2015. február 18., szerda

FOTÓK A RÉGI GÖMÖRBŐL - DR. CZENTHE ZOLTÁN KIÁLLÍTÁSA

FOTÓK A RÉGI GÖMÖRBŐL
,,HAJDANI URAK, HÉTSZILVAFÁSOK ÉS JOBBÁGY-PARASZTOK"
*
E fenti címmel látható dr. Czenthe Zoltán építészmérnök,
Gömör-kutató fotókiállítása a TIT Stúdió Egyesület (Budapest, XI. ker., Zsombolyai u.6.)
II. emeleti galériájában - 2015. febr. 24-ig -.

 Dr. Czenthe Zoltán (szül.: 1929., Tornalja, Gömör vármegye) szenvedélye szülőföldjének, Gömör-Kishont vármegyének kutatása. Jelentős gyűjteménye diaképeket, fekete-fehér fotókat, hanganyagot, tárgyi emlékeket tartalmaz.

57 nagyméretű, keretes fotó látható a galériában. Nagyrészt az 1970-es években készült portrék a régi Gömör megye déli felének magyar lakóit ábrázolják. Jellegzetes magyar falusi arcok, a nehéz munka, megpróbáló sors barázdálta arcok néznek velünk szemben. Olyan arcok, akiket a több évtizedes Gömör-kutatás során személyesen megismert dr. Czenthe Zoltán. Akiknek életét elbeszéléseikből megismerte, és ezáltal felnyílt előtte e táj szereplőinek élete, közelmúltja.

A gömöri táj ekkor, az 1970-es években, még híven őrizte évszázados hagyományait. Azóta a fényképen szereplők legnagyobb része sajnos már nincs az élők sorában. Velük együtt a régi falusi épületek, parasztházak, kisnemesi kúriák, földbirtokosi kastélyok jelentős része sem látható, vagy hajdani jellegzetes kinézése megváltozott, modernizálódott.

Gömör vármegye a Kárpát-medence egyik leggazdagabb néprajzi, helytörténeti tája. Hiszen itt a magyarság a török hódoltság peremén jelentős részben megőrizte évszázados folyamatosságát. A Sajó-, Túróc-, Rima-völgyében települt kisnemesi és jobbágyfalvak ezért a magyar kultúra, néprajz, helytörténet iránt érdeklődőknek gazdag példatárat kínálnak.

A kiállítás kiemelten foglalkozik Gömör talán legjellegzetesebb néprajzi csoportjával, a szinte kizárólag református vallású, kisnemesi falvak lakóival. Büszke tartásuk, ázsiai, keleti eredetre utaló arcélük, gazdag hagyományaik jellemzik a Vály-, Túróc-, Balog-, Sajó- és Szuha-völgyben található, kis falvaikat. A hétszilvafás nemesek anyagilag sokszor nem voltak módosabbak, mint a környező, paraszti települések. Függetlenségük, családi hagyományaik azonban tanítókat, papokat, szolgabírókat adtak a közéletnek.

E fotók őrzik azt a letűnő világot, a „Gömöri Atlantiszt”, amely a 20. sz. válságos, gyorsan változó világában lassan már a múlté lesz. E képeket, arcéleket nézve, sorsokat látunk, tiszta tekinteteket, melyek egy-egy élet tanúságával mesélik el, mi is történt a magyarsággal e vészjósló 20. században, amikor a vitézül végigküzdött, első világháború után - a történelem szerencsétlensége folytán - e vármegye nagy részét elcsatolták Magyarországtól. A trianoni sors következtében már kilenc évtizede omlik és romlik a magyar világ. Határszéli, elszigetelt létbe szorítva vegetálnak hajdani, virágzó falvaik.

Dr. Czenthe Zoltán így ír ,,Gömöri vallomás"-ában (Confessio Gömöriensis), 1983-ban: „Megpróbáltam mindent megismerni a tájból, történetéből, rég- és közelmúltjából, hogy az egész még egyszer – valószinűleg utoljára – egy élő egységként, bennem testet öltsön. Ezután már csak helytörténeti, néprajzi kategóriákban fog továbbélni.”

A megnyitó utáni, második tárlatvezetésen közreműködött Polgár Julianna, énekmondó (a TIT SE sajtóreferense).


Irodalom:
Czenthe Zoltán: Gömöri Atlantisz I., Emberek (Gömör-Kishonti téka, 9.k.), Rimaszombat 2005, 116 l. (színes, képes album).
B.Kovács István: „Gömörrel kapcsolódom Hazámhoz és a Világhoz”. Köszöntjük a 80 éves Czenthe Zoltánt, in: Gömörország, 2009.nyár, X.évf.2.sz., 71-72.
Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai, 1909 (azóta reprintben is megjelent).


(Forrás: Czenthe Miklós (összeállító - 2015. febr. 18.))

------------------------------------------------------------------


(Fotó: JulCSIllag-fotó®)


(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna

(szerkesztő- és fotóriporter - volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com)


-------------------------------------------------------------------------


POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
 
 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése