2017. szeptember 27., szerda

A HUNGAROLÓGIA 40 ÉVE

40 éves a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Megalakulásának 40. évfordulója alkalmából a Nemzetközi 
Magyarságtudományi Társaság ünnepi ülést rendez 
a Magyar Tudományos Akadémián.A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság története

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (NMTT) (2002 augusztusa előtt Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság) abból a felismerésből született, hogy a magyar filológia, tágabban a hungarológia immár nemzetközi tudományos diszciplínává vált, hasonlóan a más nyelvek és irodalmak, illetve nemzeti civilizációk kutatására kifejlődött tudományszakokhoz, mint pl. a germanisztika, turkológia stb. Minden egyes nemzeti civilizáció önálló alkotóeleme az egyetemes emberi kultúrának, azon belül egyedi színt, értéket képvisel, amelynek ápolása és kutatása általános emberi érdek. Ezen elgondolás jegyében alakították meg a világ számos országában tevékenykedő hungarológusok nemzetközi tudományos szervezetüket.

A Társaság létrejöttét a különböző országokban dolgozó hungarológusok ismételt ösztönzésére a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezte 1977-ben. Az Akadémia meghívására a mintegy száz magyar és nem magyar szakember Nyíregyházán gyűlt össze és az 1977. augusztus 25-én tartott alakuló közgyűlésen határozta el a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság megalapítását, fogadta el annak alapszabályát és választotta meg vezetőségét: elnökül Bo Wickmant, főtitkárrá Klaniczay Tibort, főtitkárhelyettessé Béládi Miklóst. Ezzel megszületett az a nemzetközi szervezet, amely – a már régebben működő hasonló társaságok mintájára – a világ magyar filológiában érdekelt más-más nemzetiségű és tudományos felfogású kutatóit tömöríti.

A Társaság lehetővé teszi az egyes országok kutatói között a rendszeres információcserét, az eredményekről való tájékoztatást, s ezzel elősegíti a magyar nyelv, irodalom, néprajz és kultúra nemzeti egyoldalúságtól mentes tudományos vizsgálatát. Közzéteszi az egyes hungarológiai műhelyek, első körben a külföldi hungarológiai tanszékek, katedrák, intézetek stb. bemutatkozásait. A Társaság egyik fő tevékenysége tudományos előadások, tanácskozások, konferenciák rendezése. 1981 óta ötévenként egy-egy jelentős hungarológiai műhelynek helyet adó egyetemmel közösen tartja meg nemzetközi hungarológiai kongresszusait. Újabb kezdeményezése a fiatal kutatók bemutatkozását segítő három évente megrendezett doktoriskolák konferenciája.

A Társaság másik fő tevékenységeként rendszeresen megjelenő kiadványokban ismerteti a működési körét érintő tudományágakban folyó nemzetközi munka eredményeit. A Hungarológiai Értesítő lezárulta óta a Társaság két folyóirat – az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő Hungarian Studies és a Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények – kiadásában vesz részt.

Új szervezete révén a hungarológia is beépülhetett a tudományok nemzetközi rendszerébe s képviseletet kaphatott a tudományoknak az UNESCO égisze alatt kialakult szervezeti rendjében. A Társaság megalakulása után kérte felvételét a Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes-be, a filológiai jellegű, nemzetközi, tudományos szervezetek csúcsszervébe. Miután az FILLM elnöksége megállapította, hogy a Társaság megfelel az UNESCO által a nemzetközi tudományos társaságokra előírt feltételeknek, 1979-ben a FILLM 20. tagegyesületeként regisztrálta. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság így az UNESCO által elismert és nyilvántartott nemzetközi tudományos szervezetek egyike lett.

***

A megemlékező rendezvény 2017. szeptember 1-jén, péntek délután tartották meg az MTA Székház Felolvasótermében.

A rövid sajtótájékoztató után Andrea SEIDLER (a NMTT elnöke) megnyitója és Vékás Lajos (az MTA alelnöke) köszöntője hangzott el.

A szakmai előadásokat Jankovics József (a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság volt főtitkára, irodalomtörténész) kezdte meg ,,A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság története, tevékenységének eddigi súlypontjai” címmel. Őt Kocsi Károly (az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke) követte ,,A geográfia mint hungarikum-tudomány” című előadásával. Bene Sándor (a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság főtitkára) ,,Komparatisztika és magyarságtudomány” című tanulmányát ismertette a jelenlévőkkel.

A kávészünet után Andrea SEIDLER és Monok István (a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke és társelnöke) ,,A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság megújított működési stratégiájának bemutatása” címmel adott elő.


(Forrás: hungarologia.net/hu/)

------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com)
tag - Magyar Újságírók Közössége - nemzetközi sajtóig. szám: R-1649)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése