2013. április 29., hétfő

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉSBEN

A DÖNTÉS A KEZEDBEN VAN: EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMÁBAN

A Magyar Táncművészeti Főiskola könyvtárfejlesztési (2011) és energetikai (2012) projektjét most egy újabb követi. A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „A döntés a kezedben van: egészség- és környezettudatos szemléletformálás a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziumában” című pályázat keretében megvalósul a Gimnázium tanulóinak egészség- és környezeti nevelése, valamint a pedagógusok továbbképzése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 


A Magyar Táncművészeti Főiskola művészképzésében résztvevők a szakmai oktatás követelményeiből adódóan jól behatárolható korosztályt képviselnek. A Főiskola a szakmai képzés mellett az előkészítő jogviszonyban lévő tanulók közismereti oktatását is biztosítja Magyarország egyetlen országos beiskolázású intézményében, a nyolcosztályos Nádasi Ferenc Gimnáziumban.

Az egészséges életvitel a táncosok számára alapfeltétel, hiszen testük a munkaeszközük. A Főiskola mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallgatók tisztában legyenek az egészséges életmód fontosságával. A Főiskola speciális képzési szisztémájából adódóan a Gimnázium vállal kiemelt szerepet a tanulók/hallgatók egészségnevelésében.

A projekt keretében az oktatási program részeként, heti két délutáni alkalommal sportfoglalkozásra kerül sor. Az óra első fele közepes terhelést jelentő zenés, aerob foglalkozás, mely a mozgásélmény és mozgástapasztalat megszerzésére helyezi a hangsúlyt. Ezt komplex, eszközzel és saját testsúllyal végzett, a táncművész pályára készülők igényeihez és terheléséhez igazodó erősítő és nyújtó gyakorlatok követik. A komplementer tréningprogram és a képességfejlesztés tantárgy teszi lehetővé a prevenciós és egészségnevelési szempontok érvényesítését.

A tanulók komplex közlekedési, balesetmegelőzési és egészségfejlesztési ismereteket is elsajátítanak, továbbá a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzésre is nyílik lehetőség. Ennek megvalósítása előtérbe helyezi a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést, a korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetését a tanmenetbe, valamint az infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazását.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 58 709 072 Ft.
Köszönet a támogatásért!

A megvalósítás ideje: 2013. március 21. – 2015. március 21.

 


Bővebb információ:

Gáspár Emese projektmenedzser
Magyar Táncművészeti Főiskola
1145 Budapest, Columbus u. 87-89.
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf.: 349
Tel.: 273-3434
Fax: 273-3433
E-mail: gaspar.emese@mtf.hu
Honlap: www.mtf.hu(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

(Szerző/Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése