2014. február 21., péntek

JelEsély - A HALLÁSSÉRÜLTEK JELNYELVÉNEK KUTATÁSA ÉS OKTATÁSA

JelEsély: Egyedülálló nyelvtudományi kutatások a hallássérültek esélyeinek növeléséért az MTA Nyelvtudományi Kutatóintézetben

Multidiszciplináris kutatásokkal alapozza meg az MTA Nyelvtudományi Intézetben kezdődő vizsgálatsorozat azt a törvényi rendelkezést, amely előírja az oktatási és nevelési intézményekben a jelnyelv bevezetését, valamint széles körű használatát. A jelnyelv sztenderdizációját célzó, sokrétű kutatás nagymértékben hozzájárul a hallássérültek, különösen a siketek esélyeinek előmozdításához, kommunikációs jogaik gyakorlásához, valamint az oktatáshoz való hozzáférésük biztosításához.

 


A magyar jelnyelv tudományos leírása, a siket közösség magyar, illetve jelnyelvi kompetenciáinak feltárása, jelnyelvhasználatának, társadalmi és nyelvi helyzetének vizsgálata – egyebek között ezek a kutatások is szükségesek ahhoz, hogy a törvényi rendelkezés értelmében a hallássérült gyerekeket oktató-nevelő gyógypedagógiai intézmények 2017. szeptember 1-jétől biztosítsák a kétnyelvű oktatást, nevelést. Az MTA Nyelvtudományi Intézetben szociolingvisztikai, pszicholingvisztikai, elméleti nyelvészeti, jelnyelvészeti és nyelvtechnológiai szakemberek tanulmányozzák a jelnyelvet, illetve a használatát meghatározó törvényszerűségeket. A kutatók eredményei nélkülözhetetlen elméleti alapot adnak azokhoz a lépésekhez, amelyek a jelnyelv oktatási és oktatott nyelvként való bevezetését lehetővé teszik.
 
,,Minden közösséget jól jellemez az, hogyan támogatja azokat a tagjait, akik valamilyen hátrányt szenvednek." – mutatott rá a társadalom morális felelősségére az MTA Székházában tartott, egyedülálló módon jelnyelven moderált, programindító rendezvényen Pálinkás József. Az Akadémia elnöke üdvözölte a Parlament döntését, amely elősegíti a siket közösség beilleszkedését. ,,Felemelő és szívet melengető érzés, hogy az MTA Nyelvtudományi Intézet kutatásai révén az Akadémia is hozzájárul siket honfitársaink esélyeinek növeléséhez." - emelte ki beszédében.
 
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyekért felelős államtitkára emlékeztetett rá, hogy a magyar jelnyelvet Magyarország Alaptörvénye is megemlíti. Az államtitkár kijelentette: a tervek szerint a JelEsély program az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszaka alatt is folytatódni fog.
 
,,A program lehetőséget teremt arra, hogy a siket közösség minőségibb életet élhessen." – fogalmazott Kósa Ádám, a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsának (FESZT) és a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) elnöke, az Európai Parlament első siket képviselője.
 
Kenesei István, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója - áttekintést adva az intézet tudományos tevékenységéről - megerősítette: az MTA Nyelvtudományi Intézet kiemelten kezelte azokat a kutatási területeket, amelyek – a JelEsély programhoz hasonlóan – a nyelvtudomány társadalmi hasznosulását szolgálták.
 
Bartha Csilla, a JelEsély program szakmai vezetője röviden ismertette a kutatók célkitűzéseit. ,,A magyar jelnyelvet alkalmassá kell tenni arra, hogy magán- és a közszféra minden területén használható legyen." – hangsúlyozta.
 
Becslések szerint hazánkban a siket népesség alkotja Magyarország harmadik legnagyobb nyelvi és kulturális kisebbségét. Ennek ellenére a magyar jelnyelv oktatási nyelvként történő használata eddig nem kapott kellő támogatást. A hallássérült fiatalok társas, iskolai és munkaerő-piaci integrációja messze elmarad a kívánatostól, a felsőoktatásban továbbtanulók, illetve a foglalkoztatottak aránya pedig sokkal alacsonyabb a teljes népességre jellemző adatokhoz képest. A 2009-ben született, a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról rendelkező törvény kimondja, hogy 2017-től a hallássérült gyerekeket nevelő, oktató gyógypedagógiai intézmények a szülő kérésére kötelesek az óvodai és iskolai nevelést jelnyelven is biztosítani. A JelEsély program lehetővé teszi a jelnyelv bevezetését, nagymértékben elősegíti a siket és nagyothalló közösség esélyeinek megteremtését, magas szintű oktatáshoz való hozzáférését, kommunikációs jogainak gyakorlását.
 
A kutatások fontos jellemzője az alulról jövő építkezés, azaz a siket közösség nemcsak célcsoportja, hanem aktív résztvevője is a vizsgálatoknak. A tervek szerint az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja, valamint a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége sokéves együttműködésének köszönhetően a siket munkatársak jelentős számban vesznek majd részt a projekt szakmai megvalósításában.
 
A visegrádi országok közül hazánkban először megvalósuló programot a TÁMOP 330 millió forinttal támogatja.
 


(Forrás: MTA Titkársága - Kommunikációs Főosztály)

----------------------------------


(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő- és fotóriporter – volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
alapító-főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése