2018. május 31., csütörtök

OTTHONRÓL HAZA PROGRAM

Otthonról haza program
Kulturális kapcsolatok erősítése a Kárpát-medencében

A három intézményből álló konzorcium, melynek tagjai a Hagyományok 
Háza (HH), a Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) és a Nemzeti 
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (NMI), a kulturális kapcsolatok bővítését, a szakmai tudásbővítés 
elősegítését és a helyi kulturális identitás erősítését tűzte ki célul, ezért 
az elnyert támogatást az Otthonról haza program megvalósítására fordítják.


2018 és 2020 között az Otthonról haza program teret és alkalmat biztosít a határon átnyúló tapasztalatcserére, konferenciák, workshopok szervezésére, kulturális és közművelődési szakemberek közötti tapasztalatcserére, de a program részét képezik a hálózatos együttműködésben létrejövő kulturális rendezvények, csereprogramok, konferenciák, népmesemondó versenyek, hagyományőrző találkozók, táncházzenész- és néptánctalálkozók, fiataloknak szóló fesztiválok és a gyermekek megismertetése a néphagyománnyal.

A konzorcium az Otthonról haza programmal a helyi identitás megőrzését és az aktív hagyományőrzést kívánja segíteni határokon átívelő rendezvényekkel, a szakmai tudás gyarapításával, kutatómunkák, tapasztalatcserék támogatásával. A program tematikus kulturális rendezvényei a generációk közötti párbeszédre, az értékátadásra, közösségteremtésre és -megőrzésre, a hosszú távú, határon átívelő együttműködések kialakítására helyezik a hangsúlyt.

Az aktív szakemberek és közösségek tudásbővítése, képzések, szakmai kurzusok és mentorprogramok a hagyományőrzés és a kultúraközvetítés jegyében zajlanak. Támogató közeget kívánnak teremteni a néphagyománnyal foglalkozó civil szervezetek és intézmények között konferenciák, tudásmegosztó műhelyek számára, amelyek a helyi értékek tudatosítását szolgálják határainkon innen és túl.

***

Otthonról haza program

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül közzétette az EFOP-1.12.1-17 „Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” tárgyú felhívást.

A Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által létrehozott konzorcium 2017. augusztus 10-én 1.12.1-17-2017-00022 azonosító számon regisztrált. „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” címmel nyújtottak be támogatási kérelmet, amelyet a Támogató 2017. november 7-én kelt támogatói döntése értelmében 660 000 000 Ft támogatásban részesített, mely a támogatás mértékének 100 %-a.

A projekt célja a határ menti és a Kárpát-medencei térség fejlesztése, a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása, a gazdasági egyenlőtlenség felszámolása, a gazdasági problémák enyhítése, Magyarország és a Kárpát-medence szomszédos országai közötti együttműködés erősítése.

Kiemelten fontosak a szomszédos országok szervezeteivel, szakembereivel való együttműködések, szakmai közreműködések. A hagyományőrzésnek, kultúraközvetítésnek felzárkóztató, helyben megtartó, identitásformáló és közösségteremtő szerepe van, ami által a projekt hozzájárul a határ menti térség fejlesztéséhez, a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához.

A projektidőszak kezdete: 2018. 01. 01
A projektidőszak vége: 2020. 12. 31.
Időtartam: 36 hónap

Támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2018. 01. 12.


(Forrás: http://www.hagyomanyokhaza.hu/)


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com)
tag - Magyar Újságírók Közössége - nemzetközi sajtóig. szám: R-1649)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése