2015. december 22., kedd

GÁBOR DÉNES-DÍJ (2015.)

GÁBOR DÉNES-DÍJ (2015.)

A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültető szakemberek fokozott, erkölcsi megbecsülése érdekében a Novofer Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy díjat alapít a széles értelemben vett, innovációs folyamatban eredményesen tevékenykedők elismerésére.

 
A díj Gábor Dénesről, a holográfia felfedezőjéről, a Római-klub alapítójáról, századunk egyik legnagyobb humanista gondolkodójáról, az 1971-ben Nobel-díjjal kitüntetett tudósról kapta nevét, aki mérnökként, a gyakorlattól soha el nem szakadva, jutott a tudomány olyan régióiba, mely elismerendő és követendő példát állít valamennyi, műszaki területen dolgozó szakember számára.

A Gábor Dénes-díj alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizált innovatív magatartás elismerése. A díj egy 125 mm átmérőjű bronz (nemzetközi díj esetében ezüst) plakett, amely a kitüntetett nevét, a kitüntetés évszámát, a tudós hologram képét tartalmazza. A díjat díszoklevél és pénzdíj egészíti ki. Gábor Dénes-díjban az alapítás évében hárman, 1990 óta évente általában heten részesülhettek. A díj társadalmi ismertsége és elismertsége fokozatosan növekedett. A díj kiadásának anyagi feltételeit a kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartott Novofer Alapítvány és a céljait támogató egyének, vállalatok, intézmények biztosítják.

Gábor Dénes-díjra valamely gazdasági társaságban vagy felsőoktatási, kutatási intézményben dolgozó, a jelölés időpontjában is aktívan tevékenykedő, magyar állampolgár jelölhető. Jelölt lehet az a kreatív, innovatív szellemű kutató, fejlesztő, feltaláló, egyetemi vagy főiskolai oktató, műszaki-gazdasági vezető, vállalkozó, aki a gazdasági vagy tudományos élet bármely szakterületén (életminőség, felsőoktatás, informatika, ipar, környezetvédelem, közlekedés, logisztika, mezőgazdaság, szolgáltatás, vízgazdálkodás) a jelölő megítélése szerint:

• kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytat,

• jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hozott létre,

• tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységével hozzájárult a környezeti értékek megőrzéséhez,

• személyes közreműködésével nagyon jelentős mértékben és közvetlenül járult hozzá intézménye innovációs tevékenységéhez.


Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, kimagasló tudását színvonalas oktatói/nevelői tevékenysége során környezetének átadja, szakterületén jelentős társadalmi aktivitást is kifejt, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet. A díjra nem jelölhető az 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek (lásd a 1085/2004. (VIII. 27.) kormányhatározatot) vezetője, vezető beosztású köztisztviselője, sem a szolgálati jogviszony (munkaviszony) tartama alatt, sem az annak megszűnését követő két éven belül. A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben folyamatosan nyújtott és kiemelkedően eredményes teljesítmény elismerését célozza.(Forrás: Novofer Alapítvány)


---------------------------------

(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

---------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése