2017. június 25., vasárnap

DUNABOGDÁNYI FILOZÓFIAI PIKNIK

Bokor Levente írása a DUNABOGDÁNYI FILOZÓFIAI PIKNIKről

,,A józan ész megzavarására alkalmas
ismeretek következnek helyszíni tudósítónktól:Hosszas futurbitális jövőkutatás után elértünk Dunabogdányba, mert senki sem arra számított, hanem a Jövőre. Ezért Dunabogdány helyi Lateránjában, Székely (Siculus) Csaba archiepiszkoposz elnöksége alatt tartotta meg a Filozófiai Vitakör első, de nem utolsó, JÖVŐVÁLASZTÓ püspöki konferenciáját, amelyről több bejelentés füstölgött ki:

1. A zsinat megerősítette a cölibátus ellen sikerrel harcoló Székely Csaba Őexcellenciája - Egyházunk Szentvendégség Bankjának - ügyvezető igazgatói tisztségét. Kívánja, hogy a jövőben is szerencsésen fogja be a gazdátlan pénzbuborékokat, melyek Urbi et Orbi agapévá fújhatók föl.

2. Az (ál)Szent Gyülés enciklikus Fourier-sort ad ki Gesztesi Albert, égi mechanikus érdemeinek közzétételére: binárisan egyszerű, de digitális meggyőző erővel fektette kétvállra a technológiai boldogság-fétist, utat nyitva a felboncolásához.

3. II. (virtuális) Karinthy Frigyes pápa borpecsétes bullát ad ki a boncmesterek szabad működésének és elismerésének minden teremtett és teremtésre váró halandó általi kegyes támogatottságát kinyilatkoztatva.

4. Oltalmi bejelentés született a csalódásokat kiküszöbölő időszámítás feltalálásáról.

Az utóbbit rendkívüli jelentősége miatt nem részletezték. A tudósító ezért kénytelen az Innovatórium vízöblítésekor kiszivárgó hírekkel beérni. Föltehető, hogy a találmány - mint annyi Szent Őrület - szintén az anyag skizofréniájával függ össze, amit csak eufémikusan szoktak a tudományos szépségszalonokban ,,kvantummechanikának" nevezni. 

A betegség lényege, hogy az anyagegyes esetekben hullámnak, más esetekben testnek színleli magát. Egyik orvosa, állítólag véletlenül, beleejtette az elektrosokk-fürdőbe a hipokríta anyagot, és az rögtön színt váltott, illetve, vallott. 
Azonnal Kvantiummá lett. Nevét kvantummechanikai származásáról kapta.

Különös adottsága, hogy mindaddig komplementer ősegység, amíg távol tartható az időtől. Annak közelében bomlik csak föl. Ez vezetett az időtlenség jelentőségének felismerésére. Lételve fölülmúlhatatlan: az abszolút végtelen sebesség közelében az idő közel abszolút módon elhanyagolható.

Az örök élet megvalósíthatóságára kiírt amerikai pályázatok fölényesen megnyerhetők. Az eljárás egyértelműségének, azaz, szemantikai konzisztenciájának egyetlen, kiinduló állapotként leszögezett invariancia-feltétele van: a jelen inkonzisztens időfogalma helyett a tegnaputánt kell alkalmazni,
amely kiküszöböli a "diszkrét" fogalmának következményét, és egyeduralomra emeli a kontinuumot. 

A tegnapután használata a napfogyatkozáshoz hasonlító idő-vákumot eredményez, melyben a minden esemény-utániság fölöslegessé teszi, hogy bármikor is fölkeljen a Holnap. Az utánság dinamikája teljes egészében pótolja a holnapsággal beállható időérzetet, ellenben senki sem öregszik, mert ,,után lenni" annyit is jelent, hogy ,,elég volt".

A volt és az után differenciálhányadosa konstans, soha nem szűnik meg. Ezzel hallatlan előnyökre tesz szert a korábbi ,,többnyomásos" (vetésforgós) társadalomgazdasággal szemben a gombnyomásos társadalom. Nehéz fölsorolni minden előnyét, elég csak a legkézenfekvőbbet említeni: ha bevezethetőségét sikerül hihetőn prognosztizálni, mindössze a Parlament kétharmados többségének kell a kisebbséget meggyőznie a jelenlegi, változékony Alaptörvénynek minden csalódást kiküszöbölő Örökkévalóságra módosításáról. Ezzel egyidejűleg törvénybe iktatható az összes, tegnap utáni, minden egyes napot meghaladó társadalmi rend transzcendálásának pontos dátuma. Hiszen ne feledjük, az új időszámítás gazdaságos bevezetésének egyetlen princípiuma, épp az időszámítás megszüntetése, mert a tegnaputánnak naptári állandósítása soha többé nem igényli a holnapot. A mono-kontexturális logikai szövet emberi beavatkozás nélkül kumulálódik. Az egyetlen manuális részvételt csak az jelenti, hogy a könnyen gyűrődő, kauzális szövetet kézzel hajtható fahengerre szükséges föltekercselni, mint az összes méterárut.

Az új elemnek, a Kvantiumnak, a periódusos rendszerben elfoglalt helye könnyűvé teszi tulajdonságainak megjegyzését.

A diszlexiától a diszgráfiáig az összes civilizációs diszkvalifikáltságban szenvedőt képes edukálisan integrálni.

Ugyanis a ,,királyi gyalogút" végét szintén meghatározó innovatórium helyrajzi számával azonos a rendszáma: az újonnan fölfedezett Kvantium tehát az elem-táblázat 00-ik eleme.


Lejegyezte:

bl"


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com)
tag - Magyar Újságírók Közössége - nemzetközi sajtóig. szám: R-1649)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése