2015. június 27., szombat

A TEREMTETT VILÁG VÉDELME SZEMÉLYES ÜGY

A TEREMTETT VILÁG VÉDELME SZEMÉLYES ÜGY
A Vatikánban bemutatták Ferenc pápa Laudato si' kezdetű enciklikáját

Ferenc pápa Laudato si' kezdetű enciklikája megkerülhetetlen iránymutatás a klímaváltozás elleni globális küzdelemben. Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő szerint a pápai tanítás újszerű hangon szól a döntéshozókhoz, hívőkhöz és laikusokhoz egyaránt, és a személyes felelősséget hangsúlyozza a teremtett világ védelmében – írta közleményében Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője.

 


A néppárti politikus rendkívül időszerűnek nevezte az enciklika megjelentetését. A világ ez év végén Párizsban talán az utolsó esélyt kapja arra, hogy megállítsa a globális éghajlatváltozást, amelynek pusztító hatása már mindennapi realitás. A pápa konkrét üzeneteket fogalmaz meg az idei fejlesztési és klímaváltozási ENSZ konferenciákra, melyben a személyes felelősséget helyezi a Föld megóvásának középpontjába. Az újszerű megközelítés hangsúlyozza, hogy a Katolikus Egyház értelmezésében az ember maga is része és alakítója a teremtésnek.

Az első „zöld enciklika” további újdonsága, hogy személyes iránymutatást ad a cselekvéshez, megszólítva a politikai és üzleti világ felelőseit is. Az elméleti megközelítést meghaladva olyan konkrét témákat vesz sorra, mint a víz, a biodiverzitás vagy az éghajlatváltozás kérdéskörei.

Hölvényi György emlékeztetett, hogy az utóbbi időben a magyarországi egyházi közösségek és civil szervezetek is hangsúlyosabban képviselik a természetvédelem ügyét. Egyre több jó egyházi gyakorlat és kezdeményezés hívja fel a figyelmet a környezetvédelemre, többek között közösségi beruházások és projektek fenntartható megtervezésével és kivitelezésével.

A képviselő szerint Ferenc pápa elérte, hogy a hitben élő ember is aktív szereplővé váljon a környezetvédelem globális folyamataiban. A Laudato si’ kezdetű enciklika megkerülhetetlen hivatkozási pont lett az éghajlatváltozásról folytatott nemzetközi párbeszédben. Hölvényi György kiemelte: néppárti kollégáival módosító indítványt terjesztett elő, hogy az Európai Parlament párizsi klímakonferenciára készülő határozata is utaljon a Szentatya tanítására.


(Forrás: kdnp.hu)

-----------------------------------------------

(2015. június 18-án mutatták be Ferenc pápa Áldott légy! címmel megjelenő enciklikáját a Vatikánban. Az enciklika alcíme: a közös otthon gondozása. Ferenc pápa megválasztása óta szorgalmazza a megfogalmazása szerint ,,fék nélkül kizsákmányolt” környezet védelmét. A Föld napján elhangzott felhívásában kérte, hogy „a világra a Teremtő Isten szemeivel tekintsünk, mert a Föld védelemre szoruló környezet és megművelendő kert”.

Az eseményen részt vett Veres András püspök, az MKPK Caritas in Veritate bizottságának elnöke, valamint Nobilis Marió, a Sapientia Hittudományi Főiskola docense és Rohály Gábor, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület képviseletében.


(Forrás: MKPK Sajtószolgálat))

-----------------------------------------------------------


(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

-----------------------------------

(Szerző/Leközlő:

 

Polgár Julianna

(szerkesztő- és fotóriporter - volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
 
  
 

2015. június 26., péntek

AZ ALAPKUTATÁSTÓL AZ INNOVÁCIÓIG (MTA+AUDI)

A Magyar Tudományos Akadémia és az Audi Hungaria együtt fejleszti
a jövő autóit – együttműködés az alapkutatástól az innovációig

Együttműködési megállapodást írt alá
az MTA és az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.
2015. június 25-én. Az Akadémia a felfedező kutatások eredményeivel járul hozzá
a Győrben folyó, kiemelkedő színvonalú járműipari kutatásokhoz,
jelenlétével egyidejűleg kiemelve a nyugat-magyarországi régió műszaki és természettudományos kutatásainak támogatását.
 

 Az együttműködés bázisaként az MTA új kutatóközpontot alapít Győrben. A Járműtechnológiai Kutatások Kiválósági Központja (J3K) a győri Széchenyi István Egyetemen jön létre, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI) és a győri egyetem közreműködésével. Az új kutatóközpont működését az MTA, az Audi Hungaria, az egyetem és Győr városa együtt biztosítja, erről külön megállapodást írtak alá.

A J3K a hazai járműipar fejlődése és fejlesztése szempontjából fontos felfedező és kísérleti kutatásokkal foglalkozik. A J3K – szakmai és tudományos profiljának kialakítása során – a legújabb irányítási és infokommunikációs technológiák, illetve a kapcsolódó matematikai módszerek kifejlesztését, az anyagtudomány jármű-technológiában megjelenő problémáinak megoldását és alkalmazását, valamint az Industrie 4.0 irányultságú termelésinformatikai alap- és alkalmazott kutatásokat kívánja fő céljai közé helyezni. Az együttműködő felek olyan új kutatási innovációs centrum létrehozására törekednek, amely a dinamikusan fejlődő hazai járműiparral együttműködni képes, nemzetközileg elismert kutatóhellyé növekedhet az elkövetkező években.

Az aláíró felek kinyilvánították, hogy közösen vesznek részt a Magyar Tudományos Akadémia 2015 őszén megújuló, az alkalmazott kutatások és a versenyszféra felé nyitó Lendület programjában.

Az együttműködési megállapodás aláírói:
Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Thomas Faustmann, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. ügyvezető igazgatója
Knáb Erzsébet, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. személyügyekért felelős ügyvezető igazgatója
Monostori László, az MTA SZTAKI igazgatója
Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora
Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere

„Az MTA főként alapkutatással foglalkozik, és szeretnénk, hogy ennek eredményei minél jobban érvényesüljenek a magyar gazdaságban. Szeretnénk erősíteni az egyetemekkel és az innovációs folyamatok egészével meglévő kapcsolatunkat. Az új kiválósági központ létrehozása mindkettőre jó példa. Az ideális az, amikor a fiatalok az oktatás és az alapkutatás során megismerkednek a legmodernebb műszerekkel, módszerekkel, és ezt a tudást az iparban tudják kamatoztatni” – mondta Lovász László, az MTA elnöke.

„Üdvözöljük a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezését, a kiválósági program elindítását. Külön öröm számunkra, hogy az első kiválósági kutatóközpont Győrben alakul meg. Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. hosszú évek óta elkötelezett támogatója a kutatásnak és a képzésnek, melyek meghatározó tényezői a hosszú távú sikernek, és egyidejűleg hozzájárulnak Magyarország, mint ipari bázis további fejlődéséhez” – mondta Thomas Faustmann, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. ügyvezető igazgatója.

„A Magyar Tudományos Akadémia, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. és Győr város mai kézfogása új korszakot nyit a gazdaság, a felsőoktatás és a tudomány együttműködése terén. A felsőoktatással, a tudománnyal való kapcsolatunk alapja az a meggyőződésünk, hogy vállalatunk sikereinek zálogát a magasan képzett munkatársak jelentik. Személyügyi stratégiánkban ezért kap fontos szerepet a felsőoktatási, illetve a tudományos együttműködés” – mondta Knáb Erzsébet, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. személyügyekért felelős ügyvezető igazgatója.

„A Széchenyi István Egyetem törekvései erősítik a győri gazdaság, a város térségszervező erejét, így a győri egyetem hatása is messze túlterjed a város, a nagytérség határain. Az egyetem stratégiai célja, hogy a hozzá kapcsolódó gazdasági térség fejlődésének szellemi központja is legyen. Az MTA győri Járműtechnológiai Kutatások Kiválósági Központja (J3K) a felsőoktatás és a gazdaság nemzetközi kapcsolatainak, jövőképének meghatározó motorja. A Széchenyi István Egyetem tevékenysége során folyamatosan együttműködik Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.-vel, a térségi munkaerőpiacot alakító cégekkel és intézményekkel” – mondta Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora.

„A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI) a hazai járműipar fejlődése és fejlesztése szempontjából releváns felfedező és kísérleti kutatásokkal kíván foglalkozni. Elméleti eredményeire és a járműipar kiemelkedő képviselőivel végzett eddigi közös K+F+I tevékenysége során nyert tapasztalataira alapozva, a kiválósági központ tudományos és szakmai profilján belül az intézet a legújabb irányítási és infokommunikációs technológiákra, a kapcsolódó matematikai módszerekre, valamint az Industrie 4.0 irányultságú termelésinformatikai alap- és alkalmazott kutatásokra kívánja a hangsúlyt helyezni. Az MTA SZTAKI kutatási pozícióinak képviselete és régiós kutatási tudományos kapcsolatainak erősítése érdekében ugyanitt kihelyezett telephelyet (képviseletet) tervez létrehozni” – mondta Monostori László, az MTA SZTAKI igazgatója.

„Nagy öröm számomra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia is felfigyelt arra a harmóniára és közös jövőépítésre, amit Győr képvisel, büszke vagyok rá, hogy az együttműködésünk még szorosabb lesz a jövőben. A győri életpályamodell minden korosztály számára perspektívát jelent térségünkben. Amíg a Széchenyi Egyetem hazánk egyik legjobb felsőoktatási intézményeként a kiművelt és gyakorlatorientált tudással rendelkező fiatalok képzéséről gondoskodik, addig Győr az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.-nek és a helyi vállalkozásoknak köszönhetően képes munkahelyeket kínálni. Gyönyörű városunkban vonzó befektetői környezetet, valamint élhető és szerethető közeget teremtettünk annak érdekében, hogy a fiatalok ne vágyjanak el máshova, és megtalálják nálunk a számításaikat. Úgy érzem, minden területen jó úton járunk, köszönet azoknak, akik mindezeknek részesei” – mondta Borkai Zsolt, Győr polgármestere.

(Szövegforrás és további információ:
MTA Titkárság Kommunikációs Főosztály
Telefon: (06-1) 411-6118, e-mail: sajto@titkarsag.mta.hu)

--------------------------------------------------------------------------


(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

---------------------------------

(Szerző/Leközlő:

 

Polgár Julianna

(szerkesztő- és fotóriporter - volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA