2016. október 16., vasárnap

A KÉPZŐMŰVÉSZET ÜNNEPE SZOLNOKON

A KÉPZŐMŰVÉSZET ÜNNEPE SZOLNOKON

A Képzőművészet Ünnepe Szolnokon a Magyar Festészet Napja alkalmából, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán több-helyszínes, több-műfajú rendezvénysorozattá alakult (Szolnok, 2016. október 5-23.)
 
 

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra történő emlékezés jegyében megrendezésre kerülő programok sorában kiemelkedő fontossággal bírnak a képzőművészeti események, rendezvények. A műalkotásokat befogadó közönség olyan élményekkel gazdagszik, melyek lehetővé teszik az egykori eseményekbe, körülményekbe történő érzelmi belehelyezkedést. A kiállításra kerülő festmények, grafikák, szobrok ezáltal közelebb viszik a szemlélőket annak felismeréséhez, hogy mennyire szoros kapcsolat áll fenn a 60 évvel ezelőtt történtek és az ország, a magyarság mai helyzete, szabadsága között.
 
A 2016 októberében, a Magyar Festészet Napja alkalmából Szolnokon lebonyolításra kerülő rendezvények mindegyikére igaz, hogy ugyan nem csak a városban, hanem az ország teljes területén működő képzőművészek aktív közreműködésével zajlottak/zajlanak, elsődleges cél azonban az 1956-os események szolnoki vonatkozásainak fókuszba helyezése volt.
 
A rendezvénysorozat a hagyományoknak megfelelően csaknem minden szolnoki és több vidéki helyszínen zajlott/zajlik, de a főbb események 2016. október 15-én voltak Albertirsán és Szolnokon. Az október 15-ei rendezvényekre egy díjtalanul igénybe vehető autóbusz indult Budapestről aznap 10.00 órakor, albertirsai megállással.
 
---
 
A leutazóknak részt vehettek László Dániel festőművész, a Szolnoki Képzőművészeti Társaság tagja, Csontváry útjain című, egyéni kiállításának megnyitóján, a Móra Ferenc Művelődési Központban (2730 Albertirsa, Pesti út 85.) 11.30-kor. A tárlatot Bráda Tibor, Munkácsy-díjas festőművész, a Magyar Festészet Napja alapítója nyitotta meg.
 
A kiállítás megtekinthető: 2016. november 13-ig.
 
---
 
1. Sárközi Antal festőművész egyéni tárlata: Szolnoki Művésztelep - KERT Galéria
5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.
 
A Magyar Festészet Napja helyi eseményeinek egyik meghatározó színtere a Szolnoki Művésztelep, illetve a KERT Galéria volt. Ahogy a korábbi években, úgy 2016. október 15-én, szombaton, 14.00 órakor is egy meghatározó, kortárs magyar festőművész egyéni kiállításának megnyitójára kerül sor. Ez évben Sárközi Antal festőművész, a Szolnoki Képzőművészeti Társaság 2015ben megrendezett, “Reflex” című nagykiállítása díjazottjának nyílt tárlata. Az eseményt 15.00 órától „Festebéd” követte a galériában, illetve a művésztelep kertjében.
 
A tárlat megtekinthető: 2016. november 13-ig.
Nyitvatartás: K-V: 10.00–16.00 (vagy előzetes egyeztetés szerint)
 
---

2. Nádas Alexandra képzőművész és Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőművész kiállítása
Szoboszlai Galéria
5000 Szolnok, Jókai u. 1.
A Szoboszlai Galériában Magyar Festészet Napja alkalmából évek óta hagyományosan meghatározó magyar művészházaspárok kiállítás kerül sor. 2016. október 15-én, szombaton 16.00 órakor Nádas Alexandra képzőművész és Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőművész tárlata nyílik.
 
A kiállítás megtekinthető: 2016. november 12-ig.
 
---
 
3. III. Szolnoki Bronzöntő Szimpózium záró kiállítása
Aba-Novák Agóra Galéria, külső terem
5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
 
A 2016 kora őszén a Szolnoki Művésztelepen lebonyolításra kerülő, szintén a forradalmi eseményekhez és érzülethez kötődő tematika mentén szerveződő, III. Szolnoki Bronzöntő Szimpózium résztvevőinek a szimpózium során született munkáiból az Aba-Novák Agóra Galéria külső termében nyílt kiállítás október 15-én, szombaton 17.00 órakor.
 
A kiállítás megtekinthető: 2016. november 6-ig.
 
---

4. ,,Az áldozat szabadsága” A Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása Szolnoki Galéria
5000 Szolnok, Templom út 2.
Aba-Novák Agóra Galéria
5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
 
A Szolnokhoz és a Szolnoki Művésztelephez szakmai és baráti szálakkal egyaránt kötődő képzőművészeket tömörítő, immár másfélszáz fős tagsággal bíró Szolnoki Képzőművészeti Társaság éves seregszemléje október 15-én nyílt meg több helyszínen ,,Az áldozat szabadsága” - A Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása 2016 címmel.
 
Az országosan meghatározó jelentőséggel bíró - a Magyar Festészet Napja szolnoki rendezvényeinek gerincét alkotó - tárlat hatodik alkalommal került megrendezésre a Szolnoki Galériában és az Aba-Novák Agóra Galériában. A Társaság tagjai 2016-ban egy, az ’56-os eseményekhez szimbolikusabb módon köthető, és egy, az azokra közvetlen, direkt módon reflektáló művek beadását lehetővé tévő felkérést kaptak.
 
A kiállítás megtekinthető: 2016. december 13-ig.
 
---
 
POLGÁR JULIANNA
 
 
XXI. SZÁZADI KESERGŐ A XX. SZÁZADHOZ
(BALLADÁS BORONGÁS A BARIKÁDBAJNOKOKÉRT)
 
                                                                   1956. ötvenedik évfordulójára
 
Kikoptatott Ősz -- Madár nem járt e tájon -- Csak akarat
Kigondolt álom -- Aláperdülő emlékezet hol vér ragyog
 
Mert a tűrés igaztalan istrángja szerteostorlott -- Kivérzett
elcsigázott ifjak úgy tántorogtak a megszűnt időben mintha
vándormadarak viharölben -- Ők mégis menve is maradtak
 
Macskakőnek eldobható rangnak -- Ágyútölteléknek -- Omló
vigasztalan vigasznak -- Mert ölnek kik a hatalmukat érzik
elveszőnek -- Mert uralkodni akarnak kik az egyenrangúság
egyetemén örökre elbuktak -- És hiába szánalom és emlékezés
 
Anyák aranykönnye hiába -- Vérlucskos arcú gyermekem -- Ha
gyermek ha ifjú egy nekem -- Zokogásvirágom is százezer anyáé
Százezer visszhangnyi szitoksziromlásé -- Anyák hite is hiába
 
A szegénység a méltóságom -- És hiába a méltatlan átkos árvaság
Ott fogok fényfohászként magasodni hazám mézgás homlokán
 
Mert ott tündököl százezer anyának százezer gyermeke -- Kik
a korral tüntettek a korért -- Kiknek ugyanúgy a szegénység
volt a szégyene -- Kiknek tudásteteme most az Országház oltára
 
Siratóének vagyok immár -- Jókai-nagyasszony áldott magzata
oda -- És oda megannyi lánctalp-ékszeres ifjú csoda -- Kiknek
a szabadság szőtte szederjes kínját -- De kinek a léte kell ma
e Trianon-tarolta térbe(') -- A Volt és a Van ugyanaz az Égben
 
Veresednek hullnak a közönylevelek -- Fájdalomerezett csörgő
és csörgedező könnyszemetek -- És temetőkert az egész ország
hol nem lehet soha mentség csak himnuszos végső vigyázállás
 
Ha száműzetés a sorsom legyen harangos hitem a méltó árvaság
Ott fogok fényfohászként magasodni hazám mézgás homlokán
 
Mária Mária Mária -- Suhogjon szerelmed záloga -- Szellemi
kardunkat add vissza -- Mária Mária Mária -- Temess sírt
 
Ilyen hát a kegyetlenség kalodája -- Ilyen az iszonyat glóriája
És hiába gyönyörű gyász -- Hiába éteri ének -- Harckocsi-habja
van a tengernyi szenvedésnek kárhozat-koloncos esdeklésnek
 
Mikor egy népet hányna kardélre a század -- Ki meri megnyesni
a kivirágzó bitófákat -- Jézus járma kell ide -- És a gügyögő élet
csöpp hite -- Hogy miénk már mindigre a megmaradás-medence
Kárpát-karéjló kenyerünk -- Megdagaszt delelő Tér-Idő-Tenyerünk
 
Világba szétszórt Hazám -- Százfelől figyelő Anyám -- Világdajka
ki dadogva hajtja teremtményeit vissza a Szerelem-szülőföld hóka
hiánydarabjaira -- Összefogás-örömét hinti el az őszre hullt hóba
 
Ha teremtés a küldetésem legyen fogantatásom múló árvaság
Ott fogok fényfohászként magasodni hazám mézgás homlokán
 
 
                                                     2006. május 16., Nap-hegy, Budapest
 
---
 

- Az Aba-Novák Agóra Galéria belső termében a Társaság azon tagjainak nyílt csoportos tárlata október 15-én, szombaton 16.30 órakor, akik az emlékévhez konkrétan kapcsolódó munkákkal szerepelnek majd a jövő évi nagykiállításon.
 
- A Szolnoki Galériában ,,Az áldozat szabadsága” téma által hordozott üzenetet szabadabban megközelítő, értelmező művek kerülnek kiállításra. A Szolnoki Galériában szintén október 15-én, 18.00 órakor kezdődő megnyitó ünnepségen és díjátadó gálán az egy-begyűlteket Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere, Pogány Gábor Benő szobrászművész, a Szolnoki Művészeti Egyesület elnöke és Verebes György festőművész, a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője, a Szolnoki Képzőművészeti Társaság alapítója köszönti. A műfajok találkozásának jegyében közreműködésükkel neves színművészek és zenészek emelik az esemény színvonalát.
 
- A TISZApART Mozi Galériában (5000 Szolnok, Templom út 4.) Orosz István grafikusművész ,,Anamorfózisok” című kiállítását tekinthették/tekinthetik meg az érdeklődők.
 
---
 
,,Az áldozat szabadsága” további festményeinek, egyéb alkotásainak másik helyszíne az impozáns, egykori Szolnoki Zsinagóga volt, mely a Szolnoki Galéria (5000 Szolnok, Templom út 2.) része.

A XV. Magyar Festészet Napja központi megnyitóját, illetve gáláját ugyanezen a helyszínen, szintén az emlékév jegyében zajló XVII. Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál záró és díjátadó ünnepsége követte.

Az elmúlt négy napban három földrész 18 országából érkezett 61 versenyfilmet vetítettek le a fesztiválnak otthont adó Tisza moziban. A zsűri négy kategóriában díjazta a legjobb filmeket, hat alkotót pedig elismerő oklevélben részesített. A Magyar Művészeti Akadémia különdíjat ajánlott fel.

A Lajta Gábor, Jelenczki István és Medveczky Balázs alkotta zsűri a Képzőművészeti film kategória díját Dala Istvánnak ítélte a Szobor születik. Bronzba öntött történelem című 52 perces filmjéért. Az alkotás Engler András, Meszlényi János és Polgár Botond szobrász munkáját követi, akik újra elkészítették a Parlament déli kapuja előtt azóta felállított, gróf Andrássy Gyula miniszterelnököt ábrázoló monumentális lovasszobrot. Az elismeréssel járó félmillió forintot, hasonlóan a mustra többi díjához, a Médiatanács ajánlotta fel.

Az animációs filmek díját a zsűri megosztotta Frédéric Even és Louise Mercadier Metamorphosis című filmje és Orosz István a Rajzoló című alkotása között. A francia művészek első animációs filmje egy férfiről szól, aki a reggeli ébredés után úgy érzi, megváltozott és nem képes együtt élni a többiekkel. A Kossuth-díjas Orosz István 6 perces filmje pedig a labirintus mitológiáját dolgozza fel. A megosztott díjjal 250-250 ezer forint jár.

A kísérleti film kategória díját a 250 ezer forint pénzjutalommal Mohi Sándor kapta A rózsa üzenete című 14 perces művéért. A képzőművészeti portréfilm kategória elismerését az amerikai Marcie Begleiter munkájának, az Eva Hesse - Tracing the Rope című egész-estés filmnek ítélte oda a zsűri.

A filmfesztivál kiemelt támogatója, a Magyar Művészeti Akadémia különdíját és a vele járó 300 ezer forintot Tóth Péter Pál Az üvegfestő - Róth Miksa művészete című filmje kapta.

Oklevéllel jutalmazta a zsűri az orosz Alekszandra Averjanovának A perem és A szürke árnyalatai című filmjeit, továbbá Cakó Ferencet a Dózsa 1514 című filmjéért, Jankovics Marcellt az Arcmás című filmjéért, Medgyesi Gabriellát A mítoszteremtő ember - Samu Géza című filmjéért, Ulrich Gábort a Balansz és a Fából faragott királyfi című filmjeiért és Zajti Gábort a Székfaragás az Érmelléken című filmjéért.

Az idén 70 éves Rófusz Ferenc és Szemadám György, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségének tagja életműdíjat vehetett át


(Forrás: www.festeszetnapja.hu, MTI)

----------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

----------------------------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése