2013. május 18., szombat

OMEGA Közéleti Alapítvány

2013. MÁJUS IDUSÁN, a PILVAX KÁVÉHÁZBAN
jelentették be ,,OMEGA Közéleti Alapítvány" megalakítását!
„OMEGA Közéleti Alapítvány” - Alapítvány az OMEGA életmű megőrzéséért, a magyar kultúráért, az országimázs és a közösséghangulat javításáért, valamint a tehetséggondozásért

ALAPÍTÓ OKIRATA
(részletek a tervezetből)
 
 
Preambulum

,,Az Omega fél évszázados fennállása nem csak az időtáv miatt történelmi jelentőségű. Az együttes históriája tulajdonképpen a magyar rockzene története, amit persze nem egyedül írt Benkő László, Debreceni Ferenc, Kóbor János, Mihály Tamás és Molnár György, de vitathatatlanul főszereplői a meghatározó évtizedeknek. Egy ilyen hosszú, sikeres pályafutás rengeteg értéket és tapasztalatot halmoz fel, főleg ha olyan időszakokat és történéseket foglal magába, mint a magyar nyelvű rockzene megszületése, a külföldi koncert- és lemezsikerek sorozata, vagy egy többgenerációs, nemzetközi közönség megteremtése és megtartása.
Az Omega Közéleti és Közhasznú Alapítvány azért jött létre, hogy közkinccsé tegye, gondozza, és alkotó erőként őrizze meg ezt a - még mindig gyarapodó - örökséget. Nem öncélú kezdeményezésről van szó, hiszen ez a társaság minden elért, amit egy magyar zenekar tehetsége révén és kemény munkája árán elérhetett ebben az értékekkel és érdekekkel átszőtt, szigorú piaci szabályok szerint működő nemzetek fölötti világban.
A cél a közösség erősítése, a magyar kultúra, tehetség, érték elterjesztése és népszerűsítése határokon innen és túl. Az együttes tagjai a 2012-es hazai és nemzetközi teltházas koncertsorozaton bizonyították időtállóságukat. A múlt és a jelen az övék. Eljött az idő, hogy a jövőre is gondoljanak. A közösség jövőjére, amelynek életművével az Omega is gazdagító eleme.

1) Az Alapítók:

T and M Produkciós Iroda Kft és a Mega Multimédia Kft.


2) Az Alapítvány neve:

„OMEGA Közéleti Alapítvány” - Alapítvány az OMEGA életmű megőrzéséért, a magyar kultúráért, tehetséggondozásért.


Célja: Az OMEGA együttes 50 éves életművének kezelése, a közösség erősítése, a magyar kultúra, tehetség, érték terjesztése.

Az Alapítvány a közhasznú jogállás megszerzését követően a 2011. évi CLXXV. tv. 26. §-ának c) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékeny-ségeket – mint cél szerinti tevékenységet – végzi:

• kulturális tevékenység
• kulturális örökség megóvása,
• tudományos tevékenység, kutatás
• fiatal tehetségek felkutatása, támogatása
• képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az Alapítvány működése nyilvános, közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet, szolgáltatásait - a céljából adódó kötöttségek figyelembevételével - bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó, vagy egyéb, bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:
- Rendezvények szervezésével a magyar kultúra népszerűsítése
- Tehetséges művészek felkutatása, toborzása, támogatása
- Országos és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése a magyar kultúra hazai és nemzetközi terjesztése és népszerűsítése érdekében, különös tekintettel – de nem kizárólag – a Kárpát-medence régióira figyelemmel."
 
 
(Forrás: ,,OMEGA Közéleti Alapítvány")
 
 
(Fotó: JulCSIllag-fotó®)

(Szerző/Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése