2015. április 30., csütörtök

MÁTYÁS-TEMPLOM - A BUDAVÁRI NAGYBOLDOGASSZONY-TEMPLOM

Mátyás-templom - A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában, és ehhez kapcsolódóan a Mátyás-templomban 2015 tavaszán nagyszabású, kettős időszaki kiállítás keretében mutatjuk be a budavári Nagyboldogasszony-(Mátyás-)templom gazdag történetét.
A kiállítást Marosi Ernő akadémikus nyitotta meg.
E templom a Katolikus Egyház egyik nagy múltú főtemploma, a Világörökség része, amely koronázó templomként, az állami reprezentáció helyszíneként a magyar történelemben, plébániatemplomként pedig Buda várostörténetében is kiemelkedő szerepet játszott. A 13. század közepe táján építeni kezdett templom története szorosan egybefonódott az ország történelmével.
 
A 15. századra fővárossá lett Buda főplébániatemploma, királyaink koronázásának és házasságkötéseinek is színteréül szolgált. A török megszállás alatt az épületet dzsámivá alakították. A visszafoglalás után a plébánia katolikus hitéletét a jezsuiták élesztették újjá. A templom országos rangját 1867-ben I. Ferenc József koronázásával, majd ezt követően Schulek Frigyes helyreállító munkája nyomán nyerte vissza. Evvel egy időben kiemelt városépítészeti hangsúlyt kapott környezetének rendezésével, a Halászbástya megépítésével és a Szt. István-szobor felállításával. Itt hangzott fel először Liszt Ferenc koronázási miséje és itt koronázták meg közel száz éve IV. Károlyt.

2004-ben kezdődött és 2014-ben ért véget a Magyar Állam finanszírozta, nagyszabású műemléki rekonstrukció, amelynek eredményeként a leromlott állapotú épület ma újra régi fényében tündököl. A templomról összegyűlt új történeti, régészeti, építészettörténeti, művészettörténeti, és műszaki ismeretek indokolttá teszik, hogy ezek egy nagy összegző kiállításon és az ahhoz kapcsolódó tudományos katalógusban közkinccsé váljanak.

A kiállítás anyagának egy részét a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményeinek műtárgyai adják. Múzeumunk őrzi a templomból származó, középkori kőfaragványok többségét, az új régészeti leleteket, továbbá mintegy 4700 építészeti tervet a Schulek Frigyes-féle, 19. századi, nagy helyreállítás idejéből, sok régi fényképet és írásos archív anyagot. A kiállításban társrendezőként működik közre a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánia is, bemutatjuk a gyűjteményükben őrzött, a nyilvánosság előtt eddig ismeretlen műtárgyakat (ötvöstárgyakat, miseruhákat, berendezési tárgyakat) is.

A templom eddig feltáratlan, barokk korszakát a 19. században eltávolított berendezés néhány oltárképével, liturgikus felszerelésével jelenítjük meg. A kiállítás egyik fénypontja Schulek Frigyes Mátyás-templomhoz készített hatalmas gipszmakettje, amely a II. világháborúban megsérült, de töredékesen is a magyar építészettörténet kiemelkedő emléke. A kiállítás kitér a tavaly befejeződött műemléki rekonstrukció bemutatására is.

A tervezett kiállítás az eddigi legnagyobb volumenű történeti tárlat a Budapesti Történeti Múzeumban, amely a Vármúzeum három kiállítóterében, valamint a Mátyás-templomban kerül megrendezésre. A kiállítás 2015. október 18-ig tart nyitva.
--
(A BTM Vármúzeum kiállítását rendezi:
Farbaky Péter, Farbakyné Deklava Lilla, Rákossy Anna, Végh András)
--
(A budavári Nagyboldogasszony-templom kiállítását rendezi:
Rákossy Anna)


(Forrás: BTM)

-----------------------------------------

(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

------------------------------------
(Szerző/Leközlő:

 

Polgár Julianna

(szerkesztő- és fotóriporter - volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))
ESZTERGOMI VÁRMÚZEUM, KIRÁLYI PALOTA

Elkészült az Esztergomi Királyi Palota és Kápolna felújítása

Kétéves munka után elkészült a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának felújítása. Április 18-ától - az új kiállítások mellett - látogatható lesz a Várkápolna, és részlegesen a Studiolo, azaz Vitéz János reneszánsz freskókkal díszített dolgozószobája.
 


A múzeum az Esztergomi Királyi Vár kiállításainak fejlesztésére 500 millió forint uniós támogatást nyert el, valamint a kápolna felújítását a kormány további 50 millió forinttal segítette.

A legnagyobb turisztikai újdonság, hogy immár látogathatóvá válik a turisták elől eddig elzárt területek közül a Beatrix-terem, a Királyi Kápolna és a Studiolo. Ezeken a helyszíneken az elmúlt tíz esztendő során annyira előrehaladt a restaurálás és helyreállítás folyamata, hogy immár lehetővé válik a csoportos, vezetéssel történő látogatás.

A beruházás során elkészült az új, állandó kiállítás is a Várhegy történetéről, immár a – szintén a Nemzeti Múzeumhoz tartozó – Balassa Bálint Múzeum gyűjteményét is felhasználva. A kiállítóterekbe korszerű fény- és hangtechnikát telepítettek, valamint kidolgoztak egy okostelefonra tölthető alkalmazást, amely a látogatókat már a városba érkezve a Várba irányítja, majd különféle sétaútvonalakat kínál, GPS navigációk segítségével.

A múzeumban ez a fejlesztés hosszú idő óta az első, amely nem időleges állagmegóvási vagy restaurátori jellegű beavatkozás, hanem az egyedülálló épületegyüttes több pontján is megnyugtató, véglegesnek tekinthető megoldást nyújt, továbbá turisztikai szempontból is új látványosságot hoz létre. Az interaktív elemekben gazdag, az új muzeológia szemléletét tükröző tárlat átélhetővé teszi a középkort, élményszerűen megidézve a palota mindennapi életét és hangulatát.

Az Esztergomi Királyi Palota freskóinak kutatásán és helyreállításán 2000 óta dolgozik Wierdl Zsuzsanna festő restaurátor-művész. A Studiolóban található Magyarország egyetlen, viszonylag épen megmaradt, jelentős reneszánsz falképe, az Erények, melynek keletkezési ideje az 1400-as évek végére tehető

Az Erények egyedülálló művészettörténeti jelentősége, hogy ebből a korból Itálián kívül sehol a világon nem ismerünk még egy olyan falképet, amely a quattrocento Firenzéjének vezető festészeti stílusában és színvonalán készült volna. A kutatók egy része - az eredeti rétegek feltárása és restaurálása során előbukkanó új megfigyelések és adatok, így pl. a nőalakok hasonlósága, a bekarcolt aláírás értelmezése stb. alapján - nem zárja ki azt a feltételezést, hogy az alkotóművész akár maga Sandro Botticelli is lehetett. Ha a hipotézis a jövőben újabb adatokkal megerősödik, akkor az Erényeket úgy tekinthetjük majd, mint az olasz mester egyetlen Itálián kívül készült falképét.

Miután a vártorony az 1595. évi török ostrom során összedőlt és darabjai belerogytak a dolgozószobába, így azt földdel töltötték fel, és a freskók emléke évszázadokra feledésbe merült. Létezésükre az 1930-as években indított régészeti feltárások során derült fény, majd évtizedeken át zajlottak a restaurálási beavatkozások, kisebb-nagyobb sikerrel, olyannyira, hogy amikor 2000-ben az új munka elkezdődött, az eredeti képek majd felét elfedték a kiegészítések. Másfél évtized megfeszített munkája után mára a Studiolo rekonstrukciója olyan fázisába érkezett, hogy a képciklus újra bemutatható lesz a közönségnek. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a munka szándékosan nincs befejezve, mert a kormány újabb segítsége immár lehetővé teszi a Studiolo komplex építészeti terének – vagyis immár a boltozatának is! – teljes helyreállítását. Ennek megfelelően a falképek restaurálását csak ezt követően lehet majd végleg befejezni. Már meg is kezdődött a következő építészeti rekonstrukciós fázis, valamint a festmény-restaurálás utolsó, befejező szakaszának az előkészítése, mely új meglepetéseket tartogat majd a látogatóknak. A munka jellege azonban immár olyan, hogy a freskók szervezett, vezetővel történő, csoportos látogatása az előrehaladást nem zavarja.

Az egykori Királyi vár Kápolnájának felújítása már korábban, 2013 végén elkészült, így a különleges, szakrális teret és falfestményeit 13 év után láthatta újra a nagyközönség. Ám Wierdl Zsuzsanna és restaurátor csapata tovább kutatta a kápolna falainak festészeti díszítését, így a jelenlegi átadási ünnepen annak újabb szépségei és érdekességei válnak láthatóvá. A restaurátor egyfelől megtalálta a Kápolna legelső, eredeti kifestésének nyomait, másfelől pedig számos eredeti freskórészletet helyezett vissza sikerrel a falfelületbe. Munkája nyomán immár néhol fölsejlik a Kápolna egykori, nagy falfestményeinek ikonográfiai programja.

Az Esztergomi Vár az európai országok körében meggyökeresedő Magyar Állam születési helye, mert itt alakult meg és működött első nagy korszakában az állam életét alapvetően meghatározó két intézmény, a világi és az egyházi főhatalom: a királyság és az érsekség. Az európai uniós segítséggel megvalósuló fejlesztés nyomán a látogatók számára élményszerűen bontakozik ki a magyar középkor lenyűgöző hatalmi pompája és kiemelkedő kulturális gazdagsága.


(Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma Sajtószolgálata)

--------------------------------------

(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

----------------------------------
(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna

(szerkesztő- és fotóriporter - volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

-----------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
 
 
 

 
FÉNYKÉPEZTE: ZSIGMOND VILMOS

„Amatőr fényképész vagyok, aki szereti elkapni a pillanatot” - mondta el az idén 85 éves Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas operatőr az MTI-nek abból az alkalomból, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) az ő fotókiállításával nyílik meg.

 


Mint fogalmazott, a tárlat számára is meglepetés lesz, hiszen nem ismeri valamennyi képet, ő a negatívokat bocsátotta a kurátorok (Tomas Opitz és Puskás Bea) rendelkezésére. Az eddig még soha be nem mutatott fotókra építő kiállítás április 10-től június 21-ig lesz látható a Ludwig Múzeumban.

Zsigmond Vilmos felidézte: a 85. születésnap alkalmából megvalósuló tárlat ötlete barátjától és üzlettársától, Romwalter Bélától származik.

„Az elején nem tetszett az ötlet, nem gondoltam, hogy van elég jó képem hozzá” - fogalmazott a Szarvasvadász, a Harmadik típusú találkozások vagy a Fekete Dália alkotója. Megjegyezte: ő csak negatívokat küldött a két kurátornak, ők válogatták, nagyították ki a fényképeket. „Találtak egy csomó olyan képet, amelyeknek a létezéséről nem is tudtam” - tette hozzá.

A tárlat legkorábbi fotói az 1950-es években készültek, Zsigmond Vilmos főiskolán töltött éveiben, amikortól komolyabban elkezdett a fotográfia iránt érdeklődni. Szerinte ezeken a fotókon a tanulás folyamata látszódik, amely 1956-ban szakadt meg, amikor az Egyesült Államokba emigrált, ám a fotózást ott sem hagyta abba.

„Az amatőr képeknél sosem lehet tudni, mi lesz belőlük, 50 év után még akár művészi felvételek is válhatnak belőlük.” - jegyezte meg nevetve.

Felidézte azt is, hogy 1956 novemberében, amikor elhagyta az országot Kovács László operatőr társaságában, sok ezer méternyi filmfelvételt vitt magával. „A forradalomról készített felvételeim filmen élnek” - fogalmazott, példaként említve Erdélyi István Magyarország lángokban című művét és a Hungarian Revolution című, Kovács László nevével fémjelzett alkotást. Megjegyezte, hogy akkoriban az ő nevük sem volt feltüntetve a filmen, mivel az több alkotó munkájaként született és a Magyarországon maradtak retorziókra számíthattak volna.

A képanyagot értékelve szólt arról is, hogy kevés személyes vonatkozású fénykép lesz látható a tárlaton, mint ahogy a forgatásokon is csak akkor vette elő a gépet, ha nem foglalkoztattak standfotóst.

Mint fogalmazott, a legtöbb kép a fényhatásokra épít, kedvelt időszakai között van a napkelte, az alkonyat, emellett nagyon szeret víz mellett fényképezni, tenger- és folyóparton. „Amatőr fényképész vagyok, aki szereti elkapni a pillanatot” - tette hozzá.
 
Szólt arról is, hogy a fényképezésnél is ugyanaz érdekli, mint a filmezéskor: a fény-árnyék játék. Ma már főleg azért fotóz digitális kamerával, mert így utólag is korrigálhat a felvételen, például gyakran fekete-fehérré változtatja az amúgy színes képet, esetleg egy-két színt meghagy benne.

„Az utóbbi években ez volt a mániám” - jegyezte meg, hozzátéve, hogy hasonlóan járt el több filmjében is, például a Brian De Palma rendezte Fekete Dáliában. Mint fogalmazott: mindig is szerette a fekete-fehér filmeket, különösen a film noirt, sok rendező pont ezért a képi világért keresi a vele való közös munkát ma is, hiszen nála nem a színek dominálnak.

„Nem szeretem, ha a színek túl sokat beszélnek” - jegyezte meg, hozzátéve, hogy számára nem is annyira a fény fontos, hanem az árnyék, lámpákat is az árnyékok kedvéért használ.

Arra a kérdésre, hogy mennyire nyitott most Hollywood az európai filmnyelvre, azt felelte, hogy sok rendező követi az európai trendeket. Ennek a gyökere az 1960-as, 70-es években keresendő, amikor az amerikai filmipar felfigyelt az olyan óriásokra, mint Federico Fellini, Vittorio de Sica, Francois Truffaut, akiknek hatására elindult az amerikai újhullám.

Megjegyezte, hogy sajnos a tengerentúli filmipar másik vonala inkább a vizuális effektekre épít, ezt nagyon unalmasnak látja, mint ahogy a 3D-s filmeket sem tudja értékelni. Ezt azzal indokolta, hogy a ma használatos technika még tökéletlen, fejfájást okoz a nézőnek. Ugyanakkor hangsúlyozta: ha lenne is jobb technika, neki a 3D-s filmek túl „valóságosak”, a művészi erőhöz absztrakcióra van szükség, ezért is hatásosabbak a fekete-fehér filmek.

Zsigmond Vilmos a jelenlegi felkéréseinek részleteiről nem kívánt beszélni, annyit azonban elárult, hogy három filmben fog dolgozni, ha sikerül a büdzsét előteremteniük a producereknek. Szerinte ma Amerikában rengeteg kiváló film készül, amelyek megfelelő promóció híján nem aratnak nagy sikert a pénztáraknál, példaként az idei Oscar-díjas alkotásokat sorolta, amelyek közül kiemelte a Birdmant, Kódjátszmát, a Mindenség elméletét és a Whiplasht.

Az operatőr beszélt arról is, hogy mintegy 10 évnyi kemény munka kellett a filmes karrierje elindításához. Ehhez kint élő magyar filmesek segítségét is próbálta igénybe venni, de elutasításra talált. Amikor pedig egy magyar operatőr azt tanácsolta neki, hogy hagyja a filmet, foglalkozzon inkább kereskedelemmel, annyira feldühödött, hogy elhatározta, mindenképp érvényesülni fog az amerikai filmiparban.

Arra a kérdésre, hogy tervez-e részvételt hazai produkcióban - legutóbb Hules Endre 2011-es Halálba táncoltatott lány című filmjét fényképezte -, kitérő választ adott. Szerinte a magyar filmek - Szabó István mozgóképei kivételével - többségében nehezen eladhatóak külföldön, ami mögött „irodalmi problémák” vannak. Ezért üdvözölte a forgatókönyv-alapú, 2011-ben bevezetett magyar filmfinanszírozási rendszert, amely szerinte segíthet abban, hogy jobbá és a mozipénztáraknál is sikeresebbé váljanak a magyar filmek.
 

(Forrás: MTI)

-------------------------------------------------


(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

 
--------------------------------------------

(Szerző/Leközlő:

 

Polgár Julianna

(szerkesztő- és fotóriporter - volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

2015. április 28., kedd

VILÁGELSŐ LETT A BUDAPESTI IRONMAN 70.3 TRIATLONVERSENY

VILÁGELSŐ LETT A BUDAPESTI IRONMAN 70.3 TRIATLONVERSENY

Budapest, 2015. április 28. - Sporttörténelmet írt a tavaly augusztusban első alkalommal megrendezett IRONMAN 70.3 Budapest: a több ezer nemzetközi induló értékelése alapján a rendezvény 2014-ben világelső lett a legelőször megrendezett versenyek kategóriájában. A magyar IRONMAN nemcsak sportszakmai, hanem kiemelkedő gazdasági siker is: a tavalyi verseny és a hozzá kapcsolódó költések összege meghaladta a 2,5 milliárd forintot. Az IRONMAN 70.3-at 2015 augusztusában másodszor rendezik meg Budapesten. Idén jelentősen bővül a versenyhez tartozó sportesemények és a kapcsolódó szolgáltatások köre, így ebben az évben kétszer annyi versenyzőre, másfélszer annyi kísérőre és harminc százalékkal nagyobb többlet-bevételre számítanak a szervezők.

 

Budapest az IRONMAN versenysorozat történetében az első közép-európai helyszín, ahol a márkanév alatt triatlonversenyt szervezhettek. Az IRONMAN 70.3 versenyzői 1.9 kilométert úsznak, 90 kilométert tekernek és 21.1 kilométeres félmaratoni távot futnak le. A 2014-es budapesti rendezvényen több mint 4100 regisztrált sportoló indult és az eseményt komoly civil támogatottság és figyelem kísérte: 700 önkéntes segítette, legalább 50 ezer néző bíztatta a versenyzőket a pálya mentén, a televíziós közvetítéseket pedig több százezer ember követte világszerte.

„Minden IRONMAN rendezvényünk után felmérést végzünk a versenyzők körében, visszajelzéseket gyűjtve az élményeikről. Büszkén jelentem be, hogy a világ 56 országából érkező sok ezer résztvevő véleménye alapján a 2014-es budapesti verseny három kiemelkedő elismerést is kapott: első helyet szerzett az először tartott versenyek kategóriájában, a legjobb IRONMAN rendezvény lett Európában, valamint a világ 80 IRONMAN 70.3 versenye közül második helyezést ért el.” – mondta el Uwe Weigert, a World Triathlon Corporation Európai Licenc Események versenyigazgatója. „Ezért szeretnénk külön köszönetet mondani a Kropkó Promotionnek, valamint minden partnerünknek és szponzorunknak, akik támogatták az eseményt.”

„Óriási örömünkre és büszkeségünkre a világ 56 országából érkező, több ezer sportoló visszajelzése alapján, a budapesti esemény 95,8 százalékos értékelésével Európa legjobb IRONMAN 70.3 versenye lett! A Magyar Kormány ismét egy arra érdemes és kiváló sporteseményt támogatott.” - mondta el dr. Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára. ,,A világ 56 országából érkező, több ezer sportoló visszajelzése alapján, a budapesti esemény 95,8 százalékos értékelésével bizonyult a legjobb IRONMAN 70.3 versenyének.”
Az államtitkár díjat vehetett át Kropkó Péter szakmai igazgatótól.
A sportért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón szólt arról is: a Kormány továbbra is azért dolgozik, hogy hazánk sportoló nemzetté váljon és a rendkívüli teljesítmények mellett egyre többen ismerjék fel a mozgás örömét, ezáltal az egészséges, önmagunkért felelős életmódot.
A jövőbeli tervekről elmondta: ,,Célunk, hogy 2018-ra 500.000 gyermek sportoljon regisztráltan. Akaraterőben, kitartásban, szívósságban egyre edzettebbé, acélosabbá váljon!” - utalt az IRONMAN versenyeire a sportért felelős államtitkár.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese hangsúlyozta: „A 2014-es rendezvény elsöprő sikere is bizonyítja, hogy Magyarország és Budapest infrastrukturálisan, gazdaságilag és sportszakmai felkészültségben egyaránt kiváló helyszín, a nemzetközi sportszervezeteknek érdemes Magyarországban, a fővárosban és a világszínvonalú magyar szervezőkészségben hosszú távon is gondolkodniuk.”
 
A versenyzők között 2015-ben is nemzetközi és hazai világklasszis sportembereket köszönthetünk. Budapesten láthatjuk versenyezni például a globális triatlonsport egyik legeredményesebb sztárját, Paula Newby-Faser nyolcszoros IRONMAN világbajnokot, akit számos egyéb elismerése mellett a ’80-as és ’90-es évek egyik legjobb hivatásos női atlétájaként tartanak számon.

A Magyar Triatlon Szövetség (az IRONMAN 70.3 Budapest stratégiai együttműködő partnere) képviseletében dr. Bátorfi Béla elnök elmondta: „Az idei versenysorozat egyik újdonsága, hogy 2015-ben az 5i50 Budapest lesz a hivatalos magyar olimpiai távú Országos Bajnokság. Az 5i50 Budapest verseny 1,5 km úszásból, 40 km kerékpározásból és 10 km futásból áll. A Kropkó Promotion a Magyar Triatlon Szövetség pályázatán nyerte el 2015-ben a verseny szervezési jogát.”

Az idei versenysorozaton augusztus 23-án szívbeteg gyerekeknek szerveznek sétafutamot, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermek kardiológiai osztályának támogatására. A sétafutamon 500 métert gyalogolnak hazai és nemzetközi sztárok szívbeteg gyerekek társaságában az IRONMAN célegyenesében. „Ironman-nek lenni nagy kihívás és egyben nagy megtiszteltetés, az önbecsülés próbája. Nemcsak sport, hanem világmozgalom és életforma is azok számára, akik nem térnek ki a kihívások elől. Nem arról szól, hogyan győzheted le a másikat. Itt az ember nap-mint nap a saját korlátainak átlépéséért harcol. Ugyanezt teszik azok a gyerekek is, akik a sétafutamon részt vesznek.” – mondta el Dárdai Pál, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány és a Gyermekszív Központ támogatására indított kampány fővédnöke és jószolgálati nagykövete. „Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a beteg gyerekek mindennapi, az egészségükért folytatott küzdelmére és a séta élményével is támogassuk a gyógyulásukat, mert „Mindenki hős”!”

,,A 2014-es futamunk versenyzőitől kapott díj nagyon fontos elismerése erőfeszítéseinknek és egyben óriási motivációt nyújt számunkra az idei eseményre is.” - mondta Kropkó Péter, hatszoros IRONMAN győztes, négyszeres Strongman Japan győztes, tizenkétszeres triatlon magyar bajnok, a Kropkó Promotion szakmai ügyvezetője az eseményen. ,,Örömmel jelentem be, hogy 2015-ben még magasabbra helyezzük a lécet: az új versenyszámok és a kapcsolódó programok miatt kétszer több indulóra, másfélszer annyi kísérőre és szurkolóra számítunk, míg a főváros még nagyobb többletbevétellel számolhat. Hosszú távra tervezünk, célunk, hogy az elkövetkező években Budapest az IRONMAN versenysorozat állandó versenyállomása legyen.”

A tavalyi budapesti verseny kiemelkedő eredményeiért járó díjat Uwe Weigert ünnepélyes keretek között adta át a szervezők képviseletében Kropkó Péternek a 2015. április 28-án megrendezett sajtótájékoztatón. A díj átvételekor Kropkó Péter köszönetet mondott az elért sikerekért minden résztvevőnek, szervezőnek, önkéntesnek és támogatónak, aki segítette a rendezvény létrejöttét, illetve az IRONMAN 70.3 Budapest nevében külön köszönetet mondott a kormányzat képviseletében dr. Simicskó Istvánnak, a Főváros képviseletében Szalay-Bobrovniczky Alexandrának, dr. Bátorfi Bélának, illetve Kovács „Kokó” István olimpiai és világbajnok ökölvívónak, amiért hozzájárultak az esemény sikeres megvalósításához.

További információ:
Blaskovits Nóra
Pressinform Public Relations
Telefon: (+36 1) 470-2050
E-mail: nora.blaskovits@pressinform.hu
___________________________________________

Forrás:

Kropkó Promotion Kft. 1145 Budapest Gyarmat u. 26.
Tel: +36-1-469-5000 ǀ Fax: +36-1-363-5233 ǀ E-mail: contact@peterkropko.com
www.ironmanbudapest.com
-----------------------------------------------------------------
kormany.hu

____________________________________________


(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

------------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna

(szerkesztő- és fotóriporter - volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

2015. április 27., hétfő

II. RÁKÓCZI FERENC EMLÉKE - ÚJ MOZDONY A MÁV START ZRT-NÉL

II. RÁKÓCZI FERENC EMLÉKE - ÚJ MOZDONY A MÁV START ZRT-NÉL

Az idén II. Rákóczi Ferenc tiszteletére, halálának 280. évfordulójára díszítették fel a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsúba induló Székely Gyors-Csíksomlyó Expressz zarándokvonat mozdonyát. A legerősebbnek tartott járművet hétfőn (2015. 04. 27-én), sajtótájékoztatón mutatták be a Nyugati pályaudvaron. Fehér füstködből sejlett föl vitéz

erdélyi fejedelmünk gyönyörű aláírása és férfias arca!

 


Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára kiemelte: az Országgyűlés döntése értelmében Rákóczi-emléknapot tartanak a jövőben minden év március 27-én, a fejedelem születésnapján.
Hozzátette, a mozdonydekoráció emléket állít azoknak a kiváló teljesítményre képes magyar embereknek, akik örök példát jelentenek, és egyet jelentenek az összetartozás élményével. Szavai szerint a MÁV-START Zrt. nemcsak egy szolgáltatást, utazást teljesít, hanem annál sokkal többet: értékmegőrzést és értékmentést. Nemcsak a MÁV-csoportnak, hanem minden nemzeti gazdasági társaságnak kötelessége, hogy kulturális-szellemi-történelmi értékmegőrző legyen - tette hozzá.

Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója bejelentette: a mozdony fölmatricázására kiírt pályázatot Penke József gyógyszerész végzettségű budapesti fotós és grafikus munkája nyerte. Különdíjban egy saját rajzával pályázó gyermek, Németh Márk részesült. Emlékeztetett: a MÁV történelmi díszítésű mozdonyai korábban egyebek mellett Mátyás király, Széchenyi István, Liszt Ferenc, Kandó Kálmán, vagy az Aranycsapat képmásával lettek ellátva. A jármű a Pünkösdi Búcsú után is aktív marad, az utasok egész évben találkozhatnak vele - mondta.

Zaránd György, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója kijelentette: - A vasúttársaság a korábbi évekhez hasonlóan támogatja a történelmi jelentőségű utat. A MÁV 15 kocsiból álló szerelvénye több mint ezer zarándokot szállít majd történelmi tájakon keresztül - tette hozzá.

Mező Tibor, a pünkösdi utazást szervező Kárpáteurópa Utazási Iroda vezetője ismertette: - a Magyarországról május 22-én induló, két különvonat, a Székely gyors és a Csíksomlyó expressz a vasúttársaság TRAXX típusú mozdonyával az élen járja végig a négynapos utat, a két vonatot a Keleti pályaudvaron egyesítik, a Rákóczi-mozdony szállítja a több mint ezer zarándokot Magyarország ezeréves határára. A mozdony, a korábbiaktól eltérően, a gyimesbükki Rákóczi-várig vontatja majd a szerelvényt. Az idei szervezés újdonsága a madéfalvi veszedelem emlékművénél tartandó megemlékezés és a hazaút módosított útvonala is, egy Wass Albert-regény helyszínén, Désen, Wesselényi Miklós városán, Zsibón és Károli Gáspár szülőhelyén, Nagykárolyon keresztül. Mint mondta, a Szilágyságban magyar vonat a második világháború óta nem járt.

A Kárpáteurópa Utazási iroda kezdeményezésére, együttműködve a MÁV-START Zrt-vel, évről-évre össznemzeti zarándokvonatot közlekedtet a Csíksomlyói Búcsúba, a szerelvényt az erdélyi fejedelem halálának 280. évfordulója alkalmából díszítették fel II. Rákóczi Ferenc tiszteletére arcképével és az ,,Istennel a hazáért és a szabadságért" jelmondatával.
 
 
(Forrás: MTI)
 
------------------------------------------------
 
 
(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

(Szerző/Leközlő:
 
Polgár Julianna
(szerkesztő- és fotóriporter - volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
A RÁKÓCZI-MOZDONY BEMUTATÁSÁRÓL