2015. április 30., csütörtök

MÁTYÁS-TEMPLOM - A BUDAVÁRI NAGYBOLDOGASSZONY-TEMPLOM

Mátyás-templom - A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában, és ehhez kapcsolódóan a Mátyás-templomban 2015 tavaszán nagyszabású, kettős időszaki kiállítás keretében mutatjuk be a budavári Nagyboldogasszony-(Mátyás-)templom gazdag történetét.
A kiállítást Marosi Ernő akadémikus nyitotta meg.
E templom a Katolikus Egyház egyik nagy múltú főtemploma, a Világörökség része, amely koronázó templomként, az állami reprezentáció helyszíneként a magyar történelemben, plébániatemplomként pedig Buda várostörténetében is kiemelkedő szerepet játszott. A 13. század közepe táján építeni kezdett templom története szorosan egybefonódott az ország történelmével.
 
A 15. századra fővárossá lett Buda főplébániatemploma, királyaink koronázásának és házasságkötéseinek is színteréül szolgált. A török megszállás alatt az épületet dzsámivá alakították. A visszafoglalás után a plébánia katolikus hitéletét a jezsuiták élesztették újjá. A templom országos rangját 1867-ben I. Ferenc József koronázásával, majd ezt követően Schulek Frigyes helyreállító munkája nyomán nyerte vissza. Evvel egy időben kiemelt városépítészeti hangsúlyt kapott környezetének rendezésével, a Halászbástya megépítésével és a Szt. István-szobor felállításával. Itt hangzott fel először Liszt Ferenc koronázási miséje és itt koronázták meg közel száz éve IV. Károlyt.

2004-ben kezdődött és 2014-ben ért véget a Magyar Állam finanszírozta, nagyszabású műemléki rekonstrukció, amelynek eredményeként a leromlott állapotú épület ma újra régi fényében tündököl. A templomról összegyűlt új történeti, régészeti, építészettörténeti, művészettörténeti, és műszaki ismeretek indokolttá teszik, hogy ezek egy nagy összegző kiállításon és az ahhoz kapcsolódó tudományos katalógusban közkinccsé váljanak.

A kiállítás anyagának egy részét a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményeinek műtárgyai adják. Múzeumunk őrzi a templomból származó, középkori kőfaragványok többségét, az új régészeti leleteket, továbbá mintegy 4700 építészeti tervet a Schulek Frigyes-féle, 19. századi, nagy helyreállítás idejéből, sok régi fényképet és írásos archív anyagot. A kiállításban társrendezőként működik közre a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánia is, bemutatjuk a gyűjteményükben őrzött, a nyilvánosság előtt eddig ismeretlen műtárgyakat (ötvöstárgyakat, miseruhákat, berendezési tárgyakat) is.

A templom eddig feltáratlan, barokk korszakát a 19. században eltávolított berendezés néhány oltárképével, liturgikus felszerelésével jelenítjük meg. A kiállítás egyik fénypontja Schulek Frigyes Mátyás-templomhoz készített hatalmas gipszmakettje, amely a II. világháborúban megsérült, de töredékesen is a magyar építészettörténet kiemelkedő emléke. A kiállítás kitér a tavaly befejeződött műemléki rekonstrukció bemutatására is.

A tervezett kiállítás az eddigi legnagyobb volumenű történeti tárlat a Budapesti Történeti Múzeumban, amely a Vármúzeum három kiállítóterében, valamint a Mátyás-templomban kerül megrendezésre. A kiállítás 2015. október 18-ig tart nyitva.
--
(A BTM Vármúzeum kiállítását rendezi:
Farbaky Péter, Farbakyné Deklava Lilla, Rákossy Anna, Végh András)
--
(A budavári Nagyboldogasszony-templom kiállítását rendezi:
Rákossy Anna)


(Forrás: BTM)

-----------------------------------------

(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

------------------------------------
(Szerző/Leközlő:

 

Polgár Julianna

(szerkesztő- és fotóriporter - volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése