2017. január 20., péntek

TÜDŐGYÓGYÁSZATI FEJLESZTÉSEK

TÜDŐGYÓGYÁSZATI FEJLESZTÉSEK

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a tüdőgyógyászati ellátás
legmagasabb szakmai progresszivitási szintjét képviselő, országos jelentőségű
és hatáskörű, komprehenzív centruma.

A fekvő és járó beteg ellátás mellett kiemelt feladata a tüdőgyógyászat terén folytatott tudományos kutatások és az oktatás, valamint módszertani tevékenység, epidemiológiai regiszterek szervezése, a tüdőgondozói hálózat szakmai felügyelete. Az intézet legfontosabb profiljai a respiratorikus, az onko-pulmonológiai, a gyulladásos légúti kórképek, valamint a ritka légúti betegségek. Profiljaival, kapacitásaival és sürgősségi ellátásával szervesen illeszkedik a budapesti és a közép-magyarországi egészségügyi ellátórendszerhez. Beutalási területén 1,7 millió lakos él a főváros 17 kerületében és az agglomerizációban. Mellkas-sebészetének felvételi területe - több további megyére is kiterjedve - mintegy négymillió lakost érint. Rendelkezik a pulmonológia területén valamennyi releváns szakmai kompetenciával, szolgáltatással a prevenció, a diagnosztika, a terápia, a rehabilitáció és a gondozás vonatkozásában.

Az intézet - annak érdekében, hogy szakmai kompetenciáinak megfelelően korszerűsíthesse infrastruktúráját és eszközparkját - pályázatot nyújtott be a 2016 évi kórházi konszolidáció keretében, „Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016 Korm. rendelet szerinti működési támogatásról” rendelet alapján. Ezek a források lehetőséget nyújtanak az egyes pályázóknak arra, hogy működési egyensúlyjavító beszerzéseket, beruházásokat eszközöljenek. A hatékonyabb működés érdekében lehetőség nyílik a - több intézmény hasonló szolgáltatásainak költséghatékonyabb működtetését eredményező - közös szervezésére. Mindez az egészségügyi intézmények hatékonyabb működését, az adósság újratermelődésének lassítását, hosszabb távon a megállítását eredményezhetik, ami a lakosság biztonságosabb, magasabb színvonalú ellátását szolgálja.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet pályázata kedvező elbírálásban részesült, így hét projektre összesen 265,8 millió forint támogatást nyertünk el. Ebből területi együttműködés keretében tovább fejleszthetjük a krónikusan gépi lélegeztetésre szoruló betegek ellátását. A pályázat elnyerése révén hat db új, magas szakmai színvonalat képviselő, modern, non-invazív lélegeztető készüléket vásárolhatunk, amelyek révén megelőzhető a súlyos légzési elégtelenségbe kerülő betegek esetében az intenzív osztályos ellátás. Felújíthatunk egy különálló épületet, ahol otthonos körülmények között, korszerű lélegeztető gépek segítségével élhetnek majd a súlyosabb állapotú, intubált, gépi lélegeztetésre szoruló betegek. A feladat koncentrálása - a nagyobb szakmai tapasztalat mellett - a hatékonyabb működtetést is eredményezi.

Egy másik projekt lehetővé teszi a laboratóriumi épület felújítását és átalakítását, konzorciumban megvalósuló, a területi integrációs bakteriológiai laboratóriumi ellátás érdekében, komfortosabb körülményeket biztosítva a dolgozóknak. Mindennek a segítségével is nagyobb kapacitásúvá válhat a Nemzeti Mikrobakteriológiai Referencia Laboratórium működése. A betegek komfortérzésének a javítása és a költséghatékonyabb működtetésű élelmezés érdekében az egyéni tálcás, tálalási rendszerhez tartósabb, műanyag tálaló edényzetet vásárolhatunk. Hasonlóképpen - a betegek komfortjának fokozása mellett -  csökkenti a költségeket az új és tartósabb, betegellátási textília beszerzése. Több egészségügyi intézmény számára jelent megtakarítást az, hogy konzorciumban megvalósulhat a területi integrált patológiai ellátás. Ehhez - a patológia, a boncterem, a bonctermi infrastruktúra fejlesztéséhez - jelent forrást az elnyert pályázati összeg.

Az elnyert összegek segítségével - az elkövetkező hónapokban megvalósuló fejlesztések révén - az intézmény nagyobb számú, rászoruló beteget láthat el az ország egész területéről. Ez - az erőforrásokat és a tapasztalatokat koncentrálva, az ellátás nagy orvos szakmai jelentősége mellett, hatékonyabb bevételszerző hatása révén - elősegíti az intézmény működési egyensúlyának a megteremtését is. Az egyes területeken, így a laboratóriumi és patológiai diagnosztika, a légzési rokkant betegek szubintenzív és intenzív lélegeztetése terén megvalósuló, más intézmények működésére is kedvező hatású, regionális fejlesztése és szakmai koncentráció - túl azon, hogy erősíti az ellátás színvonalát - példaértékű nem csupán a tüdőgyógyászat, de más szakterületek és régiók számára is. Mindennek a segítségével - a szakmai szempontok mindenkori prioritásait figyelembe véve - regionálisan is a betegek számára komfortosabb, átláthatóbb és költséghatékonyabb működést valósíthatunk meg.
 
Az új fejlesztések révén - a szakmai előnyökön túl - számszerűsíthetőek a költséghatékonysági, illetve egyensúlyjavító hatások is. A 265 millió forintos támogatásnak köszönhetően öt év alatt 650 millió forintos megtakarítás képződhet részben az intézetben, részben az intézettel együttműködő, más kórházakban is.

2017. január 18.


Dr. Kovács Gábor
főigazgató
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
-------------------------------------------------------------------
 
 (Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))
 
-------------------------------------------------------------------
(Szerző/Leközlő:
Polgár Julianna


(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com)
tag - Magyar Újságírók Közössége - ig. szám: R-1649)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
  
 
 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése