2018. március 4., vasárnap

A MAGYAR NYELV JELENE ÉS JÖVŐJE

Stratégiai fontosságú kötet jelent meg az MTA támogatásával
A magyar nyelv jelene és jövője címmel„Nem túlzás azt állítani, hogy a kiadvány az elmúlt időszakban született, a magyar nyelvvel foglalkozó tudományos munkák egyik legjelentősebb darabja, noha az utóbbi évtizedekben számos, kiváló monográfiát publikáltak a témában” – ezekkel a szavakkal mutatta be A magyar nyelv jelene és jövője című nyelvtudományi kötetet Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára szerda délelőtt, az MTA Székházában. A könyvet Tolcsvai Nagy Gábor, a kognitív nyelvészet kutatója, az Akadémia rendes tagja szerkesztette, több fejezetének ő a szerzője is. A kötet a Gondolat Kiadó gondozásában, az MTA támogatásával jelent meg.

A terjedelmes kötet nem jellegzetes nyelvészeti munka. Szerzői megközelítésmódja multi- és interdiszciplináris, felfogásuk szerint a nyelv nem elvont entitás, hanem az emberi megismerés és tudás része. Ezért vizsgálódásaikat nem korlátozzák a nyelvre mint egyfajta jelrendszerre, hanem társadalmi funkciójában, a nyelvhasználó ember és társadalom együttesében szemlélik – mondta a kiadványról Török Ádám.

A könyv a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy stratégiai összefoglalás készüljön a magyar nyelvről és a magyar nyelvközösség helyzetéről, elsősorban az elmúlt 30-40 év tényeire és történeti folyamataira összpontosítva, megbízható, tudományos kutatásokon alapuló, hiteles és eredeti szintézist adva. A magyar nyelv helyzetét a szerzők a nyelvtudomány mellett az antropológia, a történettudomány, a művelődéstörténet, valamint a kultúra-, népesség- és jogtudomány eszközeivel mutatják be.

A kötet a magyar nyelvközösség helyzetét külső körülményei és belső szerkezete szempontjából is tárgyalja: ebben történész, művelődéstörténész, jogtudós és demográfus szakemberek is közreműködtek. A részkutatások eredményeit egyesítve és harmonizálva ismerteti a fontos, meghatározó adatokat, fő tendenciákat. Az egyes fejezetek – az adott terület igényeinek megfelelően – körülbelül 15 oldal hosszúságúak. A szerzők röviden meghatározzák a tárgyalt témakör alapfogalmait, majd részleteiben is kifejtik, világos, a nem nyelvész olvasó számára is érthető stílusban.

A magyar nyelv jelene és jövője jelentőségét növeli, hogy kijelöli a magyar nyelvre vonatkozó kutatások súlypontjait, s ezzel segíti a nyelvet közvetve-közvetlenül érintő társadalmi-politikai döntések meghozatalát is – mondta a könyvbemutatón Török Ádám.


(Forrás: www.mta.hu)


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com)
tag - Magyar Újságírók Közössége - nemzetközi sajtóig. szám: R-1649)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése