2018. február 26., hétfő

KVANTUM-KONZORCIUM A MAGYAR TUDOMÁNYBAN

Az MTA-n indult útjára a 35 milliárdos, magyar kvantumtechnológiai program

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont vezetésével a Magyarországon
kvantumtechnológiai kutatásokat végzőket összefogó, erre a célra létrejött
konzorcium, a HunQuTech kvantumtechnológiai projektet indított, melyről
2018. 02. 07-én, az MTA Felolvasótermében tartottak sajtótájékoztatót.A konzorcium tagjai:

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (konzorciumvezető),
BME TTK, Fizikai Intézet,
BME VIK, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék,
BME VIK, Egyesült Innovációs és Tudásközpont,
ELTE TTK Fizikai Intézet, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Mikrotechnológiai Osztály
BHE Bonn Hungary,
Ericsson Magyarország,
Femtonics,
Nokia Bell Labs.

A projekt célja egy Magyarországon fejlesztett és épített kvantumtitkosító rendszer mellett, hogy megerősödjenek azok a kutatások és technológiák, amelyek a kvantumtechnológiai ágazattal foglalkoznak.

A „Kvantumbitek előállítása, megosztása és kvantuminformációs hálózatok fejlesztése" című projektet a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap négy éven keresztül 3.5 milliárd forinttal támogatja a Nemzeti Kiválósági Program, Nemzeti Kvantumtechnológia Alprogram keretében, melyet 2017-ben hirdetett meg.

***

A HunQuTech célja, hogy a projekt keretében a következő négy évben létrehozzon:

- Egyfoton-forrást, amely a kvantummechanika elvei által garantált, biztonságos kommunikációhoz szükséges. Az egyfoton-forrást ionadalékolt nanokristályokkal, illetve színcentrum ponthibát tartalmazó, félvezető kristályokban hozzuk létre.

- Összefonódott fotonpár-forrást. Ezt - terveik szerint - parametrikus legerjesztéssel működik majd. Az építendő eszközben egy kettőstörő kristályt erős lézerfény világít meg, a kristály a lézer nagyenergiás fotonjainak egy kis részét összefonódott fotonpárokká alakítja, ezek jól meghatározott irányok mentén lépnek ki a kristályból.

- Kvantumkommunikációs rendszert, úgy szabad térben, mint optikai kábelen keresztül.

- Különböző fizikai elveken alapuló kvantummemóriákat, amik elemi építőkövei lehetnek a kvantummechanikában rejlő, számítási lehetőségeket kiaknázó, jövendőbeli eszközöknek (csapdázott rubídium atomok hiperfinom elektronállapotaiban, ill. magspinben).

- Egybites kvantumlogikai kapukat (pl. mikrohullámú terekkel atomokban, ill. elektronspinen)

- Kétbites kvantumlogikai kapukat (pl. szupravezetőben elektronpárokra).

- A mágneses mezőt nagy térbeli felbontással mérő eszközt, ami az optikailag detektált, mágneses rezonanciát használja. A kvantumtechnológia hozzájárul az érzékelés pontosságának nagyságrendekkel történő megjavításához.

- Új algoritmusokat a kvantumfizikai rendszerek hatékony szimulációjára. Ezekkel - a kvantumtechnológiában használatos rendszerek modellezése mellett - az anyagtudomány nagy, nyitott kérdéseihez is kapcsolódunk, így pl. a magas hőmérsékletű szupravezetéshez.

***

A projekt végén, 2021-ben a kvantummechanika elvein alapuló, titkosítással rendelkező, kommunikációs csatornát valósítanak meg laboratóriumi körülmények között, és demonstráljuk ezen kvantumkommunikációs rendszer védettségét támadások ellen.

A kvantumtechnológiai fejlesztési potenciál eléréséhez a meglévő laboratóriumi kapacitás jelentős bővítését végzik el.

A projekt során közösen építik meg a kvantumbitek mikrohullámú, illetve lézeres manipulációját lehetővé tevő kiterjesztéseket, és a kvantumkommunikációhoz szükséges fotonikai eszközöket.

A projekt tevékenységeiben a kvantumtechnológia mind a négy ,,pillére” megjelenik, amelyeket a terület vezető kutatói egy részletes tanulmányban, a Quantum Manifesto-ban (http://qurope.eu/manifesto) határoztak meg, és amelyet átvett az EU H2020 Quantum Technologies Flagship program is.

A kvantummechanika törvényein alapuló technológiák forradalmian új megoldásokat fognak hozni a mérés- és érzékeléstechnikában, az informatikában és a kommunikációban a következő években. Az előző évszázadban az emberiség felfedezte az anyagi világot az atomi méretskálán uraló kvantummechanikát. Most, és az előttünk álló években a kutatók szerte a világban, ahogy a konzorcium tagjai is, már a technológiai lehetőségeket keresik a kvantummechikában az olyan különböző alkalmazásokhoz, mint biztonságos adatátvitel, az érzékelési pontosság elvi végső határáig működő szenzorok; fundamentálisan új, számítási paradigmák.

Ezekben az alkalmazásokban a kvantumtechnológia ugrásszerű javulást hoz majd a kapacitás, a pontosság és a sebesség terén is. Az olyan óriáscégek, mint például a Google, a Microsoft, az Intel, a Toshiba és az IBM is felismerték a kvantumtechnológiában rejlő potenciált, ezért a kvantumfizikai kutatásokat jelentős összegekkel támogatják.

Az Európai Unió 2018-ban elindított, új zászlóshajó programjának, a Quantum Technology Flagshipnek pedig 1 milliárd euró lett előirányozva a következő 10 évre.

***

A ,,Kvantumbitek előállítása, megosztása és kvantuminformációs hálózatok fejlesztése” projekt mérföldkövei:

Az első mérföldkőig (2018) beszerezzük a tervezett kvantumtechnológiai kutatásokhoz szükséges mérőeszközöket és egyéb laborfelszereléseket. Új, nemzetközi szintű laboratóriumokat indítunk el, a meglévő laboratóriumok eszközparkját felfejlesztjük. Az eszközök egy részét külön specifikációk szerint legyártatjuk, más részét kutatókat kiszolgáló cégektől beszerezzük. Ezekből az alkatrészekből állítjuk majd össze azokat a kompakt, ,,table-top" kísérleti elrendezéseket, amelyek az elvárt pontosság, zajmentesség, illetve extrém működési tartományuk (pl. hőmérséklet, vákuum vagy mágneses tér) révén csúcstechnológiát képviselnek. Megtervezzük az egyedi kísérleti rendszereket, amelyeken a kereskedelmi forgalomban kapható eszközökön és összeállításokon túlmutató kutató-fejlesztő munkát is lehet folytatni. Az első munkaszakaszban megkezdjük a kvantumtechnológiai elméleti módszerek fejlesztését és a konkrét berendezéseken tervezett kísérletek előkészítését.

A második mérföldkőig (2019) beüzemeljük a beszerzett mérőeszközöket és egyedi gyártású készülékeket. Elvégezzük az eszközök specifikációjának a kvantumtechnológiai kísérletek által megkívánt nagy pontossághoz elengedhetetlenül szükséges tesztelését. Az eszközöket előkészítjük az egyedi kísérleti elrendezésekbe történő integrálásra.

A harmadik mérföldkőig (2020) elérendő legfontosabb lépés az összeállított berendezések hitelesítése nevezetes kvantumos kísérletek segítségével: Rabi-oszcillációval, Hanbury-Brown és Twiss interferometriával, Bell-egyenlőtlenség-sértés tesztekkel. Demonstráljuk, hogy valóban elértük a kvantumos tartományhoz szükséges pontosságot, egyben meg tudjuk mérni az adott kísérleti berendezésekre jellemző koherenciaidőt, ami a legfontosabb korlátozó paraméter a kvantumtechnológiai alkalmazásokban.

A negyedik, végső mérföldkő (2021) az új kvantumtechnológiai eszközök demonstrálása. A projekt utolsó munkaszakaszában megvalósítjuk a kvantummechanika elvein alapuló titkosítással rendelkező kommunikációs csatornát laboratóriumi körülmények között, és demonstráljuk ezen kvantumkommunikációs rendszer védettségét támadások ellen. A nanokristályban lévő ponthibákkal megvalósított kontrollált kvantumbiteket, mint kvantumos érzékelő rendszereket alkalmazzuk valódi, biológiai és élettani rendszerek vizsgálatára. Egy- és kétbites kvantuminformatikai műveleteket végzünk a projekt során előállított, különböző fizikai rendszereken megvalósított, materiális kvantumbiteken.


(További információk a HunQuTech konzorciumról:

Forrás: mta.hu; https://wigner.mta.hu/quantumtechnology/)


------------------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

------------------------------------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
nyelvi lektor, korrektor, adatrögzítő - MMgM
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com)
tag - Magyar Újságírók Közössége - nemzetközi sajtóig. szám: R-1649)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése