénk: emberként, a magyar nemzeti közösség tagjaiként és az európai zsidó-keresztény civilizáció részeként." - fogalmazott Balog Zoltán.

A tárcavezető kifejtette: az íróknak sajátos nyelvezetük segítségével kell elmondaniuk, amit ,,nem tudok és tudok a körülöttem lévő és a tágabb világról, a magyar világról", szavakba kell foglalniuk a megszerzett tudást és az emberi ösztönt, illetve fel kell ébreszteniük a kíváncsiságot is.

,,Ha nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy a saját közösségünkön belül mit gondol, mit tesz, mit vár a másik, akkor fölösleges elvárásokat megfogalmazni." - mutatott rá a miniszter.

Az írótábor idei témája a nemzeti identitás és a globalizáció egymáshoz való viszonya volt. Balog beszédében kitért arra, hogy a lokalitás és az identitás szorosan összetartozó fogalmak, a népvándorlás pedig civilizációs kihívást jelent.

,,A civilizációs küzdelem a mobilitás lehetőségével életesélyeket és életveszélyeket, illetve egy olyan típusú identitásvesztést jelent, amivel eddig még nem találkoztunk" - próbálta a téma komolyságához megtalálni a megfelelő szavakat az emberi erőforrás miniszter.

Balog megerősítette, Magyarország szava számít a világban. Azonban, hogy ,,legyünk valakik ebben a globalizációs mérkőzésben, ahhoz előbb magunk számára kell lennünk valakiknek", önmagunk megismerése viszont nem lehetséges a kultúra nélkül.
 

(Forrás: MTI/ma.hu/origo.hu)


----------------------------------------

További fotók:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10204710448272236.1073741860.1567426487&type=1&l=878d284e16


(Fotó: JulCSIllag-fotó®)               

 
---------------------------------

(Szerző/Leközlő:
 

Polgár Julianna

(szerkesztő- és fotóriporter - volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com---------------------------------------------------------------------------------------


POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA