2013. május 10., péntek

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

A Talentum-díj megalapításával az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkársága és annak háttérintézménye, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) a tehetséggondozás fontosságára hívja fel a figyelmet. A díjat minden évben olyan fiatal tehetség kaphatja meg, aki a programban részt vesz, tagja valamelyik Tehetség Pontnak. A tehetséges fiatalok segítése állami és társadalmi felelősség, sikeréhez összefogásra van szükség. Az idei adóbevallás kitöltésekor is lehetőség van az adó 1 %-ának felajánlására a Nemzeti Tehetség Program javára a 1823-as technikai számon.
 


A Talentum-díj odaítélésében öt fő dönt: Dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum elnöke; Dr. Kaposi József főigazgató (OFI); Trokán Nóra színművész; Benedek Tibor szövetségi kapitány és Horváth Gyula egyetemi adjunktus, a Masat-1 projektmenedzsere. A díjat minden évben három – tudományos, sport és művészeti – kategóriában osztják ki.
A tehetséggondozás két legfontosabb célja a tehetségek megkeresése és kibontakoztatása, továbbá a hátrányos helyzetű, illetve a fogyatékkal élő talentumok támogatása. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vállalt küldetése, hogy egyetlen tehetség se vesszen el. A fiatalok eredményeinek nyilvántartása ezen küldetés megvalósulásának kiemelt eleme, az egységes adatbázis létrehozása jelentős előrelépést jelent a magyar tehetséggondozás szempontjából.
A tehetségek segítése stratégiai és átfogó célkitűzéseinek állandósága mellett annak célterületei, és az azokhoz kapcsolódó feladatok módosulhatnak, melyeket az Országgyűlés kétévenként vizsgál felül. A 2009-2010-es cselekvési program keretében először pályázhattak a közoktatás és a felsőoktatás tehetséggondozásának szereplői a Nemzeti Tehetség Program keretében. A lebonyolított 2 300 nyertes pályázatban 312 991 tanuló vett részt.
A Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ 2012-ben jött létre az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben azzal a céllal, hogy az Intézet tehetségsegítéssel kapcsolatos feladatai egyetlen szervezeti egységben legyenek ellátva, ezzel segítve a hatékonyabb működést. A Központ létrejöttét követően két irodában végzi munkáját. A Nemzeti Tehetség Programiroda látja el a Nemzeti Tehetség Program szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat, valamint az Arany János Tehetséggondozó Program, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának szakmai koordinációját.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkárságának feladata a felsőoktatási intézményekben folyó tudományos diákköri tevékenység országos koordinálása, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák (OTDK) országos szervezése és az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szakmai bizottságainak támogatása.

Eddigi eredmények:
 A XXXI. OTDK-n 16 szekcióban 4628 pályamunkát mutattak be, ebből 519 első helyezést, 612 második helyezést és 466 harmadik helyezést osztottak ki a tagozati zsűrik. A rendezvénysorozat hivatalos zárására 2013. november 18-án, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kerül sor a Pro Scientia Aranyérmek átadásával együtt.
 2012-ben 334 487 tanuló – 12 475 közreműködő szakember segítségével – vett részt a tehetségsegítő programokban, ami azt jelenti, hogy a magyar oktatási rendszerben tanuló minden ötödik diákot érintett a Nemzeti Tehetség Program valamelyik eleme.
 A 30 pályázati kategóriában összesen mintegy 1400 db pályázat érkezett. Ezeket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő formailag ellenőrizte, az OFI pedig elvégezte a szakmai értékelést. Ennek eredményeként valamivel több, mint 700 pályázó szervezet kapott támogatást, amelyből megvalósíthatják tehetséggondozó programjaikat.

Folytatva a pályázati felhívások közzétételét, lehetőséget kell teremteni a tehetséggondozást segítő programok folyamatos megvalósítására. Támogatni kell a tehetséggondozás egyénre szabott, hatékony programjainak megvalósulását, meg kell teremteni a tehetséggondozó programok kiszámítható tervezésének feltételeit. Segíteni kell az élethelyzetek, illetve a környezet változása miatt támogatást igénylő tehetségeket olyan programok létrehozásával, amelyek a tehetség és a személyiség fejlesztését egyaránt szolgálják. Továbbra is fontos feladatot jelent – a gazdaság elvárásainak figyelembe vételével – a munkaerőpiacon szükséges kompetenciák fejlesztését segítő programok támogatása.
A Nemzeti Tehetség Program keretében kiemelt feladat a határon túli magyarsággal való együttműködés, a hazai tehetséggondozás eredményeinek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetése, hazánk nemzetközi jó hírnevének öregbítése.


(Forrás: OFI, EMMI)

------------------------------------

(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő-riporter - Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése