2018. október 28., vasárnap

KRÚDY-SZIMPÓZIUM ÓBUDÁN

2018. október 15-16-án az óbudai Esernyős Galéria
Szindbád Közösségi Terében rendezett kétnapos szimpóziumot
az MMA MMKI Krúdy Gyula életműve kapcsán.


„A nagyvárosi ködbe, tramway-csengős, robogó bérkocsisos, újságfesték-szagú, vasalt pincéres, a város belseje felé kopogón ezerlépésű, álmosan ébredező reggeli Budapestre úgy érkezhetett meg mindenki, mint egy regényhős, akire nagy dolgok várnak a szellőzködő ablakú házak között.” (Krúdy)

A TÁRGY, TÉR, TÁVLAT, METSZET, TEXTÚRA, KÉPZET, TOPOSZ és ATTRIBÚTUM szekciókban olvasták össze az előadók, hozzászólók az egykori fővárosi kultúrát és az írói életművet.

Az ülésszak annyit mutat meg Krúdy Gyulából, amennyit ő mutatott önmagából budapesti anzix-aiban. Nagyléptékű miniatűrjeiben nemcsak egy álarcokat váltó életút és egy nosztalgikus-ironikus életmű érhető tetten, hanem az a közeg is, amely környezetet, keretet és gátat teremtett az író számára.

Az 1910 és 1930 közötti budapesti kulturális élet speciális, olykor túl-, máskor alulértékelt urbanisztikáját, városi miliőjét és mikrotörténetét Krúdy nyomán, mentén mutatták be a fölkért előadók.

Az egyes szekciókban - az irodalomtudomány képviselői mellett - megszólaltak a korszak budapesti urbanisztikáját, anyagi kultúráját, városi életét, fotográfiáját, építészetét, komplex vizualitását és zeneiségét kutató szakemberek is.

A nyitóelőadás vetette fel a konferencia kulcskérdését. „Lehet-e egy városnak kulturális emlékezete, ha azt bármilyen alakban számon akarjuk kérni egy-egy műtől?” A válaszadásra felkért kutatók nemcsak keresik, értelmezik, de több ízben el is utasítják majd az arra való feleletet, hogy egy közös, nagyvárosi párbeszéd keretében íródjék újra Krúdy és Budapest közös és külön emlékezete.

Ahogy a plakát, az előadások narratívája, úgy a helyszín is kulturális provokáció. Mennyiben érthető, értelmezhető és érinthető Krúdy városa napjaink Krúdy-városában?(Forrás: https://www.mma-mmki.hu)


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com)
tag - Magyar Újságírók Közössége - nemzetközi sajtóig. szám: R-1649)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA


 


 
 

 
   
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése