2013. október 2., szerda

,,AZ ENERGIA FORRADALMA - FORRADALMI ENERGIÁK" PÁLYÁZAT

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány által kiírt, „Az energia forradalma – forradalmi energiák” elnevezésű pályázatra beérkezett pályaművekből kötetet szekesztett és adott ki az Alapítvány.
2013. szeptember 6-án lassan gyülekeztek fiataljaink Pecz Samu örökemlékű alkotása, a Műegyetem könyvtárépülete előtt. Dr. Horváth Attila történész kíséretében jártuk be a templomszerű – ahogy Tőtős Áron nagyváradi történészhallgató megjegyezte: a „tudományok templomának” pompás példájaként szolgáló - építményt. Századfordulók historizáló motívumai ragadják meg a tekintetet: a gótikát idéző nagyolvasó korábban Európa legnagyobb fesztávolságú hálóboltozatával büszkélkedhetett, az ívelt, egykor festett üvegablakok fénnyel telítik a teret.

A nem mindennapi látvány mellett azt is megtudtuk, hogy a világháború előtt még pompásabb alkotásokat rejtett az épület: az előtérben korábban egy nagyszabású carrarai márvány szoborcsoport fogadta a látogatót, mely Ferenc József és felesége, Erzsébet királyné mellett az osztrák és a magyar nép egy-egy szimbolikus alakját jelenítette meg. A háborús pusztítás következtében mára Erzsébet királyné szobra maradt csak fenn, de az előkelő helyen: a Képzőművészeti Főiskolán kapott helyet. Az olvasóterem Oxford és Cambridge konzervativizmusát idézi, nem véletlen választotta egyik filmjének színhelyéül Anthony Hopkins. Sajnos ma már csak egy vázlat emlékeztet az egykori szekkóra, Raksányi Dezső festőművész alkotására, mely a bejárati ajtót fogta körbe.

Alapítványunk az elmúlt három esztendőben rendre a Magyar Ipari és Technológiai Forradalomhoz (XIX-XX. sz.) kapcsolódó témájú nyári egyetemeket szervezett. Célunk a találkozókkal az volt, hogy a résztvevő fiatalok ne csak hazánk történelmét, földrajzát ismerjék meg, hanem lássák, hogy a mai modern kor technológiai vívmányaihoz is mennyi újítással, találmánnyal járultunk hozzá mi, magyarok, határon innen és túl.

Jedlik Ányos neve, vagy a Déri-Bláthy-Zipernowsky triász munkássága sokak számára ismert, mindazonáltal a most kiadott tanulmányokban bizonyára olyan érdekességeket is talál a kedves olvasó, melyekkel vagy még nem találkozott, vagy felelevenítheti vele korábbi ismereteit. Egyben képet kap arról, hogy milyen rögös út vezetett addig, míg minden településen felvillant a lámpafény és megszokottá vált, hogy az energia huszonnégy órában zavartalanul rendelkezésre áll minden otthonban és intézményben.(Szövegforrás és fotó: www.mfhnalap.org)(Leközlő:

Polgár Julianna
(szerkesztő- és fotóriporter – volt Duna TV, MTI - gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
főszerkesztő – POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése