2015. február 21., szombat

MÉLTÓSÁGKERESŐ KONFERENCIA

MÉLTÓSÁGKERESŐ

címmel rendeztek konferenciát a Beke Pál Emlékcím alapítói,
2015. február 5-én, a TIT Stúdió Egyesület II. emeleti Bugát Pál Konferenciatermében
(1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.)
 
 


Konferencia célja a példaértékű kulturális, művelődési és ifjúsági szervezetek, intézmények, kezdeményezések bemutatása. Olyanoké, amelyek arra adnak választ: miképpen lehet megerősíteni, megadni, megszerezni vagy épp visszaadni, visszaszerezni a meglévő, a valaha megvolt, vagy az esetleg még meg nem tapasztalt MÉLTÓSÁGot. Azt, amely tartást ad az egyes embernek, közösségeknek, településeknek, térségeknek, illetve saját maguknak. Amelynek birtokában úgy érezhetik: nem csak lakosai, hanem polgárai településüknek, országuknak, Európának. A bemutatkozók közös tulajdonsága, hogy mindezt közösségi alapon, a méltóságukat kereső és megteremtő emberekkel együtt, nem csupán értük, hanem velük közösen teszik.

***
 
Köszöntőt mondott Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója. dr. Koncz Gábor, alelnök (Magyar Comenius Társaság), igazgató (TIT Stúdió Egyesület) pedig Beke Pál szellemiségét, munkásságát idézte föl.

Ezután az NMI társintézményeinek képviselői számoltak be közösségi munkájukról: Baloghné Bacsa Ibolya, művelődésszervező a Baki Faluház mindennapjairól szólt ,,Ping-pong asztaltól a folklórfesztiválig" címmel. ,,Közösséget generáló Bagolytúra" címmel Földes Tímea, elnök számolt be az Együtt Nádasdért Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület tevékenyéségről. Sajátos címet válaszott Kovács István, elnök (Hegypásztor Kör Egyesület, Oszkó): ,,Hegypásztorok multifunkcionális üzemmódban", hogy egy, már-már kihalófélben lévő mesterséget - a közönséget mindenképp lenyűgözve - ismertessen. Zentai Gábor, elnök (Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület) ,,Magad uram, ha szolgád nincs" címmel a kultúra és a zöld (természetvédő) gondolkodás csakis együttlétezHETő megpróbáltatásait elemezte.
 
***
 
Az ebédszünet után Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT) létrejöttéről, az ifjúság mai helyzetéről, érdeklődési körének szűkebb és tágabb horizontjáról számolt be egy-egy, hatékonyabb közösségi létet fölmutató ifjúsági szervezet képviselője.

,,A GYIÖT 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy megteremtse a hazai, települési szintű gyermek- és/vagy ifjúsági önkormányzatok (GYIÖK) közös fellépésének lehetőségét, illetve a településeken aktív fiatalok számára találkozási lehetőséget biztosítson. A Társaság kiemelt célja, hogy az általa elérhető, valamennyi módszerrel előteremtse a már működő, valamint az alakulni kívánó GYIÖK-ök szakmai és módszertani segítségét."

Először G. Molnár Erzsébet - Magyarországon az első gyermekönkormányzat kezdeményezője, a TGYSE (Települési Gyermekönkormányzatokat Segitök Egyesülete) alapító elnöke beszélt az általános gondokról, megvalósított tervekről stb. ,,A Gyermekönkormányzatok megszületésétől a Hazatérés programig - Térségfejlesztés a fiatalokért, a fiatalokkal együtt" címmel. Az ő előadását példázta Kovács Dávid, ifjúsági polgármester és Radák Luca (Levéli Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat) ,,Lépjünk Együtt" címmel, valamint Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat képviselői ,,„Mókavonat”, avagy a gyermekönkormányzat szerintünk" címmel.

A részvételen alapuló, innovatív kezdeményezésekről Mattyasovszky Zsolnay Bálint, a KOMA társulat képviselője beszélt ,,A közösségi színház, mint lokális kommunikációs tér" címmel, valamint Katona Krisztina (Pécsi Szín-Tér Egyesület - Murál Morál Mező) ,,A bennünk élő alkotó felébresztése – a közösségi művészetek útján" címmel.

Ezután a Beke Pál Emlékcímek átadása következett a díjazottak méltatásával, majd a szünet után egy Beke Pálról szóló film vetítése következett, ill. a résztvevők kötetlenebbül beszélgettek, emlékeztek a Bugát Pál Konferenciaterem előtti aulában.

***

A Beke Pál Emlékcím alapítói, a Méltóságkereső Konferencia szervezői


A Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete franciaországi mintát követve alakult meg 2005-ben, az akkor valamilyen kulturális célú közösségi létesítményt működtető civil szervezetek szándékából. Célja a szabad polgárok önkéntes társulásának bátorítása a közösségi művelődést szolgáló terek működtetésére. A szervezet a civilek által létesített/fenntartott/működtetett közösségi házak (klubok, faluházak, művelődési otthonok, sportlétesítmények, mozik) üzemeltetőinek tapasztalatcsere- és szakmai érdekképviseleti fóruma.

A GYIÖT 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy megteremtse a hazai, települési szintű gyermek- és/vagy ifjúsági önkormányzatok (GYIÖK) közös fellépésének lehetőségét, illetve a településeken aktív fiatalok számára találkozási lehetőséget biztosítson. A Társaság kiemelt célja, hogy az általa elérhető, valamennyi módszerrel előteremtse a már működő, valamint az alakulni kívánó GYIÖK-ök szakmai és módszertani segítségét.

A Közösségfejlesztők Egyesülete (KFE) 1989-ben alakult. Tagjai falvakban és városokban dolgoznak a helyi közösségek bátorításán, részt vesznek közösségi mozgások, kezdeményezések elindításában, segítik civil közösségek megalakulását. Kifejlesztett civil és szakmai (középfokú és egyetemi) képzéseket. Országos szakmai folyóiratot és szakmai könyveket jelentet meg.

Az 1986-ban létrehozott, országos hatókörű Magyar Comenius Társaság Comenius szellemiségét ápolja. Munkája és konferenciái keretében külön hangsúlyt helyez a jelentős közművelődési személyiségek üzeneteinek közvetítésére.

A Nemzeti Művelődési Intézet a közművelődési ágazat stratégiai fejlesztő és szolgáltató intézménye. Ezen a néven 2013. április 1-jén kezdte meg működését. Jogelődjei között található a Népművelési Intézet, az Országos Közművelődési Központ és a Művelődéskutató Intézet, a Magyar Művelődési Intézet. A Nemzeti Művelődési Intézet alapfeladata a magyar közművelődés, közösségi művelődés sikeres és eredményes társadalmi szerepvállalása érdekében végzett fejlesztési, innovációs és szolgáltatási tevékenység.

Az 1992-ben, Phalsbourgban alakult Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete (TGYSE) azon felnőtt segítők közössége, amelynek tagjai azzal a céllal tevékenykednek, hogy a holnap polgárai gyermekkorban tanulják és gyakorolják állampolgári jogaikat és kötelességeiket. Ennek érdekében a TGYSE tagjai segítik a települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatok létrejöttét és működtetését, képviselik e szervezetek érdekeit a politikai, államigazgatási, önkormányzati és civil szférában, szervezik a felnőtt segítők tapasztalatcseréit és képzéseit, segítik a GYIÖT munkáját, közreműködnek a hazai és nemzetközi kapcsolatteremtésben.


(Forrás: GYIÖT)

-------------------------------

(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

-------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna

(szerkesztő- és fotóriporter - volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése